Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
ORSAT MILJENIĆ  
SDP


Orsat MiljenićRođen je 15. rujna 1968. u Dubrovniku. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik, magistar znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za pravosuđe
- predsjednik Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- član Odbora za zakonodavstvo
- član Odbora za predstavke i pritužbe
- član Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
I. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe- od 11. studenoga 2016. do 15. prosinca 2016.
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju- od 11. studenoga 2016. do 15. prosinca 2016.
- potpredsjednik Odbora za zakonodavstvo- od 14. listopada 2016. do 17. ožujka 2017.
- član Odbora za vanjsku politiku- od 28. listopada 2016. do 17. studenoga 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite