Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
 
Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, drugo čitanje, P.Z.E. br. 364

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 41. sjednici, održanoj 26. rujna 2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, drugo čitanje, P. Z. E. br. 364 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. srpnja 2018. 

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno je predstavnik predlagatelja iznio bitne izmjene u tekstu Konačnog prijedloga zakona.

Bez rasprave, većinom glasova, s 6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru da donese


ZAKON O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.

 


PREDSJEDNIK ODBORA

Ranko Ostojić

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite