Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English
Kontakt

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za ravnopravnost spolova  
9. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova
– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:
– poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata
– sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj
– suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova
– predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu
– poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora
– utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova
– uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugo.
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednica:
Članovi:
Imenovani članovi:
Verica Rupčić
Ivan Šimović
Sandra Mitrović Nikšić
Kontakti Odbora

Telefon: 01/6303 557
Faks: 01/4569 517
e-mail: ravnopravnost@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Natalija Marija Magdić
Telefon: 01/4569 359


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite