Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
ANTE BABIĆ  
HDZ


Rođen je 26. svibnja 1966. u Trieru (Savezna Republika Njemačka). Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirani ekonomist) i Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija - Europske ekonomske integracije (univ. spec. oec) pri istom Fakultetu.

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
19. lipnja 2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započeo mandat dana 19. lipnja 2017. kao zamjeniku zastupnika Andre Krstulovića Opare

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
- član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica:
X. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

Prethodni mandati:
7. saziv

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite