Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Dokumenti s oznakom D.E.U.

Sukladno odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (Narodne novine br. 81/13), Vlada dostavlja Saboru stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske.

Dokumenti Europske unije iz Radnog programa se slijedom poslovničkih odredbi označavaju oznakom „D.E.U. br. …“. Ovi dokumenti sadrže stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu akta te tekst prijedloga.

Dokumenti s oznakom „D.E.U. br. …“ pohranjuju se u e-Doc bazi podataka Hrvatskoga sabora, zajedno s mišljenjima matičnih radnih tijela i zaključcima Odbora za europske poslove o stajalištima Republike Hrvatske.

dokumenti s oznakom D.E.U.

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite