Pismohrana
 
Pismohrana Hrvatskoga sabora

U Pismohrani Hrvatskoga sabora čuvaju se dvije arhivske cjeline:

- arhivsko gradivo Sabora SR Hrvatske 1982.-1990.

- arhivsko gradivo Sabora RH/Hrvatskoga sabora nakon 1990.

Gradivo se pohranjuje, sređuje i popisuje redom prema saborskim sazivima. Pri sređivanju svakog saziva formiraju se sljedeće serije gradiva:

1. Akti Sabora: svi akti koje je donio Hrvatski sabor tijekom određenog saziva onim redom kako su navedeni u Poslovniku

2. Sjednice Sabora: zapisnici, prijepisi tonskih snimaka sjednica, materijali po točkama dnevnog reda sjednice

3. Sjednice radnih tijela (odbori, povjerenstva i istražna povjerenstva): zapisnici i materijali po točkama dnevnog reda sjednice

4. Predmeti radnih tijela: ostali predmeti koji nisu rješavani na sjednici kao što su predstavke, izvješća i upiti

5. Sjednice Predsjedništva Sabora: zapisnici, prijepisi tonskih snimaka sjednica, materijali po točkama dnevnog reda sjednice

6. Predmeti Predsjedništva Sabora (Ured predsjednika i potpredsjednika Sabora): predstavke, zamolbe, pozivi, pokroviteljstva, posjeti delegacija

7. Sjednice i predmeti klubova zastupnika: zapisnici i razni predmeti

8. Tajništvo: opći spisi.

 
Ispis stranice