Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Međunarodna suradnja
 
Međunarodne aktivnosti saborskih zastupnika

Zastupnici Hrvatskoga sabora na više načina sudjeluju u međunarodnim parlamentarnim aktivnostima.

Stalna izaslanstva Hrvatskoga sabora pri međunarodnim parlamentarnim organizacijama jedan su od oblika međunarodne aktivnosti Sabora. Osim stalnih izaslanstava, niz saborskih radnih tijela svojim redovitim aktivnostima djeluje i u smjeru postizanja vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske. Među njima, na polju međunarodne suradnje, posebno aktivno djeluju Odbor za vanjsku politiku, Odbor za međuparlamentarnu suradnju, Odbor za europske poslove i drugi.

Zastupnici Hrvatskoga sabora aktivno sudjeluju i u radu međuparlamentarnih skupina prijateljstva.

   


Predsjedanje SEI-jem
Predsjedanje Hrvatskog sabora Parlamentarnom dimenzijom Srednjoeuropske inicijative
 
Ured
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite