Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora 7. saziva
 
Neraspravljeni akti 7. saziva
 
 
INFORMACIJA O PROVOĐENJU POSTUPKA PREDSTEČAJNIH NAGODBI NA TEMELJU ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU U RAZDOBLJU 1.10.2012. - 31.12.2014. - predlagatelj Klub nezavisnih ljevičara
 
PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. br. 172
 
MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada, prvo čitanje, P.Z. br. 471
 
PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji 32 zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, P.Z. 492
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji 34 zastupnika u Hrvatskom saboru
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović
 
PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOGA ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a, prvo čitanje, P.Z. br. 695
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj zastupnik Mladen Novak, prvo čitanje, P.Z. br. 698
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 619
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UČINCIMA ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 765
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, predlagatelji 39 zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVOĐENJU VIZE ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, KAO POSLJEDICA NEDJELOVANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA AKTIVNOST RATNOG ZLOČINCA VOJISLAVA ŠEŠELJA - predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RADNIČKOM DIONIČARSTVU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU RIZ-ODAŠILJAČI d.d. - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI SRBIJANSKE PRIMJENE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE NAD DRŽAVLJANIMA HRVATSKE - predlagatelji 57 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, prvo čitanje, P.Z. br. 776
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBUSTAVI OVRŠNIH POSTUPAKA I DELOŽACIJA POKRENUTIM OD STRANE AUSTRIJSKIH BANAKA REIFFEISEN GRUPE - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj zastupnik Branko Hrg, prvo čitanje, P.Z. br. 797
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O NAČINU REGULIRANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI - predlagatelji 54 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica zastupnica Jadranka Kosor, prvo čitanje, P.Z. br. 806
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - predlagatelj zastupnik Mladen Novak, prvo čitanje, P.Z. br. 817
 
a) IZVJEŠĆE O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d.; b) IZVJEŠĆE O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA.; c) IZVJEŠĆE O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2014. GODINU.; d) IZVJEŠĆE O RADU MIROVINSKIH FONDOVA PBZ CROATIA OSIGURANJE;
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE - predlagatelj Klub nezavisnih ljevičara, prvo čitanje, P.Z. br. 819
 
PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐANSKOJ ENERGIJI IZ SUNČANIH ENERGANA - predlagatelji Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke - Reformista, Klub zastupnika HDSSB-a, Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada, Klub zastupnika nezavisnih ljevičara i zastupnica Jadranka Kosor, prvo čitanje, P.Z. br. 818
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2014. GODINI - SAŽETAK
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OBAVIJESTI HRVATSKI SABOR O PODUZETIM RADNJAMA NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA PO PITANJU KREDITA RAIFFEISEN ZADRUGA IZ AUSTRIJE KAKO BI SE SPRIJEČILE NELEGALNE OVRHE I DELOŽACIJE - predlagatelji Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke - reformista
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODUZME HITNE MJERE ZBRINJAVANJA 130 000 TONA SMEĆA U GRADU VARAŽDINU - predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA I ZAMJENICE RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 

1) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA U KULTURI;
2) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI FINANCIRANJA PROGRAMA NEVLADINIH UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA - SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE;

 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE ODLUKU O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NAD BIVŠOM ČAKOVEČKOM VOJARNOM I VOJNIM POLIGONOM MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI BEZ NAKNADE - predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 843 - predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2014. GODINU
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 856 - predlagatelji klubovi zastupnika HNS-a i HSU-a
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EU FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2014. GODINU - predlagatelj Odbor za europske poslove
 
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2014. GODINE
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 865
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, prvo čitanje, P.Z. br. 872
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 867
 
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2014. GODINI
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2014. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 879
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 884
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 885
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 880
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2014. GODINU
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA PROBLEMA KORISNIKA KREDITA U ŠVICARSKIM FRANCIMA - predlagatelj Odbor za financije i državni proračun
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, drugo čitanje, P.Z. br. 769
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2014. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 882
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 889
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 887 - predlagateljica zastupnica Vesna Škare Ožbolt
 
IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2014. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
 
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, prvo čitanje, P.Z. br. 888
 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA RADI UTVRĐIVANJA SVIH ČINJENICA U VEZI S PLASMANOM KUNSKIH KREDITA KOJI SU VALUTNOM KLAUZULOM VEZANI UZ ŠVICARSKI FRANAK - predlagatelji 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U GOSPODARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 921
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015.
 
PRIJEDLOG STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
 
IZVJEŠĆE O STANJU PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2012. GODINE
 
IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU
 
POSLOVNIK POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI FINANCIRANJA IZGRADNJE I UPRAVLJANJA SPORTSKIM DVORANAMA
 
PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJNE SURADNJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE


RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite