Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 7. sjednicu Hrvatskoga sabora za

17., 18., 19., 24., 25., 26., 31. siječnja, 1., 2., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 28. veljače i 1., 2., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 21., 22., 23., ožujka 2018. godine.

Sjednica je započela u srijedu, 17. siječnja 2018. godine u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Na sjednici je utvrđen sljedeći:

Dnevni red:
  1.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2017. GODINI
   Rasprava je zaključena 17. siječnja 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (108 glasova "za", 2 "protiv“, 10 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 256 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. siječnja 2018.
Na 7. sjednici 26. siječnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (78 glasova "za", 13 "protiv" i 31 "suzdržan").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRDIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OSIM III. I VII. PROTOKOLA O TEŠKIM METALIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 247 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 8. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 18. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (119 glasova "za", 3 "suzdržana").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA I., II., III., IV., VI. I VIII. PROTOKOLA O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I IZMJENA I DOPUNA DODATAKA I. I II. PROTOKOLA O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 8. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 18. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (119 glasova "za", 3 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI ZA PARTNERSTVO I RAZVOJ IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I ISLAMSKE REPUBLIKE AFGANISTANA, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 265 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 17. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 18. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (122 glasa "za", 1 "protiv“, 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O UZAJAMNOM PRUŽANJU POTPORE DRŽAVE DOMAĆINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 255 -predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 17. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 19. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (jednoglasno, 124 glasa "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTANA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 262 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 17. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 19. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (jednoglasno, 123 glasa "za").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 249 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. siječnja 2018.
Na 7. sjednici 26. siječnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (104 glasa "za", 16 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O STABILNOSTI, KOORDINACIJI I UPRAVLJANJU U EKONOMSKOJ I MONETARNOJ UNIJI IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE, REPUBLIKE FINSKE I KRALJEVINE ŠVEDSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 17. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 25. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (114 glasova "za", 10 "suzdržanih").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, prvo čitanje, P.Z. br. 268 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 25. siječnja 2018.
Na 7. sjednici 26. siječnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (90 glasova "za", 31 "suzdržan").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 266 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 25. siječnja 2018.
Na 7. sjednici 26. siječnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 125 glasova "za").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 182 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 24. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (108 glasova "za", 2 "protiv“, 13 "suzdržanih").
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 258 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 24. siječnja 2018.
Na 7. sjednici 26. siječnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (82 glasa "za", 4 "protiv" i 36 "suzdržanih").
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 171 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 24. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (jednoglasno, 124 glasa "za").
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 173 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 24. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (jednoglasno, 122 glasa "za").
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 168 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 31. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (82 glasa "za", 1 "protiv“, 33 "suzdržana").
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 178 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 31. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (78 glasova "za", 49 "protiv“, 3 "suzdržana").
  18.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 190 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 31. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (87 glasova "za", 6 "protiv“, 22 "suzdržana").
  19.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 26. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (90 glasova "za", 16 "protiv“, 3 "suzdržana").
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 186 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 26. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (jednoglasno, 117 glasova "za").
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 140 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (115 glasova "za", 2 "suzdržana").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 257 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Na 7. sjednici 16. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (122 glasa "za", 2 "protiv“, 2 "suzdržana").
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, prvo čitanje, P.Z. br. 259 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2018.
Na 7. sjednici 2. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (79 glasova "za", 2 "protiv“, 32 "suzdržana").
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 218 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2018.
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, prvo čitanje, P.Z. br. 269 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 7. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (103 glasa "za", 9 "suzdržanih").
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 219 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 7. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (91 glas "za", 6 "protiv“, 11 "suzdržanih").
  27.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRBIVANJU UGOVORA IZMEDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 235 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 28. studenoga 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 2. veljače 2018.
Na 7. sjednici 2. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (108 glasova "za", 3 "protiv“, 2 "suzdržana").
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 264 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 8. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (77 glasa "za", 36 "protiv“, 3 "suzdržana").
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak kojim se zadužuje predlagatelj da uz Konačni prijedlog zakona pribavi i dostavi mišljenja Udruge gradova i Udruge općina u Republici Hrvatskoj (jednoglasno, 115 glasova "za").
  30.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 176 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 25. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (101 glas "za", 6 "protiv“, 8 "suzdržanih").
  31.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 25. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (119 glasova "za", 1 "suzdržan").
  32.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 188 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 2. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (107 glasova "za", 1 "suzdržan").
  33.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 267 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 9. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (104 glasa "za", 3 "protiv“, 13 "suzdržanih").
  34.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
  35.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
  36.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  37.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  38.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKTIVNOSTI PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA U 2015. I 2016. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  39.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  40.  PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Nacionalni program je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (81 glas "za", 39 "protiv“, 5 "suzdržanih").
  41.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  42.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  43.  IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  44.  IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. I 2016. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  45.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  46.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016. – podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  47.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  48.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  49.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2016. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  50.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2018.
a) Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (101 glas "za", 12 "suzdržanih").
b) Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (95 glasova "za", 6 "protiv“, 12 "suzdržanih").
  51.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2018.
a) Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (98 glasova "za", 15 "suzdržanih").
b) Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (96 glasova "za", 5 "protiv“, 10 "suzdržanih").
  52.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  53.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  54.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d., ZAGREB, U HE ZAKUČAC - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (122 glasa "za", 1 "suzdržan").
  55.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2015. i 2016. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  56.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2016. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  57.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  58.  PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2018. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  59.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA - NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu;
   Rasprava je zaključena 24. siječnja 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (jednoglasno, 124 glasa "za").
  60.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  61.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. – podnositelj: Državni ured za reviziju;
  62.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, P.Z. br. 211 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  63.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 4. listopada 2017. na 5. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  64.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,P.Z. br. 243 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  65.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku;
  66.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović;
   Dana 6. listopada 2017. na 5. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  67.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 251 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 17. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  68.  RIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 254 - predlagatelj: zastupnik Robert Podolnjak;
  70.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 260 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  71.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu;
  72.  POSLOVNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU - potvrđivanje - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
  73.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović;
   Dana 13. listopada 2017. na 5. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  74.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 212 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  75.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  76.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  77.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  78.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 3. ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU ("Narodne novine", br. 79/09. i 114/11.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  79.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU... - predlagatelji: 36 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  80.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  81.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  82.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  83.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
  84.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRDIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 10. ožujka 2017. na 3. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  85.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. studenoga 2017. na 6. sjednici 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  86.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 11. studenoga 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  87.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  88.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  89.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  90.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  91.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
   Dana 6. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  92.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
  93.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  94.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  95.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;
  96.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  97.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  98.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  99.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije;
  100.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije;
  101.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2016. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije;
  102.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine;
  103.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine;
  104.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE za 2016. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine;
  105.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  106.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  107.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
  108.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
   Rasprava je zaključena 2. veljače 2018.; 14. veljače 2018.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 2. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (107 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 2. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (107 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ 
  -Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 14. veljače 2018. (120 glasova "za", 1 "suzdržan").
  109.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 26. siječnja 2018.; 16. veljače 2018.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DR.SC. BRANIMIRA BUNJCA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 26. siječnja 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (jednoglasno, 122 glasa "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 16. veljače 2018.
Odluka je donesena na 7. sjednici 16. veljače 2018. (107 glasova "za", 9 "protiv“).
Dana 26. siječnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 278 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 26. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (103 glasa "za", 22 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POJAČANOM PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE KAZAHSTANA, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 26. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 1. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 2. veljače 2018. (jednoglasno, 113 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE ČLANKA 124. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 277 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 26. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 7. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 14. veljače 2018. ( 113 glasa "za", 3 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 120 glasova "za").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, prvo čitanje, P.Z. br. 272 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 120 glasova "za").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, prvo čitanje, P.Z. br. 273 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 120 glasova "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, prvo čitanje, P.Z. br. 274 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 122 glasa "za").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, prvo čitanje, P.Z. br. 275 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 123 glasa "za").
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 213 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 279 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2018.
Na 7. sjednici 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 124 glasa "za").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 276 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  13.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 31. siječnja 2018.
a) Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (89 glasova "za", 25 "suzdržanih").
b) Odluka je donesena na 7. sjednici 2. veljače 2018. (77 glasova "za", 13 "protiv“, 26 "suzdržanih").
  14.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu
Dana 2. veljače 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KANADE, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 284 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 2. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 16. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (127 glasova "za", 1 "protiv“).
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 2. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (124 glasa "za", 1 "protiv“, 4 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 282 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 2. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (126 glasova "za", 3 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 280 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga
   Dana 2. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga
   Dana 2. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 286 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 285 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Na 7. sjednici 16. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (120 glasova "za", 7 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 289 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Na 7. sjednici 16. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (116 glasova "za", 1 "protiv“, 9 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 288 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Na 7. sjednici 16. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (121 glas "za", 2 "protiv“, 3 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 287 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Na 7. sjednici 16. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (117 glasova "za", 9 "suzdržanih").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 183 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (jednoglasno, 126 glasova "za").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 224 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 14. veljače 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 16. veljače 2018. (114 glasova "za", 1 "protiv“, 5 "suzdržanih").
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e
Dana 14. veljače 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 290 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   Dana 14. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 292 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 236 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 239 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 208 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
  9.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE OD OŽUJKA 2015. DO PROSINCA 2016. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
  10.  JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA I JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2018.
Dana 16. veljače 2018. na 7. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor predsjednika Povjerenstva. Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 127 zastupnika, 6 listića bilo je nevažećih. Nijedna kandidatkinja nije dobila potreban broj glasova za izbor.
Dana 16. veljače 2018. na 7. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor članova Povjerenstva. Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 127 zastupnika, 6 listića bilo je nevažećih. Za članove Povjerenstva izabrani su: Tončica Božić (80 glasova), Davorin Ivanjek (80 glasova), Aleksandra Jozić - Ileković (106 glasova) i Tatijana Vučetić (82 glasa.)
Dana 16. veljače 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 223 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 250 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 294 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite