Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove o razrješenju članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

Razrješuje se članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Katoličke crkve


MARIJANA PETIR, na osobni zahtjev.

Obrazloženje
  
  
Odlukom o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 143/12.), sukladno članku 57. i članku 80., stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Marijana Petir imenovana je za članicu navedenog Odbora, kao predstavnica Katoličke crkve.
  
Imenovana je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora uputila zamolbu za razrješenjem klasa: 021-13/14-07/20, od 09. lipnja 2014. u kojoj moli da ju se razriješi dužnosti imenovane članice Odbora, jer od 01. srpnja 2014. preuzima dužnost zastupnice u Europskom parlamentu.  
  
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 33. sjednici održanoj 3. srpnja 2014., raspravljao o navedenom  prijedlogu te je u skladu s člankom 46. stavkom 3., člankom 80., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.


KLASA: 021-13/14-07/20
URBROJ: 6521-18-14-02
Zagreb, 3. srpnja 2014.

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite