Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  
8. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje
– znanost, kulturu i tehničku kulturu
– međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju
– zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i naslijeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba
– suradnju s vjerskim zajednicama
– informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.
Članstvo
Predsjednica:
Potpredsjednica:
Članovi:
Kontakti Odbora

Telefon: 01/45 69 488
Faks: 01/45 69 621
e-mail: odborozk@sabor.hr 

Tajnica Odbora:
Lada Lozančić
Telefon: 01/45 69 428
e-mail: lada.lozancic@sabor.hr


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite