Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
JOSIP KRIŽANIĆ  
HDZ


Josip KrižanićRođen je 7. veljače 1968. u Varaždinu. Završio Veterinarski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor veterinarskih znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
- potpredsjednik Odbora za poljoprivredu
- član Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove- od 14. do 17. listopada 2016.
- potpredsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode- od 28. listopada 2016. do 19. lipnja 2017.
- član Odbora za poljoprivredu- od 28. listopada 2016. do 19. lipnja 2017.
- član Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda- od 11. studenoga 2016. do 30. lipnja 2017.

Prethodni mandati:
8. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite