Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2018., tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2018., tijekom austrijskog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2018) 
379

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”)

Redovni zakonodavni postupak

18. 7. 2018.

...

COM (2018) 
539

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2018.

/

COM (2018) 
378

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

Redovni zakonodavni postupak

18. 7. 2018.

15. 10. 2018.

JOIN (2018) 
17

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi za strategiju EU-a protiv nelegalnog vatrenog oružja, malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva „Osiguravanje oružja, zaštita građana”

Nezakonodavni postupak

17. 7. 2018.

/

COM (2018) 
534

Mišljenje Komisije o nacrtu izmjene Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije koji je 26. ožujka 2018. izložio Sud

/

17. 7. 2018.

/

COM (2018) 
541

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije da u ime Europske unije otvori pregovore o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Republikom Gambijom

/

17. 7. 2018.

/

COM (2018) 
480

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

Redovni zakonodavni postupak

17. 7. 2018.

12. 10. 2018.

COM (2018) 
478

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

Redovni zakonodavni postupak

17. 7. 2018.

12. 10. 2018.

JOIN (2018) 
21

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim sporazumom o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i o osnivanju pododborâ i specijaliziranih radnih skupina te donošenju njihovih nadležnosti

Nezakonodavni postupak

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
533

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu količinskog ograničenja za otkup obranog mlijeka u prahu

Nezakonodavni postupak

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
535

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o davanju odobrenja Španjolskoj da na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci primjenjuje sniženu stopu trošarine u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ

Nezakonodavni postupak

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
538

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja u državama članicama i razvoju tržišnog natjecanja između nominiranih operatora tržišta električne energije u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe Komisije 2015/1222 („CACM”)

/

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
532

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

13. 7. 2018.

/

COM (2018) 
531

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju, potvrđivanju i pravnoj prihvatljivosti alternativnih metoda koje se primjenjuju umjesto ispitivanja na životinjama u području kozmetičke industrije (2015.–2017.)

/

10. 7. 2018.

/

COM (2018) 
485

Prijedlog uredbe Vijeća o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. Europski razvojni fond

Nezakonodavni postupak

9. 7. 2018.

/

JOIN (2018) 
9

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Unija treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje uspostavljenom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, u vezi s donošenjem dokumenta: „Jačanje povlaštenog partnerstva EU-a i Tunisa: strateški prioriteti za razdoblje 2018.–2020.”

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
523

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo izvješće o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)

/

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
528

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
530

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
527

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
526

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

JOIN (2018) 
19

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o produženju akcijskog plana EU-Maroko kojim se uspostavlja napredni status (2013.–2017.)

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
524

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Prvo dvogodišnje izvješće o napretku razvoja EU-ove carinske unije i njezinog upravljanja

/

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
500

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1970 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2018.

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
517

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492 unutar WTO-a Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
518

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492 unutar WTO-a Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
516

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o „obvezama povjerenja u statistiku” država članica kako je propisano Uredbom (EZ) br.223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009.

/

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
502

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
505

Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–-2024.)

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

JOIN (2018) 
20

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
503

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
346

Prijedlog direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

4. 7. 2018.

1. 10. 2018.

COM (2018) 
510

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, o zamjeni Protokola I uz taj Sporazum, koji se odnosi na definiciju pojma „proizvodi s podrijetlom” i načine administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
513

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2017.

/

3. 7. 2018.

/

COM (2018) 
515

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2018.

/

COM (2018) 
514

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2018.

/

COM (2018) 
464

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o privremenoj evaluaciji Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost

/

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
487

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Dvanaesto godišnje izvješće za 2017. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

/

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
509

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Latviji da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
504

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prilagodba minimalnih iznosa utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom

/

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
499

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

2. 7. 2018.

...

   

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite