Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice
 
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
 
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
 
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80
 
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 79
 
PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 78
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA, prvo čitanje, P.Z. br. 76
 
PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2016. GODINE
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTPORI CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI OBRAZOVANJA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata


RSS20
Hrvatski sabor 2016. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite