Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, raspravljao je o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, aktom od 28. ožujka  2013. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio sukladno čl.179.st.2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu zainteresiranog radnog  tijela.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Uvodno izlaganje podnijela je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Po podacima o postupanju, iz Izvješća je vidljivo da je Ured postupao u 1514 predmeta, što predstavlja povećanje od 8,8 % u odnosu na 2011. godinu.

Sukladno djelokrugu rada Odbora, predlagateljica se posebice osvrnula na područje zapošljavanja i rada. Pritom je istaknula da se pogoršava položaj žena na tržištu rada, što se vidi po niskoj stopi radne aktivnosti žena koja iznosi oko 39%. Unatoč tomu što Republika Hrvatska ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, ta stopa je još nepovoljnija za žene. Prema dostupnim podacima žene na tržištu rada i dalje čine većinu nezaposlenih, rade u potplaćenim djelatnostima, čine većinu zaposlenih na određeno vrijeme, ostvaruju niže plaće, te su podzastupljene  na upravljačkim pozicijama.

U raspravi su članovi Odbora izrazili zabrinutost zbog pogoršanja položaja žena na tržištu rada, budući da žene čine visoki udio u visokoobrazovnoj strukturi (cca. 60% žena ima VSS).

Također, zabrinjavajući su podaci o diskriminaciji trudnica i majki s malom djecom. Stoga će Odbor, o raširenosti diskriminacije žena na tržištu rada temeljem trudnoće u dogledno vrijeme organizirati tematsku sjednicu.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak:

Prihvaća se Izvješće o radu  pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
za 2012. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Silvana Hrelju.


                         Predsjednik Odbora

                     Silvano Hrelja

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite