Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora
 
Izborne jedinice
 
 

Izborne jedinice RHPodručja izbornih jedinica za izbor zastupnika u Hrvatski sabor određena su Zakonom.

Zakonom je teritorij Republike Hrvatske podijeljen na deset izbornih jedinica, dok je jedanaesta izborna jedinica zasebna izborna jedinica u kojoj zastupnike u Sabor biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Dvanaestu izbornu jedinicu čini cjelokupno područje Republike Hrvatske u kojoj pripadnici autohtonih nacionalnih manjina biraju svoje zastupnike u Sabor.

Članci izbornih jedinica sadrže informacije o izabranim zastupnicima u toj izbornoj jedinici, te o području izborne jedinice.

I. izborna jedinica
II. izborna jedinica
III. izborna jedinica
IV. izborna jedinica
V. izborna jedinica
VI. izborna jedinica
VII. izborna jedinica
VIII. izborna jedinica
IX. izborna jedinica
X. izborna jedinica
XI. izborna jedinica
XII. izborna jedinica

Rezultati izbora
 
Regulativa izbora
 
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite