Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Akti u raspravi
 
 
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
 
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
 
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
 
a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije
 
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova
 
INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ("Narodne novine", br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske i 120/11. – pročišćeni tekst, 19/15., 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
 
a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016. – podnositeljica: Hrvatska narodna banka
 
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova
 
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 211 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 212 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE AGROKOR NAŠAO - predlagatelji: 36 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
 
PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKTIVNOSTI PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA U 2015. I 2016. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2016. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 235 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
 
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINA-e za 2016. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINA-e
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 243 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a
 
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2016. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije
 
IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 260 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e
 
POSLOVNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU - potvrđivanje - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
 
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. – podnositelj: Državni ured za reviziju
 
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. I 2016. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 218 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2015. i 2016. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 3. ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU ("Narodne novine", br. 79/09. i 114/11.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo
 
IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 254 - predlagatelj: zastupnik Robert Podolnjak
 
PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2018. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 251 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2016. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 213 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 276 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 286 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 280 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 239 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 292 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 236 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
 
JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA I JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE OD OŽUJKA 2015. DO PROSINCA 2016. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 290 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 208 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 294 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 250 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 223 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite