Arhiviranje saborske građe
 

Škrinja povlasticaKroz dugi niz stoljeća moguće je pratiti tradiciju čuvanja i posebne brige koja se iskazivala čuvanju isprava, povelja i dokumenata od temeljne važnosti za rad Hrvatskoga sabora.

Do 16. stoljeća isprave su radi sigurnosti pohranjivane u riznicu Zagrebačkog kaptola. Već 1505. izrađen je i najstariji popis saborskih isprava, a 1643. na temelju odluke Sabora izrađena je poznata Škrinja povlastica za čuvanje najznačajnijih isprava Kraljevine. Škrinja je 1764. prenesena s Kaptola u posebnu prostoriju Sabornice u ondašnjoj Zemaljskoj kući (Domus Regnicolarus). Sabor je 1770. odredio i posebne mjere zaštite tih prostora.

Potkraj 1870. Sabor je osnovao Zemaljski arkiv za čuvanje saborskih spisa i isprava javne uprave. Danas je to Hrvatski državni arhiv u Zagrebu koji čuva arhivsko gradivo svih središnjih tijela državne vlasti, državne uprave i pravosuđa. U njemu se nalaze i svi do sada predani saborski spisi kao arhivski fondovi.

U Hrvatskom državnom arhivu pohranjeni su sljedeći arhivski fondovi:   

1. Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije do 1848. godine
- Povlastice Kraljevine 1222.-1759.
- Zapisnici 1557.-1848.
- Spisi 1557.-1848.
- Spisi Zemaljskih komisija Sabora 1618.-1848.
- Spisi povjerenstava Sabora za utvrđivanje plemstva 1752.-1848.
- Spisi o pučko-ustaničkoj vojsci 1797.-1834.
2. Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije 1861.-1918.
3. Hrvatski državni sabor NDH 1942.
4. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH 1943.-1945.
5. Sabor NR Hrvatske 1947.-1963.
6. Sabor NR Hrvatske 1947.-1953.
7. Sabor SR Hrvatske 1963.-1990.
8. Županijski dom Sabora RH 1993.-1997., 1997.-2001.

 
Ispis stranice