Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Služba za građane
 
Edukativni centar
 
Poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za šk. god. 2017./2018.

Sukladno ciljevima i planiranim odgojno-obrazovnim ishodima Programa  međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a za osnovne i srednje škole, Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Ministarstva  znanosti i obrazovanja - organizira peto po redu kviz natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom Koliko poznaješ Hrvatski sabor?

Kviz-pitanja provjerit će  koliko učenici osnovnih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti te što znaju o tome kako danas Hrvatski sabor utječe na živote građana Republike Hrvatske; što znaju o ustroju Sabora i načinu njegova rada danas te pravima i odgovornostima saborskog zastupnika. Što znaju o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos u njegovu radu.
Informatičku podršku online kviz-natjecanja osigurava CARNet.

Opis natjecanja
U natjecanju sudjeluje tim od tri učenika – po jedan iz 6., 7.  i 8. razreda. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima.Škola može prijaviti samo jedan tim.

Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.
Kviz se sastoji od 30 pitanja: 10 je pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. st. i u 20. st., a drugih je 20 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora u 21. st. pitanja proizlaze iz nastavnog Plana i programa povijesti za 6., 7. i 8. razred i Građanskog odgoja i obrazovanja.
Za rješavanje kviza učenici će imati 25 minuta.

Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod, osim za pitanja na koja se odgovara spajanjem pojmova ili imena sa slikovnim materijalom za koja će vremensko ograničenje biti 1 minuta. Složenija pitanja donosit će više bodova. Rezultat tima zbroj je  osvojenih bodova  svakog člana tima.
Natjecanje će se provoditi sukladno Pravilima natjecanja.
 
Vrste pitanja
Pitanja kviza su: da – ne pitanja, pitanja višestrukog izbora, pitanja povezivanja pojmova i slikovnog materijala te pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja.
 
Vremenik natjecanja
Natjecanje će se održati 2. ožujka 2018. s početkom u 13 sati.
 
Uputa za prijavu na natjecanje
Službene prijave na natjecanje (OBRAZAC PRIJAVE) primat će se od 9. do 22. veljače 2018. na e-adresu kviz.gradjani@sabor.hr.
Svaki član tima mora posjedovati korisnički AAI@EduHr račun kojim će se prijaviti u CARNetov sustav za učenje na daljinu Loomen u kojem će se kviz-natjecanje održati.

Sve tehničke uvjete provedbe natjecanja osigurava CARNet, osim u slučaju pada sustava lokalnog e-poslužitelja. Povjerenstvo za provedbu natjecanja nadgledat će tijek i ispravnost natjecanja.
 
Objava rezultata natjecanja
Rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora - 3 sata nakon što završi rješavanje kviza. Škole s istim brojem osvojenih bodova bit će rangirane prema vremenu predaje testa.
 
Nagrade i priznanja
Prva tri najbolje rangirana tima osvojit će nagrade koje će im uručiti predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi ostali sudionici natjecanja dobit će od Hrvatskoga sabora pohvalnice, odnosno zahvalnice.
 
Literatura za pripremu učenika
Udžbenici iz povijesti za 6., 7. i 8. razred
Ustav Republike Hrvatske –  poglavlje IV. Ustrojstvo državne vlasti
 
Ostali izvori
Hrvatski sabor, Nakladni zavod Globus i Školska knjiga, 1995. (drugo, dopunjeno izdanje)
Mrežne stranice Hrvatskoga sabora
Poslovnik Hrvatskoga sabora –  od čl. 71. do čl.  93.
Povijest saborovanja
Znameniti govori 
O saborskoj palači
Ovlasti Sabora 
 
Program za posjetitelje Hrvatskoga sabora: osnovne škole, srednje škole              
                                             
Edukativni letci:
1) O Hrvatskome saboru   
2) Sabori od 925. do 2012.  
3) Zapisnici Hrvatskoga sabora

Pitanja dosadašnjih kvizova: 
2017.
2016.
2015.
2014.
 
Povjerenstvo za provedbu kviz-natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“
1. Ružica Šimunović, prof., voditeljica Službe za građane,
Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 3, Zagreb
2. mr.sc. Tomislav Ogrinšak,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
3. Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
 
Sjedište i adresa Povjerenstva
Hrvatski sabor
Služba za građane
Trg sv. Marka 3
10000 Zagreb
Tel.: (00385 1) 4569348
Faks.:  (00385 1) 6303018
e-adresa: gradjani@sabor.hr
Za dodatne informacije zainteresirani se mogu  obratiti  adresu e-pošte kviz.gradjani@sabor.hr.

  Autor: Služba za građane  


Upute posjetiteljima
 
Obrasci za prijavu posjeta
 
Koliko poznaješ Sabor?
 

Publikacije

 
Europa za djecu
 
Kontakti Službe

e-mail: gradjani@sabor.hr 
              posjeti@sabor.hr

Voditeljica Službe:
Ružica Šimunović
Telefon: 01/45 69 460
Faks: 01/63 03 018
e-mail: ruzica.simunovic@sabor.hr

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite