Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za europske poslove  
8. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za europske poslove
– prati djelovanje Sabora u europskim poslovima
– donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije i o njima može donositi zaključke
– razmatra izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske unije
– provodi postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti
– donosi zaključak kojim predlaže nadležnom tijelu provedbu postupka procjene učinka propisa u skladu sa zakonom
– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije
– prati usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
– sudjeluje u radu Konferencije odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica Europske unije (COSAC)
– surađuje s Europskim parlamentom i odborima za europske poslove nacionalnih parlamenata
– predlaže predsjedniku Sabora provođenje rasprave o stajalištu Republike Hrvatske za sastanak Europskoga vijeća
– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu.
Odbor za europske poslove ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u europskim poslovima koji se odnose na:
– donošenje zaključka o primjeni klauzule premošćivanja
– izmjene i dopune temeljnih ugovora Europske unije.
Odbor obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednici:
Članovi:
Kontakti Odbora


Telefon: 01/63 03 225
Faks: 01/63 03 226
e-mail: europski.poslovi@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Jelena Špiljak
Telefon: 01/6303 815;01/4569 618
e-mail: jelena.spiljak@sabor.hr


 


Radni program
 
Obrazložena mišljenja
 
Aktivnosti Odbora
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite