Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
BOJAN GLAVAŠEVIĆ  
NZ


Bojan GlavaševićRođen je 26. srpnja 1984. u Vukovaru. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer lingvistike i sociologije (VSS- diplomirani lingvist i diplomirani sociolog).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Nezavisni

Klub zastupnika:
Klub nezavisnih zastupnika

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnik je dana 27. kolovoza 2018. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za europske poslove
- član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
- predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VI. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina- od 28. listopada 2016. do 12. listopada 2018.
- član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu- od 28. listopada 2016. do 12. listopada 2018.
- potpredsjednik Odbora za europske poslove- od 17. ožujka 2017. do 14. prosinca 2018.


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite