Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice
 
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "HRVATSKOG DANA OSVIJEŠTENOSTI O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2015. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU CRNE GORE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 87
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 82
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 81
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 83
 
PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNU ZA PLAĆANJE POTROŠAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85
 
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, drugo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisne zastupnice Gordane Rusak te Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU EUROPSKE ZAJEDNICE MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE - EUROCONTROL OD 13. PROSINCA 1960. KAKO JE U NEKOLIKO NAVRATA IZMIJENJENA TE USUGLAŠENA PROTOKOLOM OD 27. LIPNJA 1997., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 84
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 86
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 42
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I REGISTRACIJI ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 41
 
PRIGOVOR NA RAD PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA AKADEMIKA ŽELJKA REINERA, A U VEZI CENZURE GOVORA U HRVATSKOM SABORU - podnositelj: zastupnik Stipe Petrina
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
 
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 79
 
PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 78
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA, prvo čitanje, P.Z. br. 76
 
PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2016. GODINE
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTPORI CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI OBRAZOVANJA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata


RSS20
Hrvatski sabor 2016. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite