Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Služba za građane
 
Edukativni centar
 
Poziv za sudjelovanje na Simuliranoj sjednici Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.

Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje priprema 6. Simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koju će za školsku godinu 2017./2018. provesti Državno povjerenstvo za održavanje Simulirane sjednice.

Simulirana sjednica za učenike srednjih škola (u daljnjem tekstu Sjednica) održat će se

4. lipnja 2018. (ponedjeljak) u 11 sati u Hrvatskom saboru.

Napomena:
Za učenike i mentore iz udaljenih mjesta Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava smještaj i prehranu (detaljnije - Katalog natjecanja susreta i smotri www.azoo.hr)

Ciljevi Sjednice:

1. Omogućiti učenicima praktično iskustvo djelovanja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj
2. Pružiti učenicima cjelovit uvid u rad Hrvatskoga sabora kroz ulogu zastupnika (rad u zastupničkim klubovima, odborima)  na Simuliranoj sjednici
3. Pojasniti učenicima proces donošenja zakona ili nacionalnih politika
4. Obrazložiti međuovisnost demokracije i dobre organiziranosti društvene zajednice

Tema rasprave na Simuliranoj sjednici:

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

Postojeći Zakon o medijima na Simuliranoj sjednici učenici razmatraju kao Prijedlog zakona.

Upute mentorima za pripremu učenika
  

Izvori učenja

1. Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u  Republici Hrvatskoj (NN 104/14)
2. Ustav Republike Hrvatske
3. Poslovnik Hrvatskoga sabora - od čl. 71. do čl. 93.
4. Poslovnik simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola
5. Zakon o medijima (NN 59/04,84/11,81/13)
6. Postupak donošenja zakona i dijagram zakonodavnog postupka

Upute za prijavu

Sastavni dio prijave je ispunjen metodički uputnik (u svim stavkama) za pripremu učenika za Simuliranu sjednicu, zaključno s prijedlogom izlaganja koje može biti u dvije kategorije:
kategorija A - pojedinačno (iz saborske klupe) u trajanju od 1,5 min. (200 do 230 riječi)
kategorija B - u ime kluba zastupnika ili nadležnog odbora (saborska govornica) u trajanju 2 do 2,5 min. (400 do 450 riječi)

Napomena

Da bi prijava škole bila valjana mora sadržavati u jednoj e-poruci najmanje 5 prijedloga govora, odnosno jedan govor u kategoriji B i četiri govora u kategoriji A.

Rok prijave:

Prijave za sudjelovanje primaju se od 5. do 19. ožujka 2018. na adresi elektroničke pošte simulirana-sjednica@sabor.hr.

Povjerenstvo za pripremu Simulirane sjednice razmotrit će pristigle prijave i obavijestiti mentore o izabranim govornicima najkasnije do 9. travnja 2018.

Članovi Povjerenstva:

a)  Ružica Šimunović, prof.  – predsjednica Povjerenstva
     Hrvatski sabor, Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
     E-adresa: simulirana-sjednica@sabor.hr
     Telefon: 01/4569-348
b)  mr. sc. Tomislav Ogrinšak,
     Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
c)  Nevenka  Lončarić  Jelačić, prof. viša savjetnica za nacionalne programe
     Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Sjedište i adresa Povjerenstva za održavanje Sjednice

Hrvatski sabor, Služba za građane
Trg Svetog Marka 3
10 000 Zagreb
Kontakti:
E-adresa: simulirana-sjednica@sabor.hr
Telefon: 01/4569-348

Povjerenstvo će vrednovati pristigle prijave (govore) prema sljedećim kriterijima:

a) preglednost u analizi razmatrane odredbe (članka, stavka) Zakona,
b) inovativnost u prijedlozima za poboljšanje Zakona,
c) jasnoća u obrazloženju prijedloga i potkrijepljenost prijedloga konkretnim primjerima,
d) predloženi govor proizlazi iz istraživanja Zakona o medijima i praksi u Republici Hrvatskoj, ali i istraživanja sličnih zakona u državama članicama EU-a,
e) poštovanje zadanog vremena za izlaganje (broj riječi ili trajanje govora izmjereno štopericom).

  Autor: Služba za građane  


Upute posjetiteljima
 
Obrasci za prijavu posjeta
 
Koliko poznaješ Sabor?
 

Publikacije

 
Europa za djecu
 
Kontakti Službe

e-mail: gradjani@sabor.hr 
              posjeti@sabor.hr

Voditeljica Službe:
Ružica Šimunović
Telefon: 01/45 69 460
Faks: 01/63 03 018
e-mail: ruzica.simunovic@sabor.hr

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite