Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice
 
 
IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće HRT-a
 
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
 
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatska zaklada za znanost
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
 
PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
 
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2015. GODINI - sažetak; podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA TRŽIŠNO NATJECANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2015. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju


RSS20
Hrvatski sabor 2016. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite