Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
9. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Mandatno-imunitetnog povjerenstva
– predlaže Saboru odluku o prestanku mandata zastupniku, odluku o početku mirovanja mandata zastupnika, odluku o prestanku mirovanja mandata zastupnika, odluku o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika, kao i odluku o prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika, predlaže Saboru donošenje odluke o imunitetu zastupnika, a kada Sabor ne zasjeda, odlučuje o imunitetu, s tim da odluku mora naknadno potvrditi Sabor
– obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.
 
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Kontakti Povjerenstva

Telefon: 01/4569 439
Faks: 01/6303 077
e-mail: mandatno.povjerenstvo@sabor.hr

Tajnica Povjerenstva:
Vlatka Dragia
Telefon: 01/4569 401
e-mail: vdragia@sabor.hr


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite