Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 5. sjednicu Hrvatskoga sabora za 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28. i 29. rujna te 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. listopada 2017.

Sjednica je započela u petak, 15. rujna 2017. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 15. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (111 glasova "za", 10 "protiv", 2 "suzdržana").
  2.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 15. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (109 glasova "za", 10 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (119 glasova "za", 2 "suzdržana").
  4.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 122 glasa "za").
  5.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NABAVE I PRAVILNOSTI KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (119 glasova "za", 2 "suzdržana").
  6.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (119 glasova "za", 4 "suzdržana").
  7.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (119 glasova "za", 3 "protiv").
  8.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UTJECAJA PROGRAMSKE INICIJATIVE JASPERS NA PODNESENE PROJEKTNE PRIJEDLOGE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (121 glas "za", 2 "suzdržana").
  9.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 22. rujna 2017. (118 glasova "za", 1 "suzdržan").
  10.  a)PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE; b)PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
a) Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (116 glasova "za", 8 "suzdržanih").
b) Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (118 glasova "za", 5 "suzdržanih").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 172 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 122 glasa "za").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 120 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 110 glasova "za").
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 176 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (113 glasova "za", 2 "protiv", 8 "suzdržanih).
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (119 glasova "za", 2 "suzdržana").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 169 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (118 glasova "za", 3 "suzdržana").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 168 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (107 glasova "za", 5 "protiv", 7 "suzdržanih").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 178 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (101 glas "za", 4 "protiv", 18 "suzdržanih").
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 177 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 122 glasa "za").
  19.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 147 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 173 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 123 glasa "za").
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 171 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
Na 5. sjednici 22. rujna 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 122 glasa "za").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA KOJE PROIZLAZI IZ ISTRAŽIVANJA I ISKORIŠTAVANJA EPIKONTINENTALNOG POJASA, MORSKOG DNA I MORSKOG PODZEMLJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 181 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 22. rujna 2017.(jednoglasno, 124 glasa "za").
  23.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 106 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (95 glasova "za", 11 "protiv", 1"suzdržan").
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 105 glasova "za").
  25.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, drugo čitanje, P. Z. br. 141 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (101 glas "za", 3 "suzdržana").
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 170 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (94 glasa "za", 7 "protiv", 8 "suzdržanih").
  27.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 130 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 111 glasova "za").
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 174 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (91 glas "za", 11 "protiv", 1 "suzdržan")
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 29. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (103 glasa "za", 4 "protiv", 2 "suzdržana").
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 15 KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 180 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (101 glas "za", 2 "suzdržana").
  31.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;
   Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
  32.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (96 glasova "za", 2 "suzdržana").
  33.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  34.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  35.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (94 glasova "za", 1 "protiv").
  36.  PRIJEDLOG STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Strategija je donesena na 5. sjednici 13. listopada 2017. (jednoglasno, 116 glasova "za").
  37.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (81 glas "za", 5 "protiv", 7 "suzdržanih").
  38.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (80 glasova "za", 13 "protiv", 4 "suzdržana").
  39.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Upravni odbor Umirovljeničkog fonda;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (94 glasa "za", 1 "suzdržan").
  40.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (89 glasova "za", 4 "protiv", 3 "suzdržana").
  41.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (88 glasova "za", 5 "protiv", 4 "suzdržana").
  42.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  43.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  44.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI VATROGASNIH ORGANIZACIJA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 13. listopada 2017. (114 glasova "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana").
  45.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 97 glasova "za")
  46.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2014. I 2015. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 13. listopada 2017. (103 glasa "za", 16 "suzdržanih").
  47.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
   Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (91 glas "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana").
  48.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 13. listopada 2017. (108 glasova "za", 2 "protiv", 10 "suzdržanih").
  49.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2016. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM);
   Rasprava je zaključena 13. listopada 2017.
  50.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  51.  PRIJEDLOG ZAKONA O NASTAVKU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 158 - predlagatelji: Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  52.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;
  53.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 6. listopada 2017. (80 glasova "za", 11 "protiv", 4 "suzdržana").
  54.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 38 - predlagatelj: zastupnik Darinko Dumbović;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Na 5. sjednici 13. listopada 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (81 glas "za", 3 "protiv", 35 "suzdržanih").
  55.  PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI I LOGISTICI U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 81 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. veljače 2017. tijekom utvrđivanja dnevnog reda predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Na 5. sjednici 13. listopada 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (82 glasa "za", 38 "protiv").
  56.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  57.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  58.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  59.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2016. GODINU -podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  60.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  61.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  62.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  63.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  64.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost;
   Rasprava je zaključena 13. listopada 2017.
  65.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  66.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABA DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 82 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Na 5. sjednici 6. listopada 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (70 glasova "za", 5 "protiv", 19 "suzdržanih").
  67.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 96 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   Rasprava je zaključena 06. listopada 2017.
Na 5. sjednici 13. listopada 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Konačni prijedlog zakona. (76 glasova "za", 42 "protiv").
  68.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 13. listopada 2017.
  70.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, prvo čitanje, P.Z. br. 103, predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
   Rasprava je zaključena 20. listopada 2017.
  71.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA IMOVINU KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 148 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  72.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br 157 - predlagateljica: zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj;
   Dana 15. rujna 2017. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.
   
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 167 - predlagatelj: zastupnik Goran Aleksić;
   Rasprava je zaključena 19. listopada 2017.
  74.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 166 - predlagatelj: zastupnik Goran Aleksić;
   Dana 15. rujna 2017., pri utvrđivanju dnevnog reda 5. sjednice Hrvatskoga sabora, predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  75.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (85 glasova "za", 7 "suzdržanih")
  76.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 5. listopada 2017.
a) Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (91 glas "za", 1 "suzdržan").
b) Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 92 glasa "za").
  77.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  78.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  79.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu;
  80.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica;
  81.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
   Rasprava je zaključena 19. listopada 2017.
  82.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  83.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. listopada 2017.
  84.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  85.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  86.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  87.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  88.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
   Rasprava je zaključena 19. listopada 2017.
  89.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva;
   Rasprava je zaključena 19. listopada 2017.
  90.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  91.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
  92.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
  93.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  94.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  95.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
   Rasprava je zaključena 19. listopada 2017.
  96.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  97.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  98.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
  99.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  100.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  101.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  102.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  103.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  104.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  105.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
  106.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
  107.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA NADI MURGANIĆ, MINISTRICI ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru
  108.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;
   Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.; 4. listopada 2017.; 6. listopada 2017.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 117 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (102 glasa "za", 1 "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 111 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA “NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ” 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (114 glasova "za", 2 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 117 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (113 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 116 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 105 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 106 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 4. listopada 2017. (jednoglasno, 103 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 99 glasova "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 99 glasova "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 99 glasova "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 99 glasova "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 99 glasova "za")
  109.  IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.; 6. listopada 2017.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV FRANJE LUCIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (115 glasova "za", 1 "protiv").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA MR. JASENA MESIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DR. SC. TOMISLAVA SOKOLA 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (jednoglasno, 115 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA KLARIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (114 glasova "za", 1 "suzdržan").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA KLARINA 
  -Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 95 glasova "za")
Dana 22. rujna 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 4. listopada 2017. (99 glasova "za", 3 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (100 glasova "za", 2 "protiv")
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 189 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 29. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (109 glasova "za", 2 "protiv").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 188 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Na 5. sjednici 6. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (81 glas "za", 10 "protiv").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 187 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (106 glasova "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 186 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 29. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 107 glasova "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 185 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (88 glasova "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 184 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (93 glasa "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 183 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 28. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 90 glasova "za").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 182 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 29. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 110 glasova "za").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 190 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 4. listopada 2017.
Na 5. sjednici 6. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (83 glasa "za", 9 "protiv", 1 "suzdržan").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 193 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  13.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
Dana 4. listopada 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 196 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 11. listopada 2017.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 197 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 11. listopada 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 13. listopada 2017. (103 glasa "za", 3 "protiv", 13 "suzdržanih").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 155 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 13. listopada 2017. (94 glasa "za", 21 "suzdržan").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITI PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 153 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Zakon je donesen na 5. sjednici 13. listopada 2017. (104 glasa "za", 12 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 199 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Na 5. sjednici 13. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (115 glasova "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 198 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. listopada 2017.
Na 5. sjednici 13. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (115 glasova "za", 2 "suzdržana").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, prvo čitanje, P. Z. br. 194 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br.128 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 11. listopada 2017.
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 200 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 11. listopada 2017.
Na 5. sjednici 13. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (84 glasa "za", 18 "protiv", 14 "suzdržanih").
  11.  PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJNE SURADNJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2021. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  12.  PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport;
   Rasprava je zaključena 6. listopada 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 6. listopada 2017. (jednoglasno, 97 glasova "za")
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku.
Dana 6. listopada 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADZORU I OZNAČIVANJU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 202 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE KOSOVA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK I NA IMOVINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 203 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 204 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DOMOVINSKE SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. listopada 2017.
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 143 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović;
Dana 13. listopada 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 207 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović;
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 209 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 208 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 156 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  6.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagateljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite