Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Javne rasprave
 
Informacije o javnim raspravama

Na temelju članka 11. stavka 2., a u vezi s člankom 10., stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) Hrvatski sabor obavještava zainteresiranu javnost o nacrtima akata u postupku njihova donošenja kojima su predlagatelji saborski zastupnici, radna tijela te klubovi zastupnika sa svrhom savjetovanja s javnošću.

 

   
 

 
15. studenoga - 15. prosinca 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
15. - 30. studenoga 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
29. lipnja 2018. - 28. srpnja 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o državnoodvjetničkom vijeću; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
29. lipnja 2018. - 28. srpnja 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o državnom odvjetništvu; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
10. travnja 2018. - 9. svibnja 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o toplinarstvu; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
2. veljače 2018. - 19. veljače 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora; predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora
 
26. siječnja 2018. - 28. veljače 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Prijedlogu zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
18. siječnja 2018. - 20. veljače 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
5. siječnja 2018.- 5. veljače 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
27. studenoga 2017. - 16. veljače 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o sudovima; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
27. studenoga 2017. - 16. veljače 2018. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o Državnom sudbenom vijeću; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
1.-31. kolovoza 2017. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, predlagatelja zastupnika Gorana Aleksića
 
1.-31. kolovoza 2017. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, predlagatelja zastupnika Gorana Aleksića
 
13. - 27. veljače 2017. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
28. listopada - 26. studenoga 2016. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
26. listopada - 19. studenoga 2016. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
21. listopada - 19. studenoga 2016. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite