Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA IMOVINU KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 148 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 146 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 145 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 147 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, prvo čitanje, P.Z. br. 144 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 95 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 68 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPCIMA NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 108 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 142 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 143 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O ELEKTRONIČKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA POVJERENJA ZA ELEKTRONIČKE TRANSAKCIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 1999/93/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 100 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 87 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: zastupnici u Hrvatskome saboru
 
a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2016. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE AGROKOR NAŠAO - predlagatelji: 18 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a
 
INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite