Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumentiu 2018., tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2018) 
463

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pridruživanje osnovanom Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz navedeni Sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Nezakonodavni postupak

14. 6. 2018.

/

COM (2018) 
442

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine

Redovni zakonodavni postupak

14. 6. 2018.

...

COM (2018) 
443

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja

Redovni zakonodavni postupak

14. 6. 2018.

...

COM (2018) 
440

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014

Redovni zakonodavni postupak

14. 6. 2018.

...

COM (2018) 
441

Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

Redovni zakonodavni postupak

14. 6. 2018.

...

COM (2018) 
438

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

Redovni zakonodavni postupak

13. 6. 2018.

...

COM (2018) 
434

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

Redovni zakonodavni postupak

13. 6. 2018.

...

COM (2018) 
284

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila

Redovni zakonodavni postupak

13. 6. 2018.

...

COM (2018) 
468

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji i provedbi programâ pomoći EU-a za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Slovačkoj i Litvi

/

13. 6. 2018.

/

COM (2018) 
447

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

Redovni zakonodavni postupak

13. 6. 2018.

...

COM (2018) 
459

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji

Nezakonodavni postupak

13. 6. 2018.

/

COM (2018) 
458

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji

Nezakonodavni postupak

13. 6. 2018.

/

COM (2018) 
317

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove

Redovni zakonodavni postupak

13. 6. 2018.

...

COM (2018) 
453

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

Nezakonodavni postupak

12. 6. 2018.

/

COM (2018) 
384

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe

Redovni zakonodavni postupak

12. 6. 2018.

...

COM (2018) 
445

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću

Nezakonodavni postupak

11. 6. 2018.

/

COM (2018) 
435

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Redovni zakonodavni postupak

11. 6. 2018.

...

COM (2018) 
310

Nacrt izmjene Proračuna br. 3 za Opći proračun za 2018. Proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

/

11. 6. 2018.

/

COM (2018) 
436

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

Redovni zakonodavni postupak

11. 6. 2018.

...

COM (2018) 
437

Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije

Nezakonodavni postupak

11. 6. 2018.

...

COM (2018) 
385

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013

Redovni zakonodavni postupak

11. 6. 2018.

...

COM (2018) 
367

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

Redovni zakonodavni postupak

9. 6. 2018.

...

COM (2018) 
446

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prvo izvješće „Izgledi za čisti zrak”

/

9. 6. 2018.

/

COM (2018) 
444

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na Radnoj skupini za carinska pitanja koja imaju učinak na promet te Odboru za unutarnji promet u okviru Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, u vezi s predviđenim donošenjem nove Konvencije o pojednostavnjenju postupka prelaska granica za putnike, prtljagu i prijavljenu prtljagu u međunarodnom željezničkom prijevozu

Nezakonodavni postupak

9. 6. 2018.

/

COM (2018) 
391

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore reformama

Redovni zakonodavni postupak

9. 6. 2018.

...

COM (2018) 
398

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora

Nezakonodavni postupak

8. 6. 2018.

/

COM (2018) 
386

Prijedlog uredbe Europskog parliamenta i Vijeća o uspostavi Programa EU-a za borbu protiv prijevara

Redovni zakonodavni postupak

8. 6. 2018.

...

COM (2018) 
448

Izvješće Komisije - Uredba (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu Godišnje zbirno izvješće za 2016.

/

8. 6. 2018.

/

COM (2018) 
366

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013

Redovni zakonodavni postupak

8. 6. 2018.

...

COM (2018) 
383

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

Redovni zakonodavni postupak

8. 6. 2018.

...

COM (2018) 
387

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja

Redovni zakonodavni postupak

7. 6. 2018.

...

COM (2018) 
369

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027 (program „Periklo IV”)

Redovni zakonodavni postupak

6. 6. 2018.

...

COM (2018) 
371

Prijedlog uredbe Vijeća o proširenju primjene Uredbe (EU) br. .../2018 o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.-2027. (program „Periklo IV.”) na države članice nesudionice

Redovni zakonodavni postupak

6. 6. 2018.

...

COM (2018) 
375

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

Redovni zakonodavni postupak

5. 6. 2018.

...

COM (2018) 
419

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Austrije za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2018.

/

5. 6. 2018.

/

COM (2018) 
277

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

Redovni zakonodavni postupak

5. 6. 2018.

...

COM (2018) 
278

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

5. 6. 2018.

...

COM (2018) 
380

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Redovni zakonodavni postupak

5. 6. 2018.

6. 9. 2018.

COM (2018) 
304

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o obrazovanju u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama

/

5. 6. 2018.

/

COM (2018) 
382

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

Redovni zakonodavni postupak

4. 6. 2018.

...

COM (2018) 
372

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Redovni zakonodavni postupak

4. 6. 2018.

...

COM (2018) 
376

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora u ime Europske unije radi pristupanja Konvenciji o očuvanju i upravljanju ribolovnim resursima otvorenog mora u sjevernom Pacifiku

/

4. 6. 2018.

/

COM (2018) 
406

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Estonije za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Estonije za 2018.

/

4. 6. 2018.

/

COM (2018) 
296

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009

Redovni zakonodavni postupak

4. 6. 2018.

31. 7. 2018.

COM (2018) 
397

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Redovni zakonodavni postupak

4. 6. 2018.

...

COM (2018) 
388

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću COSME - Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća u razdoblju 2014. – 2020. Izvješće o praćenju za 2015. Monitoring Report 2015

/

4. 6. 2018.

/

COM (2018) 
279

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta

Redovni zakonodavni postupak

4. 6. 2018.

...

COM (2018) 
394

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

Redovni zakonodavni postupak

2. 6. 2018.

...

COM (2018) 
392

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji sefinanciraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskogpoljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe(EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Redovni zakonodavni postupak

2. 6. 2018.

...

COM (2018) 
426

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Švedske za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
425

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Finske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
373

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

Redovni zakonodavni postupak

2. 6. 2018.

31. 7. 2018.

COM (2018) 
424

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
374

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja

Redovni zakonodavni postupak

2. 6. 2018.

31. 7. 2018.

COM (2018) 
418

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Nizozemske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Nizozemske za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
393

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

Redovni zakonodavni postupak

2. 6. 2018.

...

COM (2018) 
417

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Malte za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Malte za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
421

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
427

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
433

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/414/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Francuskoj

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
412

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Cipra za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
410

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
409

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Francuske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Francuske za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
407

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Irske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
405

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Njemačke za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2018.

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
400

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Europski semestar 2018. – preporuke po državama članicama

/

2. 6. 2018.

/

COM (2018) 
301

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijecu i Vijecu - Izvješće o napretku u provedbi Europskog migracijskog programa

/

1. 6. 2018.

/

COM (2018) 
381

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

Redovni zakonodavni postupak

1. 6. 2018.

3. 9. 2018.

COM (2018) 
275

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću

Redovni zakonodavni postupak

1. 6. 2018.

...

COM (2018) 
413

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Latvije za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2018.

/

31. 5. 2018.

/

COM (2018) 
404

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Danske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2018.

/

31. 5. 2018.

/

COM (2018) 
403

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Češke za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2018.

/

31. 5. 2018.

/

COM (2018) 
402

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Bugarske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2018.

/

31. 5. 2018.

/

COM (2018) 
401

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Belgije za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2018.

/

31. 5. 2018.

/

COM (2018) 
359

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u vezi s donošenjem njegova poslovnika

Nezakonodavni postupak

31. 5. 2018.

/

COM (2018) 
331

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)

Redovni zakonodavni postupak

30. 5. 2018.

...

COM (2018) 
408

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2018.

/

30. 5. 2018.

/

COM (2018) 
415

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2018

/

30. 5. 2018.

/

COM (2018) 
336

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

Redovni zakonodavni postupak

30. 5. 2018.

25. 7. 2018.

COM (2018) 
432

Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 5. prosinca 2017.

/

30. 5. 2018.

/

COM (2018) 
340

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Redovni zakonodavni postupak

30. 5. 2018.

25. 7. 2018.

COM (2018) 
315

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ

Redovni zakonodavni postupak

30. 5. 2018.

25. 7. 2018.

COM (2018) 
286

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

Redovni zakonodavni postupak

30. 5. 2018.

25. 7. 2018.

COM (2018) 
420

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2018.

/

30. 5. 2018.

/

COM (2018) 
416

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Mađarske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2018.

/

30. 5. 2018.

/

COM (2018) 
411

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Italije za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2018.

/

30. 5. 2018.

/

COM (2018) 
422

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2018.

/

29. 5. 2018.

/

COM (2018) 
414

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2018.

/

29. 5. 2018.

/

COM (2018) 
245

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pojačana suradnja u borbi protiv bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem

/

29. 5. 2018.

/

COM (2018) 
351

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru uspostavljenom na temelju Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

29. 5. 2018.

/

COM (2018) 
352

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/120 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni postupak

29. 5. 2018.

/

COM (2018) 
423

Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovenije za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2018.

/

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
430

Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj

/

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
269

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih: nova strategija EU-a za mlade

/

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
343

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

Nezakonodavni postupak

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
345

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu o upravljanju jamstvenim fondom europskog fonda za strateška ulaganja u 2017.

/

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
342

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi odobrenja Unije za biocidne proizvode u skladu s člankom 42. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (Text with EEA relevance)

/

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
370

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o konvergenciji za 2018. (pripremljeno u skladu s člankom 140. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)

/

28. 5. 2018.

/

COM (2018) 
334

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

Redovni zakonodavni postupak

28. 5. 2018.

23. 7. 2018.

COM (2018) 
298

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om

Redovni zakonodavni postupak

28. 5. 2018.

23. 7. 2018.

COM (2018) 
271

Preporuka Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
272

Prijedlog preporuke Vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
330

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europa koja štiti: Čisti zrak za sve

/

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
431

Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj

/

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
335

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci o preispitivanju fleksibilnosti u okviru Pakta o stabilnosti i rastu

/

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
333

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (proračunska linija 02 03 01 Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
267

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Nova europska agenda za kulturu

/

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
268

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izgradnja snažnije Europe: uloga politika u području mladih, obrazovanja i kulture

/

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
244

Prijedlog preporuke Vijeća o pojačanoj suradnji u borbi protiv bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
344

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru CETA-e osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora CETA-e i specijaliziranih odbora

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
226

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima

Redovni zakonodavni postupak

25. 5. 2018.

...

COM (2018) 
357

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 30 (o posebnim odredbama u pogledu organizacije suradnje u području statistike) uz Sporazum o EGP-u

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
362

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (proračunska linija 33 02 03 01 Pravo trgovačkih društava)

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
270

Preporuka Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma visokog i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu

Nezakonodavni postupak

25. 5. 2018.

/

COM (2018) 
307

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

Redovni zakonodavni postupak

25. 5. 2018.

20. 7. 2018.

COM (2018) 
225

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima

Redovni zakonodavni postupak

24. 5. 2018.

...

COM (2018) 
283

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Na putu prema automatiziranoj mobilnosti: strategija EU-a za mobilnost budućnosti

/

24. 5. 2018.

/

COM (2018) 
316

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

24. 5. 2018.

...

COM (2018) 
274

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture

Redovni zakonodavni postupak

24. 5. 2018.

19. 7. 2018.

COM (2018) 
319

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Rumunjskoj 10. i 11. travnja 2018.

/

23. 5. 2018.

/

COM (2018) 
313

Izvješće Komisije Vijeću o ocjeni napretka o kojem je Italija izvijestila Komisiju i Vijeće povezanog s naplatom dugovanja od proizvođača mlijeka na temelju dodatne pristojbe za tržišne godine od 1995./1996. do 2001./2002. (conformément a l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil)

/

23. 5. 2018.

/

COM (2018) 
363

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 i 140 te globalnih tehničkih pravilnika UN-a br. 15 i 19, kao i prijedlogu dvaju novih pravilnika UN-a i dva nova upisa u popis prijedloga globalnih tehničkih pravilnika

Nezakonodavni postupak

23. 5. 2018.

/

COM (2018) 
314

Prijedlog preporuke Vijeća o sigurnosnim ciljevima i funkcionalnim zahtjevima za putničke brodove kraće od 24 metra

Nezakonodavni postupak

23. 5. 2018.

/

COM (2018) 
231

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004

Redovni zakonodavni postupak

23. 5. 2018.

18. 7. 2018.

COM (2018) 
311

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora radi raspodjele koncesija WTO-a za carinske kvote za Uniju priloženih Općem Sporazumu o carinama i trgovini iz 1994. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

/

22. 5. 2018.

/

COM (2018) 
312

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

Redovni zakonodavni postupak

22. 5. 2018.

...

COM (2018) 
209

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

Redovni zakonodavni postupak

18. 5. 2018.

19. 7. 2018.

COM (2018) 
234

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

18. 5. 2018.

20. 7. 2018.

COM (2018) 
309

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o sigurnosti civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni postupak

18. 5. 2018.

/

COM (2018) 
213

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP

Redovni zakonodavni postupak

18. 5. 2018.

13. 7. 2018.

COM (2018) 
218

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

Redovni zakonodavni postupak

18. 5. 2018.

26. 7. 2018.

COM (2018) 
320

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Dovršenje pouzdanog jedinstvenog digitalnog tržišta za sve Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika EU-a o zaštiti podataka i jedinstvenom digitalnom tržištu u Sofiji 16. svibnja 2018.

/

18. 5. 2018.

/

COM (2018) 
308

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o sigurnosti civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni postupak

18. 5. 2018.

/

COM (2018) 
305

Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011

/

17. 5. 2018.

/

COM (2018) 
294

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma, u ime Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

Nezakonodavni postupak

17. 5. 2018.

/

COM (2018) 
295

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

Nezakonodavni postupak

17. 5. 2018.

/

COM (2018) 
289

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Redovni zakonodavni postupak

17. 5. 2018.

12. 7. 2018.

COM (2018) 
290

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko

Nezakonodavni postupak

16. 5. 2018.

/

COM (2018) 
288

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima

Nezakonodavni postupak

16. 5. 2018.

/

COM (2018) 
212

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje

Redovni zakonodavni postupak

16. 5. 2018.

19. 7. 2018.

COM (2018) 
291

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Ugovorom o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u pogledu nacrta Odluke br. x/xxxx tog odbora

Nezakonodavni postupak

16. 5. 2018.

/

COM (2018) 
299

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora s Kabo Verdeom za sklapanje protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kabo Verdea

/

16. 5. 2018.

/

COM (2018) 
297

Izvješće Komisije o evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF)

/

16. 5. 2018.

/

COM (2018) 
450

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2018.

/

15. 5. 2018.

/

COM (2018) 
241

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela

Redovni zakonodavni postupak

15. 5. 2018.

19. 7. 2018.

COM (2018) 
287

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Njemačkoj i Poljskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 5. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

15. 5. 2018.

/

COM (2018) 
306

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Obnovljeni program za istraživanje i inovacije - prilika da Europa oblikuje svoju budućnost Doprinos Europske komisije neformalnom sastanku čelnika EU-a o u Sofiji 16. svibnja 2018

/

15. 5. 2018.

/

COM (2018) 
239

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava

Redovni zakonodavni postupak

14. 5. 2018.

20 7. 2018.

COM (2018) 
266

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ

/

14. 5. 2018.

/

COM (2018) 
276

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju izvoznih subvencija za meso peradi

Nezakonodavni postupak

14. 5. 2018.

/

COM (2018) 
292

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o provedbi u državama članicama Direktive 2009/38/EZ o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika (preinačeno)

/

14. 5. 2018.

/

COM (2018) 
261

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu uključivanja talijanske općine Campione d’Italia i talijanskih voda Luganskoga jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene Direktive 2008/118/EZ

Redovni zakonodavni postupak

8. 5. 2018.

...

COM (2018) 
237

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Umjetna inteligencija za Europu

/

8. 5. 2018.

/

COM (2018) 
264

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

Nezakonodavni postupak

8. 5. 2018.

/

COM (2018) 
327

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije

Redovni zakonodavni postupak

8. 5. 2018.

2. 7. 2018.

JOIN (2018) 
11

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

Nezakonodavni postupak

8. 5. 2018.

/

COM (2018) 
259

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije

Redovni zakonodavni postupak

8. 5. 2018.

...

COM (2018) 
273

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o razvoju ustanova za skrb o maloj djeci radi povećanja sudjelovanja žena na tržištu rada, uspostavljanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života za zaposlene roditelje te ostvarivanja održivog i uključivog rasta u Europi („ciljevi iz Barcelone”)

/

8. 5. 2018.

/

JOIN (2018) 
10

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

Nezakonodavni postupak

8. 5. 2018.

/

COM (2018) 
246

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Direktive Vijeća o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (85/374/EEZ)

/

7. 5. 2018.

/

COM (2018) 
263

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji u skladu s Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)

/

7. 5. 2018.

/

COM (2018) 
325

Prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

Redovni zakonodavni postupak

7. 5. 2018.

2. 7. 2018.

COM (2018) 
211

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Četrnaesto izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

7. 5. 2018.

/

COM (2018) 
323

Međuinstitucijski sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju

/

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
324

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Redovni zakonodavni postupak

4. 5. 2018.

...

COM (2018) 
322

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027.

Redovni zakonodavni postupak

4. 5. 2018.

2. 7. 2018.

COM (2018) 
321

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.

/

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
326

Prijedlog uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, na sustavu Europske unije za trgovanje emisijama i na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Nezakonodavni postupak

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
328

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
238

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Redovni zakonodavni postupak

4. 5. 2018.

29. 6. 2018. 

COM (2018) 
257

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora na temelju izvješća država članica za razdoblje 2012.-2015.

/

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
262

Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011

/

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
256

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi okvira potpore za nadzor i praćenje u svemiru (SST) od 2014. do 2017.

/

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
258

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu ažuriranja Priloga III. (Približavanje) kada je riječ o pravilima koja se primjenjuju na normizaciju, akreditiranje, ocjenu sukladnosti, tehničke propise i mjeriteljstvo i Priloga XVI. (Javna nabava) Sporazumu

Nezakonodavni postupak

4. 5. 2018.

/

COM (2018) 
232

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Komunikacija „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora”

/

3. 5. 2018.

/

COM (2018) 
214

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Jačanje zaštite zviždača na razini EU-a

/

2. 5. 2018.

/

COM (2018) 
249

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37 (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (Opća uredba o zaštiti podataka)

Nezakonodavni postupak

2. 5. 2018.

/

COM (2018) 
253

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama

Nezakonodavni postupak

2. 5. 2018.

/

COM (2018) 
179

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama, Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o zajedničkom postupku odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o proizvodima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani]

Redovni zakonodavni postupak

30. 4. 2018.

27. 6. 2018. 

COM (2018) 
265

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2018

/

30. 4. 2018.

/

COM (2018) 
248

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija programa Kreativna Europa na sredini razdoblja (2014.–2020.)

/

30. 4. 2018.

/

COM (2018) 
247

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)

Nezakonodavni postupak

27. 4. 2018.

/

COM (2018) 
233

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o omogućivanju digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi: osnaživanje građana i stvaranje zdravijeg društva

/

26. 4. 2018.

/

COM (2018) 
184

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ

Redovni zakonodavni postupak

26. 4. 2018.

10. 7. 2018. 

COM (2018) 
185

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača

Redovni zakonodavni postupak

26. 4. 2018.

10. 7. 2018. 

COM (2018) 
236

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Suzbijanje dezinformacija na internetu: Europski pristup

/

26. 4. 2018.

/

COM (2018) 
183

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Nove pogodnosti za potrošače

/

26. 4. 2018.

/

COM (2018) 
219

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski maloprodajni sektor primjeren 21. stoljeću

/

25. 4. 2018.

/

COM (2018) 
235

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ex post evaluacija europskih prijestolnica kulture 2016. (Donostia san Sebastián i Wrocław)

/

25. 4. 2018.

/

JOIN (2018) 
8

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Makao: godišnje izvješće za 2017.

Nezakonodavni postupak

25. 4. 2018.

/

COM (2018) 
227

Nacrt izmjene Proračuna br.°2. za Opći proračun za 2018. kojim se unosi višak iz Financijske godine 2017.

/

25. 4. 2018.

/

COM (2018) 
197

Prijedlog odluke vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

Nezakonodavni postupak

24. 4. 2018.

/

COM (2018) 
229

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 Zahtjevi za očevidnike ulovnih plovila

Redovni zakonodavni postupak

24. 4. 2018.

... 

JOIN (2018) 
7

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Hong Kong: godišnje izvješće za 2017.

Nezakonodavni postupak

24. 4. 2018.

/

COM (2018) 
168

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Komisije za odobrenje, u ime Unije, Globalnog sporazuma za sigurne, propisne i zakonite migracije u području imigracijske politike

Nezakonodavni postupak

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
204

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (proračunska linija 12 02 01 "Provedba i razvoj jedinstvenog tržišta financijskih usluga")

Nezakonodavni postupak

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
167

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Komisije za odobrenje, u ime Unije, Globalnog sporazuma za sigurne, propisne i zakonite migracije u području razvojne suradnje

Nezakonodavni postupak

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
230

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Francuske – EGF/2017/009 FR/Air France

/

23. 4. 2018.

/

COM (2018) 
173

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

Redovni zakonodavni postupak

20. 4. 2018.

15. 6. 2018. 

COM (2018) 
194

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

Nezakonodavni postupak

20. 4. 2018.

/

COM (2018) 
195

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

Nezakonodavni postupak

20. 4. 2018.

/

COM (2018) 
206

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja

Redovni zakonodavni postupak

19. 4. 2018.

... 

COM (2018) 
192

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
193

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
207

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 04 03 01 03 – Socijalna sigurnost)

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
205

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u (Pripremno djelovanje Unije za istraživanja u području obrane)

Nezakonodavni postupak

19. 4. 2018.

/

COM (2018) 
199

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu

Redovni zakonodavni postupak

18. 4. 2018.

... 

COM (2018) 
196

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

Nezakonodavni postupak

18. 4. 2018.

/

COM (2018) 
163

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

Redovni zakonodavni postupak

18. 4. 2018.

13. 6. 2018. 

COM (2018) 
191

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalište Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

Redovni zakonodavni postupak

17. 4. 2018.

... 

COM (2018) 
188

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi standarda u pogledu sumpora za brodska goriva iz Direktive (EU) 2016/802 o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o sukladnosti s tim standardima

/

16. 4. 2018.

/

COM (2018) 
135

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala

Redovni zakonodavni postupak

16. 4. 2018.

11. 6. 2018. 

COM (2018) 
189

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) 913/2010 u skladu s njezinim člankom 23.

/

16. 4. 2018.

/

COM (2018) 
181

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2007/43/EZ i njezinu utjecaju na dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa te razvoju pokazatelja dobrobiti (Tekst značajan za EGP)

/

13. 4. 2018.

/

COM (2018) 
252

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)

Redovni zakonodavni postupak

12. 4. 2018.

6. 6. 2018. 

COM (2018) 
182

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ

/

12. 4. 2018.

/

COM (2018) 
175

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje običnih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
178

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o strategiji za carinske informacijske sustave

/

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
174

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje običnih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
177

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih ili službenih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
176

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih ili službenih putovnica

Nezakonodavni postupak

11. 4. 2018.

/

COM (2018) 
165

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

/

10. 4. 2018.

/

COM (2018) 
171

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Redovni zakonodavni postupak

10. 4. 2018.

5. 6. 2018. 

COM (2018) 
172

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učincima Uredbe (EU) 575/2013 i Direktive 2013/36/EU na gospodarski ciklus

/

9. 4. 2018.

/

JOIN (2018) 
5

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za vojnu mobilnost

Nezakonodavni postupak

6. 4. 2018.

/

COM (2018) 
170

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji programa Europa za građane 2014. – 2020. u sredini programskog razdoblja

/

6. 4. 2018.

/

COM (2018) 
169

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni glave III. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) u pogledu nadzora društava za osiguranje i društava za reosiguranje u grupi i procjene prijelaznog razdoblja za poslove strukovnog mirovinskog osiguranja društava za životno osiguranje

/

5. 4. 2018.

/

COM (2018) 
164

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA) u pogledu njegova internog poslovnika

Nezakonodavni postupak

5. 4. 2018.

/

COM (2018) 
166

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

4. 4. 2018.

/

COM (2018) 
162

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

4. 4. 2018.

/

COM (2018) 
134

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti

Redovni zakonodavni postupak

28. 3. 2018.

5. 6. 2018. 

COM (2018) 
157

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o primjeni Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi

/

28. 3. 2018.

/

COM (2018) 
96

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

Redovni zakonodavni postupak

27. 3. 2018.

24. 5. 2018. 

COM (2018) 
159

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranju ovlasti iz Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja

/

27. 3. 2018.

/

COM (2018) 
131

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

Redovni zakonodavni postupak

26. 3. 2018.

21. 5. 2018. 

COM (2018) 
133

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Drugo izvješće o napretku u smanjenju loših kredita u Europi

/

26. 3. 2018.

/

COM (2018) 
251

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prilagodba zajedničke vizne politike novim izazovima

/

26. 3. 2018.

/

COM (2018) 
149

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
152

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Reforma administrativne strukture Europskih škola

/

23. 3. 2018.

/

COM (2018) 
94

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

17. 5. 2018. 

COM (2018) 
148

Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

17. 5. 2018. 

COM (2018) 
143

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

Redovni zakonodavni postupak

23. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
156

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

/

23. 3. 2018.

/

COM (2018) 
151

Preporuka za Odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o izmjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu i sklapanju protokola s Kraljevinom Marokom

/

22. 3. 2018.

/

COM (2018) 
146

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Vrijeme je za uspostavljanje modernog, pravednog i učinkovitog poreznog standarda za digitalno gospodarstvo

/

22. 3. 2018.

/

COM (2018) 
145

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova

/

22. 3. 2018.

/

COM (2018) 
144

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

22. 3. 2018.

21. 5. 2018. 

COM (2018) 
147

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti

Redovni zakonodavni postupak

21. 3. 2018.

17. 5. 2018. 

COM (2018) 
142

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (Akti druge razine povezani s Uredbom EMIR)

Nezakonodavni postupak

21. 3. 2018.

/

COM (2018) 
250

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku u provedbi Europskog migracijskog programa

/

20. 3. 2018.

/

COM (2018) 
93

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Redovni zakonodavni postupak

20. 3. 2018.

16. 5. 2018. 

COM (2018) 
109

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za financijske tehnologije: za konkurentniji i inovativniji europski financijski sektor

/

19. 3. 2018.

/

COM (2018) 
113

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

Redovni zakonodavni postupak

19. 3. 2018.

14. 5. 2018. 

COM (2018) 
137

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Redovni zakonodavni postupak

19. 3. 2018.

15. 5. 2018. 

COM (2018) 
138

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o Globalnom paktu za okoliš

/

19. 3. 2018.

/

COM (2018) 
136

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju ekološke norme Euro 5 za vozila kategorije L

/

19. 3. 2018.

/

COM (2018) 
132

Prijedlog preporuke Vijeća o pristupu radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti

Nezakonodavni postupak

16. 3. 2018.

/

COM (2018) 
130

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava

/

16. 3. 2018.

/

COM (2018) 
91

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj

/

16. 3. 2018.

/

COM (2018) 
92

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

Redovni zakonodavni postupak

16. 3. 2018.

11. 5. 2018. 

COM (2018) 
110

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

Redovni zakonodavni postupak

15. 3. 2018.

11. 5. 2018. 

COM (2018) 
99

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

Redovni zakonodavni postupak

15. 3. 2018.

11. 5. 2018. 

COM (2018) 
89

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o pravu koje se primjenjuje na učinke vlasništva u transakcijama vrijednosnim papirima

/

15. 3. 2018.

/

COM (2018) 
139

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

14. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
126

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Mađarskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

14. 3. 2018.

/

COM (2018) 
120

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini - Europski semestar 2018.: ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011

/

12. 3. 2018.

/

SWD (2018) 
209

Radni dokument službi Komisije - Izvješće za Hrvatsku 2018. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža priložen dokumentu komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini - Europski semestar 2018.: ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011

/

12. 3. 2018.

/

COM (2018) 
123

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2016.

/

12. 3. 2018.

/

COM (2018) 
127

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini

Redovni zakonodavni postupak

12. 3. 2018.

7. 5. 2018. 

COM (2018) 
122

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije na 99. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije u pogledu donošenja izmjena pravila II-1/1 i II-1/8-1 Konvencije SOLAS, odobrenja odgovarajućih smjernica za računalnu potporu stabilnosti za kapetana u slučaju naplavljivanja za postojeće putničke brodove i donošenja izmjena Međunarodnog kodeksa o postupcima ispitivanja vatrootpornosti, 2010.

Nezakonodavni postupak

12. 3. 2018.

/

COM (2018) 
111

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 55. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Organizacije za međunarodni željeznički promet u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu primjenjivih od 1. siječnja 2019.

Nezakonodavni postupak

9. 3. 2018.

/

COM (2018) 
121

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje će se zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara AKP-a i EU-a u pogledu revizije Priloga I.C Sporazumu o partnerstvu između AKP-a i EU-a

Nezakonodavni postupak

9. 3. 2018.

/

COM (2018) 
115

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

Redovni zakonodavni postupak

8. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
114

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Dovršetak unije tržišta kapitala do 2019. - vrijeme je za brže ostvarivanje rezultata

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
118

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o učinku članaka 199.a i 199.b Direktive Vijeća 2006/112/EZ u borbi protiv prijevara

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
119

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/120 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni postupak

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
112

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kvaliteti fiskalnih podataka u izvješćima država članica iz 2017.

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
97

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan o financiranju održivog rasta

/

8. 3. 2018.

/

COM (2018) 
88

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi članka 5. Uredbe (EU) br. 576/2013 o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca

/

6. 3. 2018.

/

COM (2018) 
150

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu

/

6. 3. 2018.

/

COM (2018) 
87

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mogućnosti uvođenja određenih zahtjeva u pogledu zaštite riba prilikom usmrćivanja

/

6. 3. 2018.

/

COM (2018) 
86

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Europskog energetskog programa za oporavak i Europskog fonda za energetsku učinkovitost

/

5. 3. 2018.

/

COM (2018) 
116

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Opće izvješće Komisije o primjeni Uredbe REACH i pregled određenih elemenata Zaključci i mjere

/

5. 3. 2018.

/

COM (2018) 
155

Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći Proračun za 2018. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu

/

2. 3. 2018.

/

COM (2018) 
83

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXII. (Pravo trgovačkih društava) i Protokola 37 (sadržava popis predviđen člankom 101.) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

2. 3. 2018.

/

COM (2018) 
84

Izvješće Komisije Vijeću o petogodišnjem pregledu višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik

/

2. 3. 2018.

/

COM (2018) 
85

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

Redovni zakonodavni postupak

2. 3. 2018.

... 

COM (2018) 
117

Izvješće Komisije Europskom revizorskom sudu, Vijeću i Europskom parlamentu - Odgovori država članica na Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2016.

/

1. 3. 2018.

/

COM (2018) 
76

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Rad reaktora s visokim protokom u razdoblju 2014. – 2015.

/

27. 2. 2018.

/

COM (2018) 
82

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

27. 2. 2018.

/

COM (2018) 
79

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o delegiranju ovlasti iz članka 11. stavka 2., članka 15. stavaka 2., 3., 6. i 7. i članka 45. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici

/

26. 2. 2018.

/

COM (2018) 
78

Izvješće Komisije Vijeću o primjeni financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2017.

/

22. 2. 2018.

/

COM (2018) 
77

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o provedbi Carinskog akcijskog plana EU-a za borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva za razdoblje od 2013. do 2017

/

22. 2. 2018.

/

JOIN (2017) 
19

Zajednička preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Europske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za otvaranje pregovora i pregovaranje o moderniziranom Sporazumu o pridruživanju s Republikom Čileom

Nezakonodavni postupak

20. 2. 2018.

/

COM (2018) 
74

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

19. 2. 2018.

/

COM (2017) 
793

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226

Redovni zakonodavni postupak

19. 2. 2018.

16. 4. 2018. 

COM (2018) 
73

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila

/

19. 2. 2018.

/

COM (2018) 
98

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020. Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika 23. veljače 2018.

/

19. 2. 2018.

/

COM (2017) 
794

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije)

Redovni zakonodavni postupak

19. 2. 2018.

16. 4. 2018. 

COM (2018) 
72

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

19. 2. 2018.

/

COM (2018) 
95

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Europa koja ostvaruje rezultate: institucionalne mogućnosti za učinkovitije funkcioniranje Europske unije Doprinos Europske komisije neformalnom sastanku čelnika od 23. veljače 2018.

/

16. 2. 2018.

/

COM (2017) 
763

Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o partnerstvu između Europske unije i članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država

/

15. 2. 2018.

/

COM (2018) 
63

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 26. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka

Nezakonodavni postupak

15. 2. 2018.

/

COM (2018) 
69

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 i 142, konsolidiranih rezolucija R.E.3 i R.E.5 te Zajedničke rezolucije M.R.1, kao i o prijedlogu jednog novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2018) 
64

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2018) 
71

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2017) 
639

Prijedlog odluke Vijeća od... o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

13. 2. 2018.

/

COM (2017) 
789

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
66

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji na sredini programskog razdoblja Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
68

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Danskoj da primjeni posebnu mjeru kojom se odstupa od članka 75. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

13. 2. 2018.

/

COM (2017) 
788

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni direktive (EU) 2015/1535 od 2014. do 2015.

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
8

Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi

Nezakonodavni postupak

12. 2. 2018.

/

COM (2017) 
753

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

12. 2. 2018.

3. 4. 2018. 

COM (2018) 
51

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU

Redovni zakonodavni postupak

12. 2. 2018.

3. 4. 2018. 

COM (2018) 
65

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom

/

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
61

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2017/008 DE/Goodyear

/

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
59

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Latviji odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
58

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Mađarskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
57

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

/

7. 2. 2018.

/

COM (2018) 
70

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2017

/

7. 2. 2018.

/

COM (2018) 
56

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva za cestovni promet u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2016.)

/

6. 2. 2018.

/

COM (2018) 
54

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, o donošenju poslovnika Odbora za SGP

Nezakonodavni postupak

5. 2. 2018.

/

COM (2018) 
55

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Talijanskoj Republici odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

5. 2. 2018.

/

COM (2017) 
811

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
46

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Trinaesto mjesečno izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
52

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
798

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
43

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Veća zaštita i nove prilike – Komisija daje smjernice za izravnu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
809

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
799

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

1. 2. 2018.

/

COM (2017) 
808

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

1. 2. 2018.

/

COM (2018) 
50

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Evaluacija programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja (2014.–2020.)

/

1. 2. 2018.

/

COM (2017) 
806

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

31. 1. 2018.

/

COM (2017) 
805

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

31. 1. 2018.

/

COM (2018) 
48

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

/

30. 1. 2018.

/

COM (2017) 
676

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile  i  za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih  vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007  (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

30. 1. 2018.

27. 3. 2018. 

COM (2018) 
44

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Direktive 94/80/EZ o ostvarivanju aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
49

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o prenošenju članka 118.a Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, kako je izmijenjena Direktivom 2011/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. Lipnja 2011., u nacionalno zakonodavstvo država članica

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
42

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju međunarodnih aktivnosti za dobrobit životinja na konkurentnost europskih uzgajivača stoke u globaliziranom svijetu

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
45

Izvješće Komisije Vijeću o primjeni Uredbe o plovidbenosti (za razdoblje 2014.–2016.)

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
47

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
40

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi preporuke Komisije od 11. lipnja 2013. o zajedničkim načelima za kolektivne preventivne tužbe i tužbe radi naknade štete u državama članicama kod povrede prava zajamčenih zakonodavstvom Unije (2013/396/EU)

/

25. 1. 2018.

/

COM (2018) 
41

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku Direktive 2009/110/EZ, posebno o primjeni bonitetnih zahtjeva za institucije za elektronički novac

/

25. 1. 2018.

/

COM (2018) 
31

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 61. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971.

Nezakonodavni postupak

24. 1. 2018.

/

COM (2018) 
28

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

/

24. 1. 2018.

/

COM (2017) 
796

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

29. 3. 2018. 

COM (2017) 
795

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

23. 3. 2018. 

COM (2018) 
20

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

20. 3. 2018. 

COM (2018) 
39

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Carinskog zakonika Unije te o upotrebi ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 284. Carinskog zakonika Unije

/

23. 1. 2018.

/

COM (2018) 
24

Prijedlog preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

Nezakonodavni postupak

23. 1. 2018.

/

COM (2018) 
37

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Prvo izvješće o napretku u smanjenju loših kredita u Europi

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
35

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju upotrebe oksorazgradive plastike, uključujući oksorazgradive plastične vrećice za nošenje, na okoliš

/

22. 1. 2018.

/

COM (2017) 
815

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza

/

22. 1. 2018.

/

COM (2017) 
669

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku europskog migracijskog programa

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
22

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za digitalno obrazovanje

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
21

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

Redovni zakonodavni postupak

19. 1. 2018.

19. 3. 2018. 

COM (2018) 
23

Prijedlog preporuke Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja

Nezakonodavni postupak

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
38

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2016.

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
36

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o općem sustavu povlastica kojim je obuhvaćeno razdoblje 2016. – 2017.

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
6

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi u državama članicama Direktive Vijeća 2006/117/EURATOM o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Drugo izvješće

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
10

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Mjere EU-a za poboljšanje usklađenosti s propisima o okolišu i upravljanja okolišem

/

18. 1. 2018.

/

JOIN (2018) 
1

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a za Irak

Nezakonodavni postupak

18. 1. 2018.

/

COM (2018) 
34

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

18. 1. 2018.

/

COM (2018) 
33

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

17. 1. 2018.

19. 3. 2018. 

COM (2018) 
32

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi paketa za kružno gospodarstvo: mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (Tekst značajan za EGP)

/

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
29

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje kružnog gospodarstva

/

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
30

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje EU-a i Alžira u pogledu izmjene uvjeta za primjenu carinskih povlastica za poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode iz članka 14. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država

Nezakonodavni postupak

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
27

Prijedlog odluke Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

Nezakonodavni postupak

16. 1. 2018.

/

COM (2018) 
26

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi normizacijske politike EU-a i o doprinosu europskih normi politikama EU-a

/

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
835

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

Nezakonodavni postupak

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
779

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Dvanaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
813

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje i moguća poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike te ocjena učinkovitosti mehanizma reciprociteta iz članka 1. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001

/

15. 1. 2018.

/

COM (2017) 
782

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson

/

15. 1. 2018.

/

COM (2017) 
686

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

/

15. 1. 2018.

/

COM (2018) 
19

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni postupak

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
18

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe  (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 93/23/EEZ, 93/24/EEZ i 93/25/EEZ

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
17

Izvješće Komisije Vijeću o Direktivi 2011/64/EU o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
12

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
13

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
14

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 138/2004 o ekonomskim računima u poljoprivredi

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
9

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.762/2008 o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
11

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.1921/2006 o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
15

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
16

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika, Uredbe (EZ) br. 217/2009 o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku i Uredbe (EZ) br. 218/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku

/

12. 1. 2018.

/

COM (2017) 
791

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

11. 1. 2018.

9. 3. 2018. 

COM (2017) 
790

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010

Redovni zakonodavni postupak

11. 1. 2018.

9. 3. 2018. 

COM (2018) 
2

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Privremena evaluacija programa Obzor 2020.: najveći mogući učinak istraživanja i inovacija u EU-u

/

11. 1. 2018.

/

COM (2018) 
7

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

Nezakonodavni postupak

11. 1. 2018.

/

COM (2018) 
3

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija u sredini razdoblja Uredbe (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ, SL L 84 od 20. ožujka 2014

/

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
5

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
4

Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane

Nezakonodavni postupak

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
1

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanja protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu s Kraljevinom Marokom

/

8. 1. 2018.

/

COM (2017) 
812

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o međunarodnom pravno obvezujućem instrumentu na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom iskorištavanju morske biološke raznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije

/

4. 1. 2018.

/

COM (2017) 
787

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Paket o robi: Jačanje povjerenja u jedinstveno tržište

/

3. 1. 2018.

/

COM (2017) 
785

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

3. 1. 2018.

/

COM (2017) 
720

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o preispitivanju instrumenata za vanjsko financiranje na sredini razdoblja

/

3. 1. 2018.

/

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite