Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
SLAVEN DOBROVIĆ  
MOST


Rođen je 29. kolovoza 1967. u Zadru. Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirao i doktorirao (dipl. ing. strojarstva - doktor tehničkih znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Tajnica Kluba: Marija Lončar
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Most nezavisnih lista

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 14. listopada 2016.; zamjenica zastupnika je Ljubica Ambrušec
- zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 10. svibnja 2017.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
- član Odbora za zaštitu okoliša i prirode

Izabran:
- lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica


Prethodni mandati:
8. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite