Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
 
Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2016. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 20. sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine, raspravljao je Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, aktom od 31. ožujka 2017. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio sukladno čl.179.st.2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja upoznala je Odbor s postupanjem Ureda u 2016. godini. Pritom je istaknula da se kao i predhodnih godina najviše pritužbi odnosilo na područje socijalne zaštite što ukazuje na iznimno težak materijalni položaj  osoba s invaliditetom.
Kao i ranijih godina raste broj pritužbi iz područja mirovinskog osiguranja koje se najčešće odnose na nepriznavanje prava iz mirovinskog osiguranja i dugotrajnost postupka rješavanja. Broj zaprimljenih a neriješenih vještačenja na dan 31.12.2016. iznosio je 40 835 predmeta, a od toga 25 014 odnosi se na sustav mirovinskog osiguranja dok je 14 572 predmeta iz sustava socijalne skrbi.

U području rada i zapošljavanja zaprimljeno je 211 pritužbi koje su se najčešće odnosile na nepoštivanje prava prednosti pri zapošljavanju, uskratu razumne prilagodbe, te nepoštivanje obveze kvotnog zapošljavanja ili ispunjavanje obveze plaćanjem novčane naknade umjesto zapošljavanjem.
U raspravi je ukazano da unatoč povećanom zapošljavanju osoba s invaliditetom veliki broj poslodavaca ima još uvijek predrasude stoga je potrebna i nadalje edukacija poslodavaca.

Iznijeto je mišljenje po kojemu će predložene izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom unaprijedit sustav profesionalne rehabilitacije.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno ( 9 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

Zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom
za 2016. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.


Predsjednik Odbora
Gordan Maras

   


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite