Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English
Kontakt

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
 
Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 34. sjednici održanoj 17. siječnja 2018. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. prosinca 2017.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju istaknuo da je u odnosu na tekst Prijedloga zakona, tekst Konačnog prijedloga zakona dorađen samo u pravnom i nomotehničkom smislu. Kako je objasnio, ovim zakonskim prijedlogom dopunjuje se važeći zakonodavni okvir radi prijenosa u nacionalno zakonodavstvo Direktive Vijeća (EU) 2015/412, koja uređuje područje ograničavanja ili zabrane uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom državnom području. Također se propisuje pravna osnova za potrebe ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a, proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a, službenih laboratorija za GMO, referentnih laboratorija za GMO i Nacionalnog referentnog laboratorija za GMO. Revidiraju se odredbe o nadležnosti u provedbi upravnog, stručnog i inspekcijskog nadzora nad implementacijom mjera za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili na cijelom državnom području te nadzor gospodarenja otpadom nastalog od GMO-a.

U raspravi članovi Odbora nisu imali primjedbi na tekst Konačnog prijedloga zakona, smatrajući da na dobar način uređuje područje postupanja s genetski modificiranim organizmima te da omogućava fleksibilnu prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, osiguravajući pravovremeni prijenos i primjenu Direktive Vijeća (EU) 2015/412 na svojem državnom području.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (9 glasova „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.

   


RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite