Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 6. sjednicu Hrvatskoga sabora za

8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 28., 29. i 30. studenoga te 1., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14. i 15. prosinca 2017. godine.

Sjednica je započela u srijedu 8. studenoga 2017. u 9.30 u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  IZVJEŠĆE O SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM 19. I 20. LISTOPADA 2017. U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 8. studenoga 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (114 glasova "za", 15 "protiv“, 1 "suzdržan").
  2.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA NADI MURGANIĆ, MINISTRICI ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU - predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru;
   Rasprava je zaključena 9. studenoga 2017.
Prijedlog nije prihvaćen na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (49 glasova "za", 78 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 9. studenoga 2017.
Polugodišnji izvještaj prihvaćen je na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 19 "protiv", 36 "suzdržanih").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 17 "protiv", 35 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 17 "protiv", 35 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 17 "protiv", 35 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (82 glasa "za", 13 "protiv", 33 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 10 "protiv", 37 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 20 "protiv", 31 "suzdržan");.
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. je donesen na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 7 "protiv", 40 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 9. studenoga 2017.
Izmjena i dopuna Državnog proračuna je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 45 "protiv", 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (80 glasova "za", 42 "protiv", 1 "suzdržan" ).
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (80 glasova "za", 35 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (78 glasova "za", 41 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 46 "protiv", 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 42 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 46 "protiv", 1 "suzdržan").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 217 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 9. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 47 "protiv" i 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 17. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (78 glasova "za", 46 "protiv" i 1 "suzdržan").
  7.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru
   Rasprava je zaključena 11. studenoga 2017.
Prijedlog nije prihvaćen na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (59 glasova "za", 78 "protiv").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 209 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 17. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (102 glasa "za", 22 "suzdržana").
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, drugo čitanje, P.Z. 144 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 16. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (116 glasova "za", 5 "suzdržanih").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 213 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 16. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 17. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (103 glasa "za", 19 "protiv", 4 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 214 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (111 glasova "za", 3 "protiv").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 16. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 123 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (124 glasa "za", 1 "suzdržan").
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 218 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (99 glasova "za", 15 "protiv" i 1 "suzdržan").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 219 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  16.  PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PRAVOBRANITELJA ZA DJECU - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora;
   Rasprava je zaključena 16. studenoga 2017.
O ovoj točki dnevnog reda provedeno je tajno glasovanje. Glasovalo je 86 zastupnika, a 3 glasačka listića bila su nevažeća. Kandidatkinje su dobile sljedeći broj glasova:
Tatjana Holjevac - bez glasova
Helenca Pirnat Dragičević - 83 glasa
  17.  PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Državni proračun je donesen na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (79 glasova "za", 34 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (78 glasova "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (79 glasova "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (79 glasova "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (79 glasova "za", 35 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (79 glasova "za", 35 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (78 glasova "za", 35 "protiv").
  18.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 220 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (79 glasova "za", 34 "protiv").
  19.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  20.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  21.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  22.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016. – podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  23.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  24.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  25.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  26.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  27.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  28.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  29.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU... - predlagatelji: 36 zastupnika u Hrvatskome saboru
  30.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  31.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NASTAVKU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 158 - predlagatelji: Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  32.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA IMOVINU KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 148 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 17. studenoga 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (77 glasova "za", 46 "protiv", 2 "suzdržana").
  33.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, prvo čitanje, P. Z. br. 194 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (97 glasova "za", 21 "protiv").
  34.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  35.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
  36.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
   Rasprava je zaključena 24. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zaključaka. (104 glasa "za", 5 "protiv" i 8 "suzdržanih").
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  39.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 166 - predlagatelj: zastupnik Goran Aleksić
   Dana 15. rujna 2017., pri utvrđivanju dnevnog reda 5. sjednice Hrvatskoga sabora, predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (70 glasova "za", 39 "protiv", 8 "suzdržanih").
  40.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku
  41.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović
  42.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović
  43.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, P.Z. br. 211 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  44.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 212 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  45.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  46.  PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  47.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
  48.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  49.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  50.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
  51.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
  52.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru
  53.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a
  54.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
  55.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
  56.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
  57.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
  58.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  59.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije
  60.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije
  61.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija
  62.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
  63.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
  64.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
  65.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
  66.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
  67.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
  68.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
  69.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
   Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
  70.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
   Rasprava je zaključena 11. studenoga 2017.; 6. prosinca 2017.; 8. prosinca 2017.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VLAHE OREPIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 11. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (127 glasova "za", 2 "protiv ").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARIJE ALFIREV 
  -Rasprava je zaključena 11. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (jednoglasno, 133 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DR. SC. IVANA KOVAČIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ANTE PRANIĆA 
  -Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 6. prosinca 2017. (jednoglasno, 88 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA PROF.DR.SC. DRAGE PRGOMETA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA STIPE ŠAPINE 
  -Rasprava je zaključena 8. prosinca 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (jednoglasno, 114 glasova "za").
Dana 11. studenoga 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 223 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NEOTKRIVENIH ZNANJA I ISKUSTAVA TE POSLOVNIH INFORMACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 225 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Na 6. sjednici 8. prosinca 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (119 glasova "za", 1 "protiv" i 4 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 224 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 24. studenoga 2017.
Na 6. sjednici 30. studenoga 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 120 glasova "za").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  6.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKTIVNOSTI PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA U 2015. I 2016. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  7.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (90 glasova "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržan").
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (100 glasova "za", 3"protiv" i 2 "suzdržana").
  9.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (100 glasova "za", 5 "protiv" i 2 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (88 glasova "za", 17 "protiv" i 1 "suzdržan").
  11.  PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-A - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2017.
Odluka je donesena na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (104 glasa "za", 3 "protiv" i 3 "suzdržana").
Dana 17. studenoga 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (97 glasova "za", 2 "protiv").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 230 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (123 glasa "za", 1 "suzdržan").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 131 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (91 glas "za", 2 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  6.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2016. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Dana 28. studenoga 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 233 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (122 glasa "za", 3 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 234 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (123 glasa "za", 1 "suzdržan").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 235 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 174 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (93 glasa "za", 15 "protiv" i 4 "suzdržana").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, drugo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 1. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (78 glasova "za", 32 "protiv" i 2 "suzdržana").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 200 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 1. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (88 glasova "za", 13 "protiv" i 3 "suzdržana").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 172 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (78 glasova "za", 16 "protiv" i 25 "suzdržanih").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 185 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (115 glasova "za", 9 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 236 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Na 6. sjednici 8. prosinca 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (123 glasa "za", 3 "suzdržana").
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU, drugo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (119 glasova "za", 5 "suzdržanih").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 187 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (112 glasova "za", 10 "suzdržanih").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 199 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 30. studenoga 2017. (94 glasa "za", 3 "suzdržana").
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić
Dana 6. prosinca 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 238 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (81 glas "za", 17 "protiv" i 24 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 241 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (80 glasova "za", 26 "protiv" i 14 "suzdržanih").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 240 -predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 8. prosinca 2017.
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 239 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 189 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2017.
Zakon je donesen na 6. sjednici 8. prosinca 2017. (117 glasova "za", 4 "protiv" i 3 "suzdržana").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, drugo čitanje, P.Z. br. 165 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 198 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 242 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Na 6. sjednici 8. prosinca 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (78 glasova "za", 17 "protiv" i 31 "suzdržan").
  10.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
Dana 8. prosinca 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 246 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OSIM III. I VII. PROTOKOLA O TEŠKIM METALIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 247 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA I., II., III., IV., VI. I VIII. PROTOKOLA O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I IZMJENA I DOPUNA DODATAKA I. I II. PROTOKOLA O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 243 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 249 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 177 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 209 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 250 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 179 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 184 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a
  13.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  14.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
  15.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE za 2016. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite