Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu
 
Javnost rada  
Pregled rada Hrvatskoga sabora od 17. siječnja do 15. prosinca 2017.

Hrvatski sabor od 17. siječnja do 15. prosinca 2017. održao je četiri plenarne sjednice u trajanju od 106 plenarnih dana. Raspravljeno je 378 točaka dnevnoga reda.

Doneseno je 125 zakona, od kojih je 50 usklađeno sa zakonodavstvom EU-a. Po hitnom postupku doneseno je 57 zakona, 44 zakona donesena su jednoglasno, a 14 prijedloga zakona je odbijeno. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 271 odluka, 77 izvješća, 2 plana, 4 mišljenja, 5 strategija, po jedan poslovnik, državni proračun i jedna izmjena i dopuna državnog proračuna te jedan zaključak. 
 
Tijekom aktualnoga prijepodneva Vladi je postavljeno 155 zastupničkih pitanja, a 296 pitanja upućena su joj u  pisanome obliku (ukupno 451 zastupničko pitanje).

Zaključno s raspravama održanima 5. prosinca 2017., zastupnici su se za riječ javili 12.374 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su stanku tijekom zasjedanja 193 puta, a zastupnicima su izrečene 63 stegovne mjere.

pregled rada Hrvatskoga sabora
aktivnost zastupnika  
zastupnička pitanja (poimenično)
zastupnička pitanja (po strankama)
stegovne mjere (po strankama)

   

Javnost rada  
Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 15. prosinca 2017. godine
Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 15. prosinca  2017. godine.
Javnost rada  
Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2017.
U razdoblju od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2017. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 590 sjednica, od čega 78 tematskih. Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (41), zatim Odbor za financije i državni proračun (35), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu (po 34), te Mandatno-imunitetno povjerenstvo (33). Najveći broj tematskih sjednica održali su Odbor za poljoprivredu (15) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (11).
Javnost rada  
Posjeti Hrvatskome saboru i aktivnosti Službe za građane od siječnja do prosinca 2017.
U 2017. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te sudjelovalo u edukativnim programima ukupno 24.839 osoba u 581 organiziranoj skupini. U 2017. godini 10.656 osoba prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica Hrvatskoga sabora.
Javnost rada  
Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 15. srpnja 2017. do 15. prosinca 2017.

U razdoblju od 15. srpnja do 15. prosinca 2017. javnost saborskih internetskih stranica najviše je zanimao pregled svih aktualnosti u Saboru (847.617 posjeta). Nakon pregleda aktualnosti, najveće zanimanje bilo je za informacije o plenarnim sjednicama, pregledu novih akata u zakonodavnoj proceduri, informacijama o zastupničkim mandatima, Uredu predsjednika Sabora, o Saboru, o uredima potpredsjednika Sabora, o radu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, o propisima kojima se regulira rad Sabora te o pristupu informacijama.


Arhiva
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite