Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 
Utvrđivanje liste kandidata za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a


HRVATSKI SABOR
Odbor za informiranje,
informatizaciju i medije

KLASA: 021-13/17-07/21
URBROJ: 6521-22-17-36

Zagreb, 4. listopada 2017.
     
      
Predmet: Utvrđivanje liste kandidata za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 9. sjednici, održanoj 4. listopada 2017. godine sve kandidature zaprimljene na natječaj za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a, objavljen 19. srpnja 2017. godine u ”Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora i Hrvatske radiotelevizije, te je utvrdio da od 32 zaprimljene kandidature, njih 31 ispunjavaju zakonske uvjete i uvjete iz natječaja. Nepravovaljana je kandidatura Želimira Mazora koja je poslana i zaprimljena nakon isteka roka iz natječaja.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno ( s 11 glasova ”ZA”) donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

Uvjete za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a propisane Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i natječajem ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. mr.sc. Ivan Božičević
2. mr.sc. Mladen Čutura
3. Krste Čveljo
4. Miroslav Grgić
5. Zoran Grgić
6. dr.sc. Marko Ivkošić
7. Darije Vladimir Josić 
8. mr.sc. Bernardica Juretić Rožman
9. Nino Karamatić
10. mr.sc. Denis Nikola Kulišić
11. dr.sc. Eduard Kunštek
12. dr.sc. Danijel Labaš
13. mr.sc. Marko Lapaine
14. Alja Ljubić Budanko
15. dr.sc. Maja Martinović
16. Ljiljana Očko-Marković
17. mr.sc. Vlado Ošust
18. Morana Paliković Gruden
19. dr.sc. Antun Pavešković
20. Damir Pijaca
21. Matija Prka
22. Tomislav Radić
23. Željko Serdar
24. mr.sc. Filip Starčević
25. dr.sc. Ivan Šimek
26. Željko Šundov
27. mr.sc. Hrvoje Tkalčić
28. mr.sc. Ivan Tkalec
29. Vedran Tolić
30. Ivan Ugrin
31. Josip Veber

PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc. Andrija Mikulić

   


RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite