Akti kojima se uređuje rad Sabora
 

Na stranici je pregled najvažnijih zakona i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo i rad Hrvatskoga sabora. Zakoni i drugi propisi objavljeni su u službenom listu, Narodnim novinama

- Ustav Republike Hrvatske 

- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina 

- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst)

- Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru

- Zakon o izbornim jedinicama 

- Zakon o političkim strankama 

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe   (pročišćeni tekst)

- Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

- Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

- Poslovnik Hrvatskoga sabora

- Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor

- Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

- Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela 

- Etički kodeks državnih službenika 

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

 
Ispis stranice