Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumentiu 2018., tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2018) 
227

Nacrt izmjene Proračuna br.°2. za Opći proračun za 2018. kojim se unosi višak iz Financijske godine 2017.

/

25. 4. 2018.

/

COM (2018) 
197

Prijedlog odluke vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

Nezakonodavni postupak

24. 4. 2018.

/

COM (2018) 
229

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 Zahtjevi za očevidnike ulovnih plovila

Redovni zakonodavni postupak

24. 4. 2018.

... 

JOIN (2018) 
7

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Hong Kong: godišnje izvješće za 2017.

Nezakonodavni postupak

24. 4. 2018.

/

COM (2018) 
168

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Komisije za odobrenje, u ime Unije, Globalnog sporazuma za sigurne, propisne i zakonite migracije u području imigracijske politike

Nezakonodavni postupak

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
204

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (proračunska linija 12 02 01 "Provedba i razvoj jedinstvenog tržišta financijskih usluga")

Nezakonodavni postupak

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
167

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Komisije za odobrenje, u ime Unije, Globalnog sporazuma za sigurne, propisne i zakonite migracije u području razvojne suradnje

Nezakonodavni postupak

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
230

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Francuske – EGF/2017/009 FR/Air France

/

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
173

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

Redovni zakonodavni postupak

20. 4. 2018.

15. 6. 2018. 

COM (2018) 
194

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

Nezakonodavni postupak

20. 4. 2018.

/

COM (2018) 
195

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

Nezakonodavni postupak

20. 4. 2018.

/

COM (2018) 
206

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja

Redovni zakonodavni postupak

19. 4. 2018.

... 

COM (2018) 
192

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
193

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
207

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 04 03 01 03 – Socijalna sigurnost)

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
205

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u (Pripremno djelovanje Unije za istraživanja u području obrane)

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
199

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu

Redovni zakonodavni postupak

18. 4. 2018.

... 

COM (2018) 
196

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

Nezakonodavni postupak

18. 4. 2018.

/

COM (2018) 
163

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

Redovni zakonodavni postupak

18. 4. 2018.

13. 6. 2018. 

COM (2018) 
191

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalište Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

Redovni zakonodavni postupak

17. 4. 2018.

... 

COM (2018) 
188

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi standarda u pogledu sumpora za brodska goriva iz Direktive (EU) 2016/802 o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o sukladnosti s tim standardima

/

16. 4. 2018.

/

COM (2018) 
135

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala

Redovni zakonodavni postupak

16. 4. 2018.

11. 6. 2018. 

COM (2018) 
189

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) 913/2010 u skladu s njezinim člankom 23.

/

16. 4. 2018.

/

COM (2018) 
181

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2007/43/EZ i njezinu utjecaju na dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa te razvoju pokazatelja dobrobiti (Tekst značajan za EGP)

/

13. 4. 2018.

/

COM (2018) 
252

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)

Redovni zakonodavni postupak

12. 4. 2018.

6. 6. 2018. 

COM (2018) 
182

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ

/

12. 4. 2018.

/

COM (2018) 
175

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje običnih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
178

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o strategiji za carinske informacijske sustave

/

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
174

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje običnih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
177

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih ili službenih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
176

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih ili službenih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
165

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

/

10. 4. 2018.

/

COM (2018) 
171

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Redovni zakonodavni postupak

10. 4. 2018.

5. 6. 2018. 

COM (2018) 
172

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učincima Uredbe (EU) 575/2013 i Direktive 2013/36/EU na gospodarski ciklus

/

9. 4. 2018.

/

JOIN (2018) 
5

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za vojnu mobilnost

Nezakonodavni postupak

6. 4. 2018.

/

COM (2018) 
170

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji programa Europa za građane 2014. – 2020. u sredini programskog razdoblja

/

6. 4. 2018.

/

COM (2018) 
169

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni glave III. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) u pogledu nadzora društava za osiguranje i društava za reosiguranje u grupi i procjene prijelaznog razdoblja za poslove strukovnog mirovinskog osiguranja društava za životno osiguranje

/

5. 4. 2018.

/

COM (2018) 
164

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA) u pogledu njegova internog poslovnika

Nezakonodavni postupak

5. 4. 2018.

/

COM (2018) 
166

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

4. 4. 2018.

/

COM (2018) 
162

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

4. 4. 2018.

/

COM (2018) 
134

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti

Redovni zakonodavni postupak

28. 3. 2018.

5. 6. 2018. 

COM (2018) 
157

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o primjeni Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi

/

28. 3. 2018.

/

COM (2018) 
96

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

Redovni zakonodavni postupak

27. 3. 2018.

24. 5. 2018. 

COM (2018) 
159

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranju ovlasti iz Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja

/

27. 3. 2018.

/

COM (2018) 
131

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

Redovni zakonodavni postupak

26. 3. 2018.

21. 5. 2018. 

COM (2018) 
133

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Drugo izvješće o napretku u smanjenju loših kredita u Europi

/

26. 3. 2018.

/

COM (2018) 
251

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prilagodba zajedničke vizne politike novim izazovima

/

26. 3. 2018.

/

COM (2018) 
149

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
152

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Reforma administrativne strukture Europskih škola

/

23. 3. 2018.

/

COM (2018) 
94

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

17. 5. 2018. 

COM (2018) 
148

Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

17. 5. 2018. 

COM (2018) 
143

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
156

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

/

23. 3. 2018.

/

COM (2018) 
151

Preporuka za Odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o izmjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu i sklapanju protokola s Kraljevinom Marokom

/

22. 3. 2018.

/

COM (2018) 
146

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Vrijeme je za uspostavljanje modernog, pravednog i učinkovitog poreznog standarda za digitalno gospodarstvo

/

22. 3. 2018.

/

COM (2018) 
145

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova

/

22. 3. 2018.

/

COM (2018) 
144

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

22. 3. 2018.

21. 5. 2018. 

COM (2018) 
147

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti

Redovni zakonodavni postupak

21. 3. 2018.

17. 5. 2018. 

COM (2018) 
142

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (Akti druge razine povezani s Uredbom EMIR)

Nezakonodavni postupak

21. 3. 2018.

/

COM (2018) 
250

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku u provedbi Europskog migracijskog programa

/

20. 3. 2018.

/

COM (2018) 
93

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Redovni zakonodavni postupak

20. 3. 2018.

16. 5. 2018. 

COM (2018) 
109

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za financijske tehnologije: za konkurentniji i inovativniji europski financijski sektor

/

19. 3. 2018.

/

COM (2018) 
113

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

Redovni zakonodavni postupak

19. 3. 2018.

14. 5. 2018. 

COM (2018) 
137

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Redovni zakonodavni postupak

19. 3. 2018.

15. 5. 2018. 

COM (2018) 
138

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o Globalnom paktu za okoliš

/

19. 3. 2018.

/

COM (2018) 
136

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju ekološke norme Euro 5 za vozila kategorije L

/

19. 3. 2018.

/

COM (2018) 
132

Prijedlog preporuke Vijeća o pristupu radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti

Nezakonodavni postupak

16. 3. 2018.

/

COM (2018) 
130

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava

/

16. 3. 2018.

/

COM (2018) 
91

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj

/

16. 3. 2018.

/

COM (2018) 
92

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

Redovni zakonodavni postupak

16. 3. 2018.

11. 5. 2018. 

COM (2018) 
110

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

Redovni zakonodavni postupak

15. 3. 2018.

11. 5. 2018. 

COM (2018) 
99

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

Redovni zakonodavni postupak

15. 3. 2018.

11. 5. 2018. 

COM (2018) 
89

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o pravu koje se primjenjuje na učinke vlasništva u transakcijama vrijednosnim papirima

/

15. 3. 2018.

/

COM (2018) 
139

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

14. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
126

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Mađarskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

14. 3. 2018.

/

COM (2018) 
120

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini - Europski semestar 2018.: ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011

/

12. 3. 2018.

/

SWD (2018) 
209

Radni dokument službi Komisije - Izvješće za Hrvatsku 2018. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža priložen dokumentu komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini - Europski semestar 2018.: ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011

/

12. 3. 2018.

/

COM (2018) 
123

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2016.

/

12. 3. 2018.

/

COM (2018) 
127

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini

Redovni zakonodavni postupak

12. 3. 2018.

7. 5. 2018. 

COM (2018) 
122

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije na 99. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije u pogledu donošenja izmjena pravila II-1/1 i II-1/8-1 Konvencije SOLAS, odobrenja odgovarajućih smjernica za računalnu potporu stabilnosti za kapetana u slučaju naplavljivanja za postojeće putničke brodove i donošenja izmjena Međunarodnog kodeksa o postupcima ispitivanja vatrootpornosti, 2010.

Nezakonodavni postupak

12. 3. 2018.

/

COM (2018) 
111

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 55. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Organizacije za međunarodni željeznički promet u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu primjenjivih od 1. siječnja 2019.

Nezakonodavni postupak

9. 3. 2018.

/

COM (2018) 
121

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje će se zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara AKP-a i EU-a u pogledu revizije Priloga I.C Sporazumu o partnerstvu između AKP-a i EU-a

Nezakonodavni postupak

9. 3. 2018.

/

COM (2018) 
115

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

Redovni zakonodavni postupak

8. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
114

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Dovršetak unije tržišta kapitala do 2019. - vrijeme je za brže ostvarivanje rezultata

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
118

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o učinku članaka 199.a i 199.b Direktive Vijeća 2006/112/EZ u borbi protiv prijevara

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
119

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/120 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni postupak

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
112

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kvaliteti fiskalnih podataka u izvješćima država članica iz 2017.

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
97

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan o financiranju održivog rasta

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
88

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi članka 5. Uredbe (EU) br. 576/2013 o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca

/

6. 3. 2018.

/

COM (2018) 
150

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu

/

6. 3. 2018.

/

COM (2018) 
87

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mogućnosti uvođenja određenih zahtjeva u pogledu zaštite riba prilikom usmrćivanja

/

6. 3. 2018.

/

COM (2018) 
86

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Europskog energetskog programa za oporavak i Europskog fonda za energetsku učinkovitost

/

5. 3. 2018.

/

COM (2018) 
116

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Opće izvješće Komisije o primjeni Uredbe REACH i pregled određenih elemenata Zaključci i mjere

/

5. 3. 2018.

/

COM (2018) 
155

Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći Proračun za 2018. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu

/

2. 3. 2018.

/

COM (2018) 
83

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXII. (Pravo trgovačkih društava) i Protokola 37 (sadržava popis predviđen člankom 101.) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

2. 3. 2018.

/

COM (2018) 
84

Izvješće Komisije Vijeću o petogodišnjem pregledu višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik

/

2. 3. 2018.

/

COM (2018) 
85

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

Redovni zakonodavni postupak

2. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
117

Izvješće Komisije Europskom revizorskom sudu, Vijeću i Europskom parlamentu - Odgovori država članica na Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2016.

/

1. 3. 2018.

/

COM (2018) 
76

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Rad reaktora s visokim protokom u razdoblju 2014. – 2015.

/

27. 2. 2018.

/

COM (2018) 
82

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

27. 2. 2018.

/

COM (2018) 
79

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o delegiranju ovlasti iz članka 11. stavka 2., članka 15. stavaka 2., 3., 6. i 7. i članka 45. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici

/

26. 2. 2018.

/

COM (2018) 
78

Izvješće Komisije Vijeću o primjeni financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2017.

/

22. 2. 2018.

/

COM (2018) 
77

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o provedbi Carinskog akcijskog plana EU-a za borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva za razdoblje od 2013. do 2017

/

22. 2. 2018.

/

JOIN (2017) 
19

Zajednička preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Europske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za otvaranje pregovora i pregovaranje o moderniziranom Sporazumu o pridruživanju s Republikom Čileom

Nezakonodavni postupak

20. 2. 2018.

/

COM (2018) 
74

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

19. 2. 2018.

/

COM (2017) 
793

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226

Redovni zakonodavni postupak

19. 2. 2018.

16. 4. 2018. 

COM (2018) 
73

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila

/

19. 2. 2018.

/

COM (2018) 
98

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020. Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika 23. veljače 2018.

/

19. 2. 2018.

/

COM (2017) 
794

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije)

Redovni zakonodavni postupak

19. 2. 2018.

16. 4. 2018. 

COM (2018) 
72

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

19. 2. 2018.

/

COM (2018) 
95

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Europa koja ostvaruje rezultate: institucionalne mogućnosti za učinkovitije funkcioniranje Europske unije Doprinos Europske komisije neformalnom sastanku čelnika od 23. veljače 2018.

/

16. 2. 2018.

/

COM (2017) 
763

Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o partnerstvu između Europske unije i članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država

/

15. 2. 2018.

/

COM (2018) 
63

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 26. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka

Nezakonodavni postupak

15. 2. 2018.

/

COM (2018) 
69

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 i 142, konsolidiranih rezolucija R.E.3 i R.E.5 te Zajedničke rezolucije M.R.1, kao i o prijedlogu jednog novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2018) 
64

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2018) 
71

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2017) 
639

Prijedlog odluke Vijeća od... o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

13. 2. 2018.

/

COM (2017) 
789

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
66

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji na sredini programskog razdoblja Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
68

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Danskoj da primjeni posebnu mjeru kojom se odstupa od članka 75. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

13. 2. 2018.

/

COM (2017) 
788

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni direktive (EU) 2015/1535 od 2014. do 2015.

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
8

Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi

Nezakonodavni postupak

12. 2. 2018.

/

COM (2017) 
753

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

12. 2. 2018.

3. 4. 2018. 

COM (2018) 
51

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU

Redovni zakonodavni postupak

12. 2. 2018.

3. 4. 2018. 

COM (2018) 
65

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom

/

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
61

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2017/008 DE/Goodyear

/

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
59

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Latviji odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
58

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Mađarskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
57

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

/

7. 2. 2018.

/

COM (2018) 
70

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2017

/

7. 2. 2018.

/

COM (2018) 
56

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva za cestovni promet u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2016.)

/

6. 2. 2018.

/

COM (2018) 
54

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, o donošenju poslovnika Odbora za SGP

Nezakonodavni postupak

5. 2. 2018.

/

COM (2018) 
55

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Talijanskoj Republici odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

5. 2. 2018.

/

COM (2017) 
811

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
46

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Trinaesto mjesečno izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
52

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
798

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
43

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Veća zaštita i nove prilike – Komisija daje smjernice za izravnu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
809

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
799

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

1. 2. 2018.

/

COM (2017) 
808

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

1. 2. 2018.

/

COM (2018) 
50

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Evaluacija programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja (2014.–2020.)

/

1. 2. 2018.

/

COM (2017) 
806

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

31. 1. 2018.

/

COM (2017) 
805

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

31. 1. 2018.

/

COM (2018) 
48

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

/

30. 1. 2018.

/

COM (2017) 
676

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile  i  za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih  vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007  (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

30. 1. 2018.

27. 3. 2018. 

COM (2018) 
44

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Direktive 94/80/EZ o ostvarivanju aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
49

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o prenošenju članka 118.a Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, kako je izmijenjena Direktivom 2011/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. Lipnja 2011., u nacionalno zakonodavstvo država članica

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
42

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju međunarodnih aktivnosti za dobrobit životinja na konkurentnost europskih uzgajivača stoke u globaliziranom svijetu

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
45

Izvješće Komisije Vijeću o primjeni Uredbe o plovidbenosti (za razdoblje 2014.–2016.)

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
47

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
40

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi preporuke Komisije od 11. lipnja 2013. o zajedničkim načelima za kolektivne preventivne tužbe i tužbe radi naknade štete u državama članicama kod povrede prava zajamčenih zakonodavstvom Unije (2013/396/EU)

/

25. 1. 2018.

/

COM (2018) 
41

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku Direktive 2009/110/EZ, posebno o primjeni bonitetnih zahtjeva za institucije za elektronički novac

/

25. 1. 2018.

/

COM (2018) 
31

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 61. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971.

Nezakonodavni postupak

24. 1. 2018.

/

COM (2018) 
28

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

/

24. 1. 2018.

/

COM (2017) 
796

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

29. 3. 2018. 

COM (2017) 
795

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

23. 3. 2018. 

COM (2018) 
20

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

20. 3. 2018. 

COM (2018) 
39

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Carinskog zakonika Unije te o upotrebi ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 284. Carinskog zakonika Unije

/

23. 1. 2018.

/

COM (2018) 
24

Prijedlog preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

Nezakonodavni postupak

23. 1. 2018.

/

COM (2018) 
37

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Prvo izvješće o napretku u smanjenju loših kredita u Europi

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
35

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju upotrebe oksorazgradive plastike, uključujući oksorazgradive plastične vrećice za nošenje, na okoliš

/

22. 1. 2018.

/

COM (2017) 
815

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza

/

22. 1. 2018.

/

COM (2017) 
669

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku europskog migracijskog programa

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
22

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za digitalno obrazovanje

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
21

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

Redovni zakonodavni postupak

19. 1. 2018.

19. 3. 2018. 

COM (2018) 
23

Prijedlog preporuke Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja

Nezakonodavni postupak

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
38

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2016.

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
36

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o općem sustavu povlastica kojim je obuhvaćeno razdoblje 2016. – 2017.

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
6

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi u državama članicama Direktive Vijeća 2006/117/EURATOM o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Drugo izvješće

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
10

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Mjere EU-a za poboljšanje usklađenosti s propisima o okolišu i upravljanja okolišem

/

18. 1. 2018.

/

JOIN (2018) 
1

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a za Irak

Nezakonodavni postupak

18. 1. 2018.

/

COM (2018) 
34

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

18. 1. 2018.

/

COM (2018) 
33

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

17. 1. 2018.

19. 3. 2018. 

COM (2018) 
32

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi paketa za kružno gospodarstvo: mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (Tekst značajan za EGP)

/

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
29

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje kružnog gospodarstva

/

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
30

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje EU-a i Alžira u pogledu izmjene uvjeta za primjenu carinskih povlastica za poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode iz članka 14. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država

Nezakonodavni postupak

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
27

Prijedlog odluke Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

Nezakonodavni postupak

16. 1. 2018.

/

COM (2018) 
26

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi normizacijske politike EU-a i o doprinosu europskih normi politikama EU-a

/

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
835

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

Nezakonodavni postupak

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
779

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Dvanaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
813

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje i moguća poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike te ocjena učinkovitosti mehanizma reciprociteta iz članka 1. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001

/

15. 1. 2018.

/

COM (2017) 
782

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson

/

15. 1. 2018.

/

COM (2017) 
686

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

/

15. 1. 2018.

/

COM (2018) 
19

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni postupak

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
18

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe  (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 93/23/EEZ, 93/24/EEZ i 93/25/EEZ

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
17

Izvješće Komisije Vijeću o Direktivi 2011/64/EU o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
12

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
13

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
14

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 138/2004 o ekonomskim računima u poljoprivredi

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
9

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.762/2008 o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
11

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.1921/2006 o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
15

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
16

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika, Uredbe (EZ) br. 217/2009 o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku i Uredbe (EZ) br. 218/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku

/

12. 1. 2018.

/

COM (2017) 
791

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

11. 1. 2018.

9. 3. 2018. 

COM (2017) 
790

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010

Redovni zakonodavni postupak

11. 1. 2018.

9. 3. 2018. 

COM (2018) 
2

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Privremena evaluacija programa Obzor 2020.: najveći mogući učinak istraživanja i inovacija u EU-u

/

11. 1. 2018.

/

COM (2018) 
7

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

Nezakonodavni postupak

11. 1. 2018.

/

COM (2018) 
3

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija u sredini razdoblja Uredbe (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ, SL L 84 od 20. ožujka 2014

/

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
5

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
4

Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane

Nezakonodavni postupak

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
1

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanja protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu s Kraljevinom Marokom

/

8. 1. 2018.

/

COM (2017) 
812

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o međunarodnom pravno obvezujućem instrumentu na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom iskorištavanju morske biološke raznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije

/

4. 1. 2018.

/

COM (2017) 
787

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Paket o robi: Jačanje povjerenja u jedinstveno tržište

/

3. 1. 2018.

/

COM (2017) 
785

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

3. 1. 2018.

/

COM (2017) 
720

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o preispitivanju instrumenata za vanjsko financiranje na sredini razdoblja

/

3. 1. 2018.

/

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite