Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, prvo čitanje, P.Z. br. 776
 
PRIJEDLOG STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 777
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 778
 
PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU
 
POSEBNO IZVJEŠĆE PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM VEZANO ZA ZAŠTITU PRAVA OSOBA S AUTIZMOM I POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA
 
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2014.
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI SRBIJANSKE PRIMJENE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE NAD DRŽAVLJANIMA HRVATSKE - predlagatelji 57 zastupnika u Hrvatskome saboru
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2013. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA,  S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 775
 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVOĐENJU VIZE ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, KAO POSLJEDICA NEDJELOVANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA AKTIVNOST RATNOG ZLOČINCA VOJISLAVA ŠEŠELJA - predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RADNIČKOM DIONIČARSTVU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU RIZ-ODAŠILJAČI d.d. - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada
 
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE
 
IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE O LJUDSKIM PRAVIMA U KONTEKSTU KATASTROFE UZROKOVANE POPLAVAMA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2013. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 774
 
PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 773
 
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM ZNAKOVNOM JEZIKU I OSTALIM SUSTAVIMA KOMUNIKACIJE GLUHIH I GLUHOSLIJEPIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 772
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TURKMENISTANA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 771
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 770
 
PRIJEDLOG ODLUKE U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE REFERENDUMA O DONOŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU PRATEĆIH I NEOSNOVNIH DJELATNOSTI U JAVNOM SEKTORU - predlagatelj Odbor za ustav, Poslovnik i politički sustav
 
PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU - predlagatelj Odbor za ustav, Poslovnik i politički sustav, prvo čitanje, P.Z. br. 769
 
PRIJEDLOG NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KLINIČKIH BOLNIČKIH CENTARA, KLINIČKIH BOLNICA, KLINIKA I OPĆIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2014. - 2016.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, prvo čitanje, P.Z. 768
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA - predlagateljica zastupnica Mirela Holy, prvo čitanje, P.Z. br. 755
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 758
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 759
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, predlagatelj 39 zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru
 
PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA SJEVER - predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević, prvo čitanje, P.Z. br. 745


RSS20
Hrvatski sabor 2014. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite