Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English
Kontakt

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za zakonodavstvo
 
Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, P.Z.E. br. 364

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 19. rujna  2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, P.Z.E. br. 364, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. srpnja 2018.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite