Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
DAVOR IVO STIER  
HDZ


Rođen je 6. siječnja 1972. u Buenos Airesu (Argentina). Završio Fakultet političkih znanosti i Katoličko sveučilište u Buenos Airesu (VSS - diplomirani politolog).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 19. listopada 2016.; zamjenica zastupnika je Majda Burić
- zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 29. lipnja 2017.

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za europske poslove
- član Odbora za vanjsku politiku
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
VII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe- od 14. srpnja 2017. do 22. rujna 2017.

Prethodni mandati:
7. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite