Pučki pravobranitelj
 

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti.

Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. Detaljne informacije o radu pučkog pravobranitelja dostupne su na internetskim stranicama Ureda pučkog pravobranitelja.

Kontakt:

Ured pučkog pravobranitelja
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/48 51 855, 01/48 51 853
Telefaks: 01/64 31 628
e-mail: info@ombudsman.hr

 
Ispis stranice