Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Služba za građane
 
Publikacije
 

Edukativni letci

Služba za građane pripremila je posjetiteljima Hrvatskoga sabora letke u kojima daje osnovne informacije o ustrojstvu Sabora i povijesti saborovanja. Letci su u tiskanom izdanju dostupni građanima prilikom posjeta Hrvatskome saboru i u elektroničkom obliku na mrežnom mjestu Službe za građane. 

Sabori od 925. do 2012. godine

Sabori od 925. do 2012. godine

 

Dobro došli u Hrvatski sabor

Dobro došli u Hrvatski sabor

 

Zapisnici Hrvatskoga sabora

Zapisnici Hrvatskoga sabora - glasnici povijesti

 

Izvješća Hrvatskoga sabora

Glasilo Izvješća Hrvatskoga sabora izlazilo je od 1990. do 2009. godine kada je tiskano izdanje zamijenjeno elektroničkim. 

Publikacija je od 2010. godine razdvojena na Izvješća Hrvatskoga sabora - tjedni pregled i Izvješća Hrvatskoga sabora - međunarodna suradnja.

Izvješća Hrvatskoga sabora - tjedni pregled

Izvjesca Hrvatskoga sabora Međunarodna suradnja

Izvješća Hrvatskoga sabora - tjedni pregled

Izvješća Hrvatskoga sabora - međunarodna suradnja

  Autor: Služba za građane  


Upute posjetiteljima
 
Obrasci za prijavu posjeta
 
Kontakti Službe

e-mail: gradjani@sabor.hr 
              posjeti@sabor.hr

Voditeljica Službe:
Ružica Šimunović
Telefon: 01/45 69 460
Faks: 01/63 03 018
e-mail: ruzica.simunovic@sabor.hr

 
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite