Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2017) 
325

Izvješće Komisije Četvrto izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

23. 6. 2017.

/

COM (2017) 
338

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preprekama trgovini i ulaganjima 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.

/

23. 6. 2017.

/

COM (2017) 
336

Prijedlog odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila

Nezakonodavni
postupak

22. 6. 2017.

/

COM (2017) 
333

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

22. 6. 2017.

/

COM (2017) 
332

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

22. 6. 2017.

/

COM (2017) 
334

Izvješće Komisije o zapošljavanju ugovornog osoblja u 2015.

/

22. 6. 2017.

/

COM (2017) 
328

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj 2016. i prethodnih godina

/

21. 6. 2017.

/

COM (2017) 
322

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Finske – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

/

21. 6. 2017.

/

COM (2017) 
350

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Četvrto izvješće o napretku Okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

/

21. 6. 2017.

/

COM (2017) 
323

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Šesto izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i Turske

/

21. 6. 2017.

/

JOIN (2017) 
21

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Strateški pristup otpornosti u vanjskom djelovanju EU-a

Nezakonodavni
postupak

21. 6. 2017.

/

COM (2017) 
329

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 6. 2017.

... 

COM (2017) 
327

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u provedbi mreže TEN-T 2014. – 2015.

/

20. 6. 2017.

/

COM (2017) 
273

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti na Europskom odboru za izradu standarda unutarnje plovidbe (CESNI) i na plenarnoj sjednici Središnje komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) o donošenju standarda za tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe i o izmjenama prijelaznih odredaba u vezi s tim plovilima

Nezakonodavni
postupak

19. 6. 2017.

/

COM (2017) 
290

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Posljedice za proračun Europske unije za 2018. i kasnije proračune u slučaju nedonošenja revizije na sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.

/

19. 6. 2017.

/

COM (2017) 
321

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2016.

/

16. 6. 2017.

/

COM (2017) 
318

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Poljskoj odobrava sklapanje sporazuma s Republikom Ukrajinom koji sadržava mjere odstupanja od članka 2. stavka 1. točke (d) i članka 5. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu održavanja cestovnih mostova na granici između Poljske i Ukrajine

Nezakonodavni
postupak

15. 6. 2017.

/

COM (2017) 
296

Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2017.

Nezakonodavni
postupak

14. 6. 2017.

/

COM (2017) 
299

Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (EDF): prognoze obveza, plaćanja i doprinosa

/

14. 6. 2017.

/

COM (2017) 
319

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Doprinos EU-a reformiranom projektu ITER

/

14. 6. 2017.

/

COM (2017) 
314

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2015/1411/EU o odobravanju programa makroekonomske prilagodbe Grčke

Nezakonodavni
postupak

13. 6. 2017.

/

COM (2017) 
316

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 04 03 01 03)

Nezakonodavni
postupak

13. 6. 2017.

/

COM (2017) 
294

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 6. 2017.

8. 9. 2017. 

COM (2017) 
313

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a za 2016.

/

12. 6. 2017.

/

COM (2017) 
295

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pokretanje Europskog fonda za obranu

/

12. 6. 2017.

/

COM (2017) 
260

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Dvanaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

12. 6. 2017.

/

COM (2017) 
261

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Sedmo izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

12. 6. 2017.

/

COM (2017) 
281

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 6. 2017.

7. 9. 2017.

COM (2017) 
298

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izuzeća za središnje banke i druge subjekte iz trećih zemalja na temelju Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR)

/

9. 6. 2017.

/

COM (2017) 
312

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Mjere za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu

/

9. 6. 2017.

/

COM (2017) 
297

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke 2007/659/EZ

Posebni
zakonodavni
postupak

9. 6. 2017.

7. 9. 2017. 

COM (2017) 
280

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 6. 2017.

7. 9. 2017. 

COM (2017) 
317

Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-5/2017

/

8. 6. 2017.

/

COM (2017) 
289

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004

Redovni
zakonodavni
postupak

8. 6. 2017.

4. 9. 2017. 

COM (2017) 
293

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Hrvatskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

8. 6. 2017.

/

COM (2017) 
315

Dokument za razmatranje o budućnosti Europske obrane

/

7. 6. 2017.

/

COM (2017) 
283

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europa u pokretu - Program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkuretnu i povezanu mobilnost za sve

/

7. 6. 2017.

/

 

COM (2017) 
276

Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila

Posebni
zakonodavni
postupak

7. 6. 2017.

...

COM (2017) 
278

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 6. 2017.

4. 9. 2017. 

COM (2017) 
277

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 6. 2017.

4. 9. 2017. 

COM (2017) 
279

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 6. 2017.

4. 9. 2017. 

COM (2017) 
288

Nacrt izmjene Proračuna br. 3 za Opći proračun za 2017. o povećavanju proračunskih sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) kako bi se smanjila nezaposlenost mladih diljem Europske unije i ažurirajnju planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2

/

7. 6. 2017.

/

COM (2017) 
275

Prijedlog Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (Tekst značajan za EGP)

Redovni
zakonodavni
postupak

6. 6. 2017.

4. 9. 2017. 

COM (2017) 
282

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

Redovni
zakonodavni
postupak

6. 6. 2017.

4. 9. 2017. 

COM (2017) 
287

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Primjena Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ)

/

6. 6. 2017.

/

COM (2017) 
266

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena

/

2. 6. 2017.

/

COM (2017) 
249

Prijedlog preporuke Vijeća o praćenju osoba s diplomom

Nezakonodavni
postupak

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
247

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje

/

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
262

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 6. 2017.

1. 9. 2017. 

COM (2017) 
291

Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije

/

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
256

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 6. 2017.

27. 7. 2017. 

COM (2017) 
258

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni
postupak

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
527

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2017.

/

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
263

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju pojednostavnjenog postupka za utvrđivanje stajališta Unije u okviru Vijeća članova Međunarodnog vijeća za masline

Nezakonodavni
postupak

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
264

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

Nezakonodavni
postupak

1. 6. 2017.

/

COM (2017) 
526

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Švedske za 2017.

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
525

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Finske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2017.

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
285

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2016.

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
284

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 9. Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
524

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2017.

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
218

Preporuka za odluku vijeća kojom se Komisija ovlašćuje za otvaranje pregovora o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
248

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Razvoj škola i izvrsnost u nastavi kao preduvjeti za uspješan život

/

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
269

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za pridruživanje EU-a i Republike Moldove u pogledu izmjena Priloga XXVI. Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Republike Moldove od 27. lipnja 2014.

Nezakonodavni
postupak

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
513

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Latvije za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2017.

/

31. 5. 2017.

/

JOIN (2017) 
18

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o provedbi Europske politike susjedstva

Nezakonodavni
postupak

31. 5. 2017.

/

COM (2017) 
504

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Danske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
503

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Češke za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
501

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Belgije za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
502

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Bugarske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
511

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Italije za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
512

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Cipra za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
523

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovenije za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
516

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Mađarske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
515

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
508

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
507

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Irske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
506

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Estonije za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Estonije za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
505

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Njemačke za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
514

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
522

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2017. i dostavljanju mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
521

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
519

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Austrije za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
520

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
518

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Nizozemske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Nizozemske za 2017.

/

30. 5. 2017.

/

COM (2017) 
509

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Francuske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Francuske za 2017.

/

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
517

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Malte za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Malte za 2017.

/

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
530

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2010/288/EU o postojanju prekomjernog deficita u Portugalu

/

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
500

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Europski semestar 2017.: preporuke po državama članicama

/

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
265

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba donijeti u Pododboru za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

Nezakonodavni
postupak

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
268

Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog znatnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju u Rumunjskoj

/

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
267

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti u mjerodavnim odborima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u vezi s prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 i 143, dvama prijedlozima izmjena globalnih tehničkih pravilnika UN-a br. 1 i 15, prijedlogom novoga globalnog tehničkog pravilnika UN-a o postupku ispitivanja emisija nastalih isparavanjem, ponovnom potvrdom triju popisa iz Zbirke kandidata za globalne tehničke pravilnike UN-a te konsenzusom o upotrebi izraza „UN GTP”

Nezakonodavni
postupak

29. 5. 2017.

/

COM (2017) 
259

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

/

24. 5. 2017.

/

COM (2017) 
220

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2018. u skladu s kretanjima BND-a (ESA 2010.) (članak 6. Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020. )

/

24. 5. 2017.

/

COM (2017) 
208

 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 5. 2017.

19. 7. 2017. 

 

COM (2017) 
241

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2014/170/EU o uspostavljanju popisa nekooperativnih trećih zemalja u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u pogledu Unije Komorâ

Nezakonodavni
postupak

23. 5. 2017.

/

COM (2017) 
243

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2014/170/EU o uspostavljanju popisa nekooperativnih trećih zemalja u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u pogledu Svetog Vincenta i Grenadina

Nezakonodavni
postupak

23. 5. 2017.

/

COM (2017) 
235

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o napretku u provedbi komunikacije Komisije "Jačanje borbe protiv krijumčarenja cigareta i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima – sveobuhvatna strategija EU-a (Com (2013) 324 final od 6.6.2013.)"

/

22. 5. 2017.

/

COM (2017) 
257

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima

Redovni
zakonodavni
postupak

22. 5. 2017.

18. 7. 2017. 

COM (2017) 
244

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

Nezakonodavni
postupak

22. 5. 2017.

/

COM (2017) 
245

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

Nezakonodavni
postupak

22. 5. 2017.

/

COM (2017) 
510

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2017.

/

22. 5. 2017.

/

COM (2017) 
529

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2014/56/EU o postojanju prekomjernog deficita u Hrvatskoj

/

22. 5. 2017.

/

COM (2017) 
239

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2016.

/

18. 5. 2017.

/

COM (2017) 
227

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utvrđivanju stajališta Komisije nakon rezolucije Europskog parlamenta od 2. ožujka 2017. o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta te izvješće o postignutom napretku

/

17. 5. 2017.

/

COM (2017) 
242

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju praktične primjene Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)

/

17. 5. 2017.

/

COM (2017) 
219

Izvješće Komisije treće izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

17. 5. 2017.

/

COM (2017) 
246

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima

/

16. 5. 2017.

/

COM (2017) 
240

Dokument za razmatranje o svladavanju globalizacije

/

15. 5. 2017.

/

COM (2017) 
236

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o napretku u provedbi Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM te popis radioaktivnog otpada i istrošenog goriva na području zajednice i očekivanja za budućnost

/

15. 5. 2017.

/

COM (2017) 
234

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu na temelju članka 12. stavka 3. Direktive 2001/42/EZ o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

/

15. 5. 2017.

/

COM (2017) 
233

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe Vijeća (EU) br. 608/2013

/

15. 5. 2017.

/

COM (2017) 
170

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Ujedinjene Kraljevine, u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ, da primjenjuje snižene razine oporezivanja na pogonska goriva koja se troše na otocima Vanjskih i Unutrašnjih Hebrida, Sjevernim otocima (Northern Isles), otocima estuarija rijeke Clyde i otočju Scilly

Nezakonodavni
postupak

15. 5. 2017.

/

COM (2017) 
237

Komunikacija Komisije - Ogledni nuklearni program dostavljen na temelju članka 40. Ugovora o Euratomu - final (nakon mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora)

/

12. 5. 2017.

/

COM (2017) 
228

Provedba strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o preispitivanju provedbe Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja Povezano jedinstveno digitalno tržište za sve

/

12. 5. 2017.

/

COM (2017) 
229

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Konačno izvješće o istraživanju o sektoru e-trgovine

/

12. 5. 2017.

/

JOIN (2017) 
17

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Novi poticaj partnerstvu Afrike i EU-a

Nezakonodavni
postupak

11. 5. 2017.

/

JOIN (2016) 
49

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana

Nezakonodavni
postupak

11. 5. 2017.

/

COM (2017) 
213

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Šesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

10. 5. 2017.

/

COM (2017) 
221

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u pogledu određenih rezolucija o kojima će se glasovati u okviru Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)

Nezakonodavni
postupak

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
207

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni
postupak

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
199

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni
postupak

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
214

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba donijeti na Skupštini stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) i o stavljanju izvan snage Odluke 14404/12

Nezakonodavni
postupak

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
217

Izvješće Komisije Vijeću - Preispitivanje prijelaznih mjera za stjecanje vlasništva poljoprivrednog zemljištu utvrđenih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske EU-u iz 2011.

/

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
215

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba donijeti na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke 11724/12

Nezakonodavni
postupak

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
216

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba donijeti u Regionalnoj organizaciji za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) i o stavljanju izvan snage Odluke 14405/12

Nezakonodavni
postupak

8. 5. 2017.

/

COM (2017) 
225

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Izazovi najvažnijih infrastruktura financijskog tržišta i daljnji razvoj unije tržišta kapitala

/

5. 5. 2017.

/

COM (2017) 
255

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za jačanje SOLVIT-a: ostvarivanje pogodnosti jedinstvenog tržišta za građane i poduzeća.

/

5. 5. 2017.

/

COM (2017) 
212

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Jedanaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

4. 5. 2017.

/

COM (2017) 
252

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Inicijativa za potporu ravnoteži između poslovnog i privatnog života zaposlenih roditelja i skrbnika

/

3. 5. 2017.

/

COM (2017) 
226

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju Preporuke za produljenje privremenog nadzora unutarnjih granica u iznimnim okolnostima zbog kojih je ugroženo sveukupno funkcioniranje schengenskog prostora

Nezakonodavni
postupak

3. 5. 2017.

/

COM (2017) 
253

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU

Redovni
zakonodavni
postupak

2. 5. 2017.

28. 6. 2017. 

COM (2017) 
254

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o provedbi u državama članicama Direktive 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnog vremena

/

2. 5. 2017.

/

COM (2017) 
251

Prijedlog međuinstitucijskog proglasa o europskom stupu socijalnih prava

/

27. 4. 2017.

/

COM (2017) 
250

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o uspostavi europskog stupa socijalnih prava

/

27. 4. 2017.

/

COM (2017) 
193

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ex post evaluacija europskih prijestolnica kulture 2015. (Mons and Pilsen)

/

27. 4. 2017.

/

COM (2017) 
198

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo

/

27. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
16

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Hong Kong: godišnje izvješće za 2016.

Nezakonodavni
postupak

26. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
15

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Makao: godišnje izvješće za 2016.

Nezakonodavni
postupak

26. 4. 2017.

/

COM (2017) 
196

Izvješće Komisije Vijeću o ocjeni napretka o kojem je Italija izvijestila Komisiju i Vijeće povezanog s naplatom dugovanja od proizvođača mlijeka na temelju dodatne pristojbe za tržišne godine od 1995./1996. do 2001./2002. (u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 2003/530/EZ)

/

26. 4. 2017.

/

COM (2017) 
189

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće za razdoblje 2011. - 2015. o provedbi dugoročnog nacionalnog programa potpora za poljoprivredu u sjevernim regijama Finske i Švedske u skladu s odlukama Komisije 2009/3067 i 2010/6050

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
190

Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju Europskoj komisiji da, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, sklopi Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
192

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću  - Provedba i evaluacija Uredbe (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, u skladu s njezinim člankom 118. REFIT Evaluacija učinka reguliranja ribarstva

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
186

Prijedlog odluke vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
187

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
167

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
188

Nacrt izmjene proračuna br.° 2 za Opći proračun za 2017. kojim se unosi višak iz Financijske godine 2016.

/

21. 4. 2017.

/

COM (2017) 
184

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi i evaluaciji Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine

/

21. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
14

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o Prioritetima partnerstva između EU-a i Egipta

Nezakonodavni
postupak

21. 4. 2017.

/

COM (2017) 
183

Komunikacija Komisije europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Inicijativa za održiv razvoj plavoga gospodarstva u zapadnom Sredozemlju

/

19. 4. 2017.

/

COM (2017) 
211

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita djece migranata

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
173

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ponovnom pregledu ciljeva oporabe otpadne električne i elektroničke opreme, mogućem utvrđivanju zasebnih ciljeva za otpadnu električnu i elektroničku opremu koju treba pripremiti za ponovnu uporabu te o ponovnom pregledu metode izračunavanja ciljeva oporabe iz članka 11. stavka 6. Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
172

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
171

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju područja primjene Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (nova Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi) te o ponovnom pregledu rokova za postizanje ciljnih stopa prikupljanja iz članka 7. stavka 1. nove Direktive o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i mogućnosti određivanja pojedinačnih ciljnih stopa prikupljanja za jednu ili više kategorija električne i elektroničke opreme u Prilogu III. toj Direktivi

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
169

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
174

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije tijekom 98. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost i 71. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša o donošenju izmjena pravila II-1/23. Konvencije SOLAS, pravila II-2/9.4.1.3. Konvencije SOLAS , Pravilnika o brzim plovilima iz 1994. i 2000., Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje i Dodatka V. Prilogu VI. Konvenciji MARPOL.

Nezakonodavni
postupak

12. 4. 2017.

/

COM (2017) 
182

Prijedlog odluke Vijeća o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

Nezakonodavni
postupak

12. 4. 2017.

/

COM (2017) 
166

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u pogledu prijedloga za izmjenu dodataka Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja s obzirom na dvanaesto zasjedanje Konferencije stranaka

Nezakonodavni
postupak

7. 4. 2017.

/

COM (2017) 
157

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 4. 2017.

Isključiva nadležnost EU

COM (2017) 
162

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla u pogledu zahtjeva Ukrajine da postane ugovorna stranka te Konvencije

Nezakonodavni
postupak

6. 4. 2017.

/

COM (2017) 
161

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanil) kontrolnim mjerama

Nezakonodavni
postupak

6. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
12

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za pridruživanje osnovanom na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu donošenja programa pridruživanja između EU-a i Gruzije

Nezakonodavni
postupak

6. 4. 2017.

/

COM (2017) 
160

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće godišnje izvješće o provedbi dijela IV. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane

/

5. 4. 2017.

/

COM (2017) 
159

Izvješće Komisije Vijeću o provedbi 11. europskog razvojnog fonda u razdoblju 2014. - 2015.

/

5. 4. 2017.

/

COM (2017) 
165

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Nezakonodavni
postupak

4. 4. 2017.

/

COM (2017) 
164

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Nezakonodavni
postupak

4. 4. 2017.

/

COM (2017) 
94

Izvješće Komisije o istrazi koja se odnosi na manipuliranje statističkim podacima u Austriji kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju (Odluka Komisije od 3. svibnja 2016.)

/

4. 4. 2017.

/

COM (2016) 
883

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU

Redovni
zakonodavni
postupak

3. 4. 2017.

30. 5. 2017.

COM (2016) 
881

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

Redovni
zakonodavni
postupak

3. 4. 2017.

30. 5. 2017.

COM (2017) 
149

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva u 2014.

/

3. 4. 2017.

/

COM (2017) 
154

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u pogledu produženja Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995.

Nezakonodavni
postupak

31. 3. 2017.

/

COM (2017) 
142

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta

Redovni
zakonodavni
postupak

30. 3. 2017.

19. 6. 2017. 

COM (2017) 
148

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o napretku pokazatelja za mobilnost u svrhu učenja

/

30. 3. 2017.

/

COM (2017) 
150

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2017.

Redovni
zakonodavni
postupak

30. 3. 2017.

26. 5. 2017.

COM (2017) 
151

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive o buci iz okoliša u skladu s člankom 11. Direktive 2002/49/EZ

/

30. 3. 2017.

/

COM (2017) 
152

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi obveze u pogledu ekološki značajnih površina u okviru programa zelenih izravnih plaćanja

/

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
146

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
145

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 12.02.01 „Provedba i razvoj jedinstvenog tržišta financijskih usluga”)

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
144

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 33.02.03.01 – Pravo trgovačkih društava)

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
139

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za financijske usluge namijenjene potrošačima: bolji proizvodi, veći izbor

/

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
128

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO)

Redovni
zakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

...

COM (2017) 
153

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 3. uz Sporazum o EGP-u koji se odnosi na proizvode navedene u članku 8. stavku 3. točki (b) Sporazuma

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
156

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2017

/

28. 3. 2017.

/

COM (2017) 
147

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Ubrzavanje uspostave unije tržišta kapitala: otklanjanje nacionalnih prepreka tokovima kapitala

/

28. 3. 2017.

/

COM (2017) 
202

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deseto izvješće o premještanju i preseljenju

/

28. 3. 2017.

/

COM (2017) 
201

Izvješće Komisije drugo izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

27. 3. 2017.

/

COM (2017) 
143

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o prenesenim aktima u skladu s člankom 60. stavkom 2. Direktive 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačene)

/

27. 3. 2017.

/

COM (2017) 
137

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Svjetske trgovinske organizacije u pogledu izmjene učestalosti kontrola trgovinskih politika članica WTO-a utvrđene točkom C podtočkom ii. Priloga 3. Sporazumu o WTO-u i izmjene poslovnika Tijela za kontrolu trgovinske politike

Nezakonodavni
postupak

24. 3. 2017.

/

COM (2017) 
138

Komunikacija Komisije - Ex post provjera aditivnosti za razdoblje 2007.-2013.

/

23. 3. 2017.

/

COM (2017) 
134

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski okvir za interoperabilnost - provedbena strategija

/

23. 3. 2017.

/

COM (2017) 
8

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 3. 2017.

18. 5. 2017.

JOIN (2017) 
8

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za pridruživanje osnovanom na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu donošenja Programa pridruživanja između EU-a i Republike Moldove

Nezakonodavni
postupak

22. 3. 2017.

/

COM (2017) 
136

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata

Redovni
zakonodavni
postupak

22. 3. 2017.

18. 5. 2017.

COM (2017) 
200

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitijoj politici vraćanja u Europskoj uniji – ažurirani akcijski plan

/

22. 3. 2017.

/

COM (2017) 
135

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 59. stavkom 4. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (Tekst značajan za EGP)

/

22. 3. 2017.

/

JOIN (2017) 
11

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a za Siriju

Nezakonodavni
postupak

21. 3. 2017.

/

COM (2017) 
133

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje je potrebno zauzeti u ime Europske unije u Zajednickom odboru osnovanom na temelju Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu, u pogledu izmjena Dodatka II. toj Konvenciji

Nezakonodavni
postupak

21. 3. 2017.

/

COM (2016) 
882

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 3. 2017.

30. 5. 2017.

COM (2017) 
203

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
132

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, na osmom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga za izmjene priloga A i C

Nezakonodavni
postupak

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
124

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Glavni uzroci pogrešaka i poduzete mjere (članak 32. stavak 5. Financijske uredbe)

/

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
205

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Treće izvješće o napretku okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

/

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
195

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija provedbe Strategije EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2020. i Plana djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2016.: stalna potreba za Planom djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2017. – 2020.

/

15. 3. 2017.

/

COM (2017) 
131

Izvješće Komisije Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2016/369 o pružanju hitne potpore unutar Unije

/

15. 3. 2017.

/

COM (2017) 
125

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2192 o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije

Nezakonodavni
postupak

15. 3. 2017.

/

COM (2017) 
126

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni
postupak

14. 3. 2017.

/

COM (2017) 
58

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o obveznom navođenju popisa sastojaka i nutritivne deklaracije alkoholnih pića

/

13. 3. 2017.

/

COM (2017) 
130

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj

/

13. 3. 2017.

/

COM (2016) 
798

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (Tekst značajan za EGP)

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 3. 2017.

9. 5. 2017.

COM (2017) 
127

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
123

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kvaliteti fiskalnih podataka u izvješćima država članica iz 2016.

/

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
129

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
122

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ

/

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
204

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku u provedbi Izjave EU-a i Turske

/

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
121

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tržišna kretanja koja bi mogla zahtijevati primjenu članka 459. Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR)

/

8. 3. 2017.

/

COM (2017) 
118

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 7. Direktive 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama

/

7. 3. 2017.

/

COM (2017) 
115

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post ocjeni Programa za kazneno pravosuđe (2007. – 2013.)

/

7. 3. 2017.

/

COM (2017) 
116

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. (Drugo izvješće Komisije o provedbi određenih odredbi u državama članicama o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika)

/

7. 3. 2017.

/

COM (2017) 
117

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi tijekom razdoblja 2013. – 2014. Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (28. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet)

/

7. 3. 2017.

/

COM (2016) 
799

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 3. 2017.

3. 5. 2017.

COM (2017) 
112

Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

/

6. 3. 2017.

/

COM (2017) 
113

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post evaluaciji Programa za sprečavanje zlouporabe droga i informiranje (2007. – 2013.)

/

6. 3. 2017.

/

COM (2017) 
114

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj poslovnoj statistici, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovne statistike

Redovni
zakonodavni
postupak

6. 3. 2017.

10. 5. 2017.

COM (2017) 
2025

Bijela knjiga o budućnosti Europe Razmatranja i scenariji za EU27 do 2025.

/

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
104

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o međunarodnom tretmanu središnjih banaka i javnih tijela za upravljanje javnim dugom u pogledu transakcija OTC izvedenicama

/

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
111

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni
postupak

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
110

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u (Treći energetski paket)

Nezakonodavni
postupak

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
109

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima

/

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
119

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 60. sjednici Komisije za opojne droge o uvrštavanju tvari u tablicu I. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

Nezakonodavni
postupak

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
90

Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini Europski semestar 2017.: procjena napretka u provedbi strukturiranih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 {SWD(2017) 67 final - SWD(2017) 93 final}

/

1. 3. 2017.

/

SWD (2017) 
76

Radni dokument službi Komisije - Izvješće za Hrvatsku 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža Priložen dokumentu KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROSKUPINI Europski semestar 2017.: procjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 {COM(2017) 90 final} {SWD(2017) 67 final do SWD(2017) 93 final}

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
120

Izvješće Komisije Europskom revizorskom sudu, Vijeću i Europskom parlamentu - Odgovori država članica na godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2015.

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
74

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deveto izvješće o premještanju i preseljenju

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
103

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te delegiranju ovlasti na temelju te Uredbe

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
101

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

/

28. 2. 2017.

/

COM (2017) 
99

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2013. – 2014.

/

28. 2. 2017.

/

COM (2017) 
96

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2015.

/

28. 2. 2017.

/

COM (2017) 
102

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Ubrzavanje uspostave unije tržišta kapitala: otklanjanje nacionalnih prepreka tokovima kapitala

/

27. 2. 2017.

/

COM (2017) 
98

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi direktive 2000/53/ez o otpadnim vozilima za razdoblja 2008. – 2011. I 2011. – 2014.

/

27. 2. 2017.

/

COM (2017) 
88

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi zakonodavstva EU-a o otpadu u razdoblju 2010. – 2012. Provedba Direktive 2008/98/EZ o otpadu, Direktive 86/278/EEZ o mulju iz otpadnih voda, Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima

/

27. 2. 2017.

/

COM (2017) 
93

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izricanju novčane kazne Austriji zbog manipuliranja podacima o dugu u pokrajini Salzburg

Nezakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

/

COM (2016) 
767

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

17. 5. 2017.

COM (2016) 
864

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

9. 5. 2017.

COM (2016) 
861

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

17. 5. 2017.

COM (2017) 
97

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

...

COM (2017) 
85

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

...

COM (2017) 
95

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
89

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
87

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 216/2013 o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

...

COM (2017) 
79

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

Nezakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
78

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ostvarenom napretku i preostalim nedostacima u Europskom kapacitetu za odgovor na hitne situacije

/

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
86

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti u mjerodavnim odborima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u vezi s prijedlozima izmjena pravilnikâ UN-a br. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 123 i 138 i prijedlogom izmjene Konsolidirane rezolucije o izradi vozila (R.E.3) u skladu sa smjernicama o kibersigurnosti i zaštiti podataka

Nezakonodavni
postupak

22. 2. 2017.

/

COM (2017) 
68

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bio industriju

Nezakonodavni
postupak

22. 2. 2017.

/

COM (2017) 
84

Izvješću Komisije Vijeću o primjeni financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda

/

21. 2. 2017.

/

COM (2017) 
41

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Četvrto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

20. 2. 2017.

/

COM (2017) 
82

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni
postupak

20. 2. 2017.

/

COM (2017) 
81

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni
postupak

20. 2. 2017.

/

COM (2017) 
7

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i vijeću - Razmjena i zaštita osobnih podataka u globaliziranom svijetu

/

16. 2. 2017.

/

JOIN (2017) 
7

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za pridruživanje uspostavljenom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, u vezi s donošenjem Prioriteta partnerstva EU-a i Alžirske Narodne Demokratske Republike

Nezakonodavni
postupak

15. 2. 2017.

/

COM (2017) 
10

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

Redovni
zakonodavni
postupak

14. 2. 2017.

12. 4. 2017.

COM (2017) 
57

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u području obnovljive energije

/

14. 2. 2017.

/

COM (2017) 
56

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država članica u 2014. u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2016.

/

14. 2. 2017.

/

COM (2017) 
71

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada

/

14. 2. 2017.

/

COM (2017) 
59

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex-post ocjeni programa „Civilno pravosuđe” (2007.-2013.)

/

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
69

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post ocjeni programa Temeljna prava i građanstvo (2007. – 2013.)

/

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
72

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu o uvrštavanju tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. koje treba zauzeti u ime Europske unije na 60. sjednici Komisije za opojne droge

Nezakonodavni
postupak

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
9

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „stvaranje europskog podatkovnog gospodarstva”

/

13. 2. 2017.

/

COM (2016) 
626

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o pitanju učinkovitosti ustupa odnosno subrogacije tražbine protiv trećih strana i prioritetu ustupljene ili subrogirane tražbine u odnosu na pravo druge osobe

/

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
73

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije na Konferenciji stranaka u vezi s izmjenama Priloga III. Roterdamskoj konvenciji

Nezakonodavni
postupak

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
53

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Drugo izvješće o stanju energetske unije

/

9. 2. 2017.

/

COM (2017) 
64

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EU-a i Meksika u pogledu izmjena Priloga III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-a i Meksika od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje

Nezakonodavni
postupak

8. 2. 2017.

/

COM (2017) 
65

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EU-a i Meksika u pogledu izmjena Priloga III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-a i Meksika od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje

Nezakonodavni
postupak

8. 2. 2017.

/

COM (2017) 
67

Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011

/

7. 2. 2017.

/

COM (2017) 
61

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Estoniji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

7. 2. 2017.

/

COM (2017) 
63

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate

/

6. 2. 2017.

/

COM (2017) 
55

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post evaluaciji programa Daphne (2007. - 2013.)

/

6. 2. 2017.

/

COM (2017) 
46

Nacrt izmjene proračuna br. 1 za Opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

/

5. 2. 2017.

/

COM (2017) 
45

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

/

5. 2. 2017.

/

COM (2017) 
54

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

Redovni
zakonodavni
postupak

3. 2. 2017.

3. 4. 2017.

COM (2017) 
33

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi akcijskog plana za kružno gospodarstvo

/

3. 2. 2017.

/

JOIN (2017) 
5

Zajednički prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Vijeću za suradnju osnovanom na temelju Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica te Republike Kazahstana u pogledu rada Vijeća za suradnju, Odbora za suradnju, specijaliziranih pododbora ili drugih tijela

Nezakonodavni
postupak

3. 2. 2017.

/

COM (2016) 
826

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

Redovni
zakonodavni
postupak

2. 2. 2017.

31. 3. 2017.

COM (2017) 
51

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesenom u Kigaliju

Nezakonodavni
postupak

2. 2. 2017.

/

COM (2017) 
31

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
47

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

17. 4. 2017.

COM (2017) 
49

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzina i dizelskog goriva koji se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godišnje izvješće za 2014. i 2015. godinu)

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
48

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
37

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
42

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
34

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Uloga proizvodnje energije iz otpada u kružnom gospodarstvu

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
40

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju Preporuke za produljenje privremenog nadzora unutarnjih granica u iznimnim okolnostima zbog kojih je ugroženo sveukupno funkcioniranje schengenskog prostora

Nezakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

/

COM (2016) 
856

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

30. 3. 2017.

COM (2016) 
819

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

9. 5. 2017.

COM (2016) 
816

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje i mogući načini njegova poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike (daljnji koraci u skladu s Komunikacijom od 12. travnja)

/

1. 2. 2017.

/

COM (2016) 
872

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni provedbe mjera iz članka 25. Direktive 2011/93/EU od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

/

1. 2. 2017.

/

COM (2016) 
871

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom 2011/93/EU od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

/

31. 1. 2017.

/

COM (2017) 
29

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država

/

30. 1. 2017.

/

COM (2017) 
44

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Rumunjske u okviru mehanizma suradnje i provjere

/

30. 1. 2017.

/

COM (2017) 
43

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Bugarske u okviru mehanizma suradnje i provjere

/

30. 1. 2017.

/

COM (2016) 
789

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

Redovni
zakonodavni
postupak

27. 1. 2017.

27. 3. 2017.

JOIN (2017) 
4

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Migracije na središnjoj sredozemnoj ruti Upravljanje tokovima, spašavanje života

Nezakonodavni
postupak

27. 1. 2017.

/

COM (2017) 
38

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Redovni
zakonodavni
postupak

26. 1. 2017.

29. 3. 2017.

COM (2017) 
35

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Europski istraživački prostor: vrijeme za provedbu i praćenje napretka

/

26. 1. 2017.

/

COM (2016) 
850

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

Redovni
zakonodavni
postupak

26. 1. 2017.

24. 3. 2017.

COM (2017) 
32

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi 2013. – 2016.

/

24. 1. 2017.

/

COM (2017) 
30

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.

/

24. 1. 2017.

/

COM (2017) 
28

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o djelotvornosti direktive 89/665/eez i direktive 92/13/eez, kako su izmijenjene direktivom 2007/66/ez, u pogledu postupaka pravne zaštite u području javne nabave

/

24. 1. 2017.

/

COM (2016) 
852

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 1. 2017.

21. 3. 2017.

COM (2016) 
851

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 1. 2017.

21. 3. 2017.

COM (2016) 
820

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga

/

23. 1. 2017.

/

COM (2016) 
742

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

/

23. 1. 2017.

/

COM (2016) 
791

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Osmo izvješće o premještanju i preseljenju

/

23. 1. 2017.

/

COM (2016) 
831

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Treće izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

20. 1. 2017.

/

COM (2016) 
822

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 1. 2017.

20. 3. 2017.

COM (2016) 
824

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 1. 2017.

20. 3. 2017.

COM (2016) 
823

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom ... [Uredba o europskoj kartici usluga]

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 1. 2017.

20. 3. 2017.

COM (2017) 
22

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi i relevantnosti Plana rada Europske unije u području sporta za razdoblje 2014. – 2017.

/

20. 1. 2017.

/

COM (2017) 
24

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

19. 1. 2017.

/

COM (2017) 
23

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 („ekotoksično”)

Nezakonodavni
postupak

19. 1. 2017.

/

COM (2017) 
17

Prijedlog odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Nezakonodavni
postupak

18. 1. 2017.

/

COM (2016) 
854

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala

Redovni
zakonodavni
postupak

17. 1. 2017.

15. 3. 2017.

COM (2017) 
12

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sigurniji i zdraviji rad za sve - Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu

/

17. 1. 2017.

/

COM (2017) 
11

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Redovni
zakonodavni
postupak

17. 1. 2017.

15. 3. 2017.

COM (2016) 
773

Komunikacija Komisije - Plan rada za ekološki dizajn 2016. – 2019.

/

17. 1. 2017.

/

COM (2016) 
863

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

Redovni
zakonodavni
postupak

16. 1. 2017.

6. 4. 2017.

COM (2016) 
731

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624

Redovni
zakonodavni
postupak

16. 1. 2017.

14. 3. 2017.

COM (2017) 
3

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni programa praćenja država članica u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji

/

16. 1. 2017.

/

COM (2016) 
790

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za jačanje europskog odgovora na krivotvorenje putnih isprava

/

16. 1. 2017.

/

COM (2016) 
810

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2016. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2015.

/

13. 1. 2017.

/

COM (2016) 
750

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

10. 3. 2017.

COM (2016) 
574

Nacrt sporazuma o suradnji Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva ODLUCI VIJEĆA o odobravanju potpisivanja, u ime Unije, Sporazuma o suradnji Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

/

COM (2017) 
13

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjenama Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga XVII. (Intelektualno vlasništvo) Sporazumu o EGP-u (Uredba o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu)

Nezakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

/

COM (2017) 
14

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

13. 3. 2017.

COM (2016) 
740

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prijedlog novog Europskog konsenzusa o razvoju Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost

/

12. 1. 2017.

/

COM (2016) 
766

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave, važan korak prema kooperativnoj, povezanoj i automatiziranoj mobilnosti

/

11. 1. 2017.

/

JOIN (2016) 
52

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Obnovljeno partnerstvo s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama

Nezakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

/

COM (2016) 
811

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

9. 3. 2017.

COM (2016) 
821

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

14. 3. 2017.

COM (2016) 
813

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Razvoj carinske unije i upravljanja njome

/

11. 1. 2017.

/

COM (2016) 
825

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se iznosi iz Unije ili unosi u Uniju i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

 

9. 3. 2017. 

 

COM (2016) 
853

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

8. 3. 2017.

COM (2016) 
815

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

9. 3. 2017.

COM (2017) 
5

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja u skladu s člankom 26. te Uredbe

/

11. 1. 2017.

/

COM (2017) 
4

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1903 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2017.

Nezakonodavni
postupak

10. 1. 2017.

/

COM (2017) 
2

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Francuskoj sklapanja sporazuma sa Švicarskom koji uključuje odredbe koje odstupaju od članka 5. Direktive 2006/112/EZ u pogledu zračne luke Basel-Mulhouse

Nezakonodavni
postupak

10. 1. 2017.

/

COM (2016) 
862

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 1. 2017.

8. 3. 2017.

COM (2016) 
759

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 1. 2017.

8. 3. 2017.

COM (2016) 
795

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Privremeno izvješće o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda i pripadajućem povećanju potpore Europskog investicijskog fonda mjerama u korist poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća u skladu s člankom 4. Odluke br. 562/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda

/

9. 1. 2017.

/

COM (2016) 
832

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2014.

/

6. 1. 2017.

/

COM (2016) 
833

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava primjena mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

6. 1. 2017.

/

COM (2017) 
6

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisâ o hrani i hrani za životinje, pravilâ o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjenama uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 te direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)

/

6. 1. 2017.

/

COM (2016) 
818

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Redovni
zakonodavni
postupak

4. 1. 2017.

2. 3. 2017.

COM (2016) 
809

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Direktive 2010/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji

/

4. 1. 2017.

/

COM (2016) 
723

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

Redovni
zakonodavni
postupak

4. 1. 2017.

8. 3. 2017.

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite