Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English
Kontakt

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
 
Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, P.Z. br. 285

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, P.Z.br.285, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2018. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja kratko je obrazložila razlike između Konačnog prijedloga zakona u odnosu na Prijedlog zakona. Pritom je istaknula da je nomotehnični dorađen zakon, te da su dorađene prekršajne odredbe i usklađivanje sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakonom o kreditnim institucijama, i dr.
U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu predloženo skraćivanje roka za odabir obveznog mirovinskog fonda na jedan mjesec treba produžiti na dva mjeseca, umjesto dosadašnjih  šest mjeseci. Također, u raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu nije dobro da Zakon ima preveliki broj prekršajnih odredaba, cca 200, kao i podzakonskih akata s predugim rokom za donošenje od šest mjeseci.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, P.Z. br. 285

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora

Gordan Maras

   


RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite