Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora 8. saziva
 
Neraspravljeni akti 8. saziva
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZAKLADI "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE", prvo čitanje, P.Z. br. 70
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 5
 
PRIVATIZACIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 65 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 82
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 67
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z.E. br. 68
 
PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA TOMISLAVU KARAMARKU, PRVOM POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 39 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 72 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU EUROPSKE ZAJEDNICE MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE - EUROCONTROL OD 13. PROSINCA 1960. KAKO JE U NEKOLIKO NAVRATA IZMIJENJENA TE USUGLAŠENA PROTOKOLOM OD 27. LIPNJA 1997., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 84
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 43 - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Klub zastupnika Hrvatske inicijative za dijalog - HRID i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa te Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2015. GODINI - sažetak
 
INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU RADNOG ZAKONODAVSTVA - REGULIRANJE RADA NA ODREĐENO VRIJEME - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 78
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, drugo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisne zastupnice Gordane Rusak te Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 7
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z. br. 71 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 
INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U POSTUPCIMA KOJI ĆE SE PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTIMA POKRENUTI PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG DONOŠENJA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU I ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA - podnositelji 25 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O USKRATI ISPLATE UVEĆANJA PLAĆA PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 2
 
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 69 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, prvo čitanje, P.Z. br. 61
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA - predlagatelj: zastupnik Ivan Sinčić, prvo čitanje, P.Z. br. 52
 
PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
 
PRIGOVOR NA RAD PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA AKADEMIKA ŽELJKA REINERA, A U VEZI CENZURE GOVORA U HRVATSKOM SABORU - podnositelj: zastupnik Stipe Petrina
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I OSAM ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE ZA SPORT "FRANJO BUČAR"
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2015. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 1. SIJEČNJA 2014. DO 31. PROSINCA 2014.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 83
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z. br. 74
 
PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 81
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 63
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 79
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O OBUSTAVI OVRŠNIH POSTUPAKA I DELOŽACIJA POKRENUTIM OD STRANE AUSTRIJSKIH BANAKA REIFFEISEN GRUPE - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTPORI CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI OBRAZOVANJA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
 
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "HRVATSKOG DANA OSVIJEŠTENOSTI O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45 - predlagatelji 45 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2015. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelj zastupnik Ivan Sinčić
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HSU-a i Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika, prvo čitanje, P.Z. br. 56
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA TRŽIŠNO NATJECANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNU ZA PLAĆANJE POTROŠAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85
 
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 60
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z. br. 73
 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANAKA 110., 111., I 112. ZAKONA O SIGURNOSNO–OBAVJEŠTAJNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, broj 79/06 I 105/06-ispravak)
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 55
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA, prvo čitanje, P.Z. br. 76
 
INTERPELACIJA O RADU MINISTARSTVA KULTURE U VEZI ODGOVORNOSTI MINISTRA KULTURE ZBOG NARUŠAVANJA UGLEDA MINISTARSTVA KULTURE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE HRVATSKE U CJELINI TE UGROŽAVANJA SLOBODE IZRAŽAVANJA I ONEMOGUĆAVANJA RAZVITKA DEMOKRATSKOG MEDIJSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ – podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatska zaklada za znanost
 
PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 53
 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2015. GODINU
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2016. GODINE
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75
 
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 42
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU CRNE GORE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 87
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I REGISTRACIJI ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 41
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 66
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
 
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 86
 
PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 54
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU - predlagatelji Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika, prvo čitanje, P.Z. br. 6
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2014. GODINU
 
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - predlagatelj zastupnik Radimir Čačić, prvo čitanje, P.Z. br. 23
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2015. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU, prvo čitanje, P. Z. br. 1 - predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite