Državna znamenja

 

Grb, zastava i himna državna su obilježja Republike Hrvatske. Pomoću njih se Republika Hrvatska predstavlja, a njihovom uporabom izražava se pripadnost Republici Hrvatskoj. Uporaba ovih državnih znamenja, kao i njihov izgled i zaštita, uređuju se posebnim zakonom.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine br. 55/1990, 26/1993 i 29/1994.) na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske. Povreda odredbi Zakona uređena je još i zakonima kojima se reguliraju novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje.

Autor:   Internet redakcija
Ispis stranice