Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 891
 

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE BIOKOVO

 
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA (ECMWF) O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE KONVENCIJI ECMWF-a O OSNIVANJU EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I NJOME POVEZANIM UVJETIMA, KONVENCIJE O OSNIVANJU EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA S PROTOKOLOM O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE O OSNIVANJU EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, prvo čitanje, P.Z. br. 888
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 889
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 887 - predlagateljica zastupnica Vesna Škare Ožbolt
 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA RADI UTVRĐIVANJA SVIH ČINJENICA U VEZI S PLASMANOM KUNSKIH KREDITA KOJI SU VALUTNOM KLAUZULOM VEZANI UZ ŠVICARSKI FRANAK - predlagatelji 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2014. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 886
 
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU


RSS20
Hrvatski sabor 2015. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite