Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

Radna tijela 8. saziva
 
1.  Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
2.  Odbor za zakonodavstvo
3.  Odbor za europske poslove
4.  Odbor za vanjsku politiku
5.  Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
6.  Odbor za obranu
7.  Odbor za financije i državni proračun
8.  Odbor za gospodarstvo
9.  Odbor za turizam
10.  Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
11.  Odbor za pravosuđe
12.  Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
13.  Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
14.  Odbor za obitelj, mlade i sport
15.  Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
16.  Odbor za ratne veterane
17.  Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
18.  Odbor za zaštitu okoliša i prirode
19.  Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
20.  Odbor za poljoprivredu
21.  Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije
22.  Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
23.  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
24.  Odbor za predstavke i pritužbe
25.  Odbor za međuparlamentarnu suradnju
26.  Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
27.  Odbor za ravnopravnost spolova
28.  Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
29.  Mandatno-imunitetno povjerenstvo

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite