Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr 

          gradjani@sabor.hr

Potpredsjednici Hrvatskoga sabora
 
Potpredsjednici Sabora u 9. sazivu

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine.

Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 14. listopada 2016. na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su Milijan Brkić (HDZ), Gordan Jandroković (HDZ), Željko Reiner (HDZ), Milanka Opačić (SDP) i Ivan Vrdoljak (HNS).

Hrvatski sabor 5. svibnja 2017. donio je odluku o izboru Gordana Jandrokovića na dužnost predsjednika Hrvatskoga sabora te odluku o njegovu razrješenju s dužnosti potpredsjednika Sabora.

Hrvatski sabor prihvatio je 9. lipnja 2017. odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata te 19. lipnja 2017. Odluku o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Ivana Vrdoljaka.

Hrvatski sabor na 4. sjednici 19. lipnja 2017. donio je odluku o izboru zastupnika Furia Radina na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

   


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite