Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Web redakcija
 
Novosti  
17. 9. 2014.
Objavljeni pregledi europskih poslova u Saboru u prvoj godini članstva u EU

Hrvatska je 1. srpnja ove godine obilježila prvu godinu članstva u Europskoj uniji. U tom je razdoblju Hrvatski sabor - zastupnici i stručne službe - uspješno odradio niz poslova koji proizlaze iz njegove uloge parlamenta države članice EU-a.

Kako bi javnost imala uvid u sve aktivnosti Sabora u obavljanju europskih poslova, Hrvatski sabor započeo je s objavom biltena „Europski poslovi u Hrvatskom saboru“ koji će na saborskim web stranicama biti dostupan kao mjesečnik. U uvodniku prvoga broja predsjednik Sabora Josip Leko izrazio je nadu da će mjesečnik s detaljnim pregledom europskih poslova u Saboru hrvatskoj javnosti biti koristan izvor informacija, ali i da će pridonijeti većoj zainteresiranosti za europske teme te rad Sabora na ovome važnom području.

Odbor za europske poslove objavio je zaseban pregled svoga rada u prvoj godini članstva. Pregled donosi uvid u sve aktivnosti predsjednika Odbora Daniela Mondekara i članova Odbora, pregled bilateralnih i multilateralnih sastanaka, tematskih sjednica i okruglih stolova među kojima je bila i vrlo važna prethodna rasprava o djelovanju Sabora u europskim poslovima te o zastupanju hrvatskih interesa u EU-u.

Tijekom prve godine članstva intenzivirana je međuparlamentarna suradnja i na području informacijske razmjene. Tako je u okviru suradnje putem Europskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) Sabor u ovom razdoblju odgovorio na 46 posto više upita drugih parlamenta nego što je to bio slučaj u godini koja je prethodila članstvu. S druge strane, saborski zastupnici postavili su većinu upita drugim parlamentima putem platforme ECPRD, a većina njihovih upita bila je s područja parlamentarne prakse i procedura. Više informacija o međuparlamentarnoj suradnji Sabora putem ECPRD-a u prvoj godini članstva dostupno je u zasebnom letku.

  Autor: Služba za medije  


RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite