Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem: 

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2017) 
427

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Nezakonodavni postupak

16. 8. 2017.

/

COM (2017) 
485

Nacrt izmjene Proračuna br. 5 za Opći Proračun za 2017. kojim se osiguravaju financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećava pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon preispitivanja Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru

/

14. 8. 2017.

/

COM (2017) 
425

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u pogledu prijedloga o standardima kakvoće za voće i povrće koje treba donijeti Radna skupina za standarde kakvoće poljoprivrednih proizvoda Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE-RS.7)

Nezakonodavni postupak

14. 8. 2017.

/

COM (2017) 
424

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Redovni zakonodavni postupak

11. 8. 2017.

/

COM (2017) 
426

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

11. 8. 2017.

/

COM (2017) 
407

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deveto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

10. 8. 2017.

/

COM (2017) 
423

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

/

10. 8. 2017.

/

COM (2017) 
422

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

Redovni zakonodavni postupak

9. 8. 2017.

...

COM (2017) 
421

Prijedlog Provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2014/797/EU kojom se Republici Estoniji odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 8. 2017.

/

COM (2017) 
419

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama

/

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
420

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedivosti financijskog instrumenta kojim bi se olakšalo sigurno i prihvatljivo recikliranje brodova

/

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
408

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Upravnom odboru za Konvenciju TIR u pogledu prijedloga izmjene Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR

Nezakonodavni postupak

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
416

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba donijeti u ime Europske unije u Međunarodnom vijeću za šećer u pogledu produljenja Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

Nezakonodavni postupak

7. 8. 2017.

/

COM (2017) 
410

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2011/335/EU kojom se Republici Litvi odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
412

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
414

Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europskoj komisiji odobrava da u ime Europske zajednice za atomsku energiju sklopi Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

/

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
413

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
379

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za financijsku godinu 2015. (Sažetak)

/

2. 8. 2017.

/

COM (2017) 
411

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kratkoročnim statistikama kako se zahtijeva člankom 14. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/1998

/

2. 8. 2017.

/

COM (2017) 
343

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

Redovni zakonodavni postupak

1. 8. 2017.

...

COM (2017) 
340

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
346

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
480

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
406

Prijedlog direktive Vijeća o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o izmjeni Direktive Vijeća 2009/13/EZ u skladu s izmjenama Konvencije o radu pomoraca iz 2006. donesenima 2014. koje je Međunarodna konferencija rada odobrila 11. lipnja 2014.

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
385

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.)

Redovni zakonodavni postupak

28. 7. 2017.

...

COM (2017) 
404

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2015.

/

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
394

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
395

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
391

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
390

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
393

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
392

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
386

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima s obzirom na pitanja povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
399

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje uime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s uspostavom popisa arbitara

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
388

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
402

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
403

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
396

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s izmjenom Priloga IX. Protokolu I.: Prekomorske zemlje i područja

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
354

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Osmo izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

/

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
401

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Četrnaesto izvješće - Pregled mjera trgovinske zaštite trećih zemalja protiv Europske unije za 2016.

/

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
341

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija između država članica putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)

/

25. 7. 2017.

/

COM (2017) 
375

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

...

COM (2017) 
352

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

23. 10. 2017.

COM (2017) 
344

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

20. 10. 2017.

COM (2017) 
409

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 6 – 7/2017.

/

25. 7. 2017.

/

COM (2017) 
384

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Armenije o pojednostavnjenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

Nezakonodavni postupak

25. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
31

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a o Afganistanu

/

24. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
30

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih prijetnji – odgovor Europske unije

/

24. 7. 2017.

/

COM (2017) 
380

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/415/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Grčkoj

/

19. 7. 2017.

/

COM (2017) 
382

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta Europske unije o odluci Odbora za SGP osnovanog Privremenim sporazumom kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i promjenama popisa zemalja i područja pridruženih Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

19. 7. 2017.

/

COM (2017) 
376

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje inovacija u europskim regijama: strategije za otporni, uključivi i održivi rast

/

18. 7. 2017.

/

COM (2017) 
378

Prijedlog odluke Vijeća u pogledu članstva EU-a u Međunarodnoj studijskoj grupi za gumu (IRSG)

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
24

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za suradnju osnovanom u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2017.

/

COM (2017) 
331

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja

Redovni zakonodavni postupak

14. 7. 2017.

16. 10. 2017. 

COM (2017) 
377

Izvješće Komisije o procjeni načina dodjele kvota u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014

/

13. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
23

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom u skladu sa Sporazumom o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i osnivanja dviju posebnih radnih skupina

Nezakonodavni postupak

12. 7. 2017.

/

COM (2017) 
373

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Inicijalno preispitivanje područja primjene Uredbe o ostvarivanju prava

/

11. 7. 2017.

/

COM (2017) 
374

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje će se u ime Europske unije zauzeti u Vijeću za pridruživanje EU – Turska u pogledu izmjene Protokola 2. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode

Nezakonodavni postupak

11. 7. 2017.

/

COM (2017) 
351

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće za 2016. o upravljanju proračunom EU-a i o njegovu izvršenju

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
372

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Jedanaesto godišnje izvješće za 2016. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
371

Izvješće Komisije Vijeću - Trinaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
370

Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske Unije - Godišnje izvješće za 2016.

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
366

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na šestom zasjedanju sastanka stranaka Aarhuške konvencije u pogledu predmeta o usklađenosti ACCC/C/2008/32

Nezakonodavni postupak

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
368

Komunikacija Komisije o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2018.

/

6. 7. 2017.

/

COM (2017) 
541

Nacrt izmjene Proračuna br. 4 za opći proračun za 2017. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Italiji

Proračunski postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
367

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
369

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
540

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

Proračunski postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
361

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodifikacija)

Redovni zakonodavni postupak

4. 7. 2017.

...

COM (2017) 
286

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Zrakoplovstvo: otvorena i povezana Europa

/

4. 7. 2017.

/

COM (2017) 
330

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Trinaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

4. 7. 2017.

/

COM (2017) 
600

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

/

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
601

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2016. o odnosima Europske komisije s nacionalnim parlamentima

/

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
324

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
359

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Hrvatske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
360

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Rumunjske da u interesu Europske unije prihvati pristup Čilea, Islanda i Bahama Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
356

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
357

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite