Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Služba za građane
 
Edukativni centar
 
Simulirana sjednica Sabora za učenike srednjih škola

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola sadržajno je najzahtjevniji i najkompleksniji projekt Službe za građane, a organizacijski ostvaruje se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Projekt je, kao sastavni dio kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, usmjeren na podizanje razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u svakodnevnom životu građana.

Simulirana sjednica se odvija prema vlastitom Poslovniku i doprinosi razvoju demokratske političke kulture među najmlađim glasačima - srednjoškolcima.

  Autor: Služba za građane  
Poziv za sudjelovanje na Simuliranoj sjednici Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.

Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje priprema 6. Simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koju će za školsku godinu 2017./2018. provesti Državno povjerenstvo za održavanje Simulirane sjednice.

Simulirana sjednica za učenike srednjih škola (u daljnjem tekstu Sjednica) održat će se

4. lipnja 2018. (ponedjeljak) u 11 sati u Hrvatskom saboru.

Napomena:
Za učenike i mentore iz udaljenih mjesta Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava smještaj i prehranu (detaljnije - Katalog natjecanja susreta i smotri www.azoo.hr)

Ciljevi Sjednice:

1. Omogućiti učenicima praktično iskustvo djelovanja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj
2. Pružiti učenicima cjelovit uvid u rad Hrvatskoga sabora kroz ulogu zastupnika (rad u zastupničkim klubovima, odborima)  na Simuliranoj sjednici
3. Pojasniti učenicima proces donošenja zakona ili nacionalnih politika
4. Obrazložiti međuovisnost demokracije i dobre organiziranosti društvene zajednice

Tema rasprave na Simuliranoj sjednici:

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

Postojeći Zakon o medijima na Simuliranoj sjednici učenici razmatraju kao Prijedlog zakona.

Upute mentorima za pripremu učenika
  

Izvori učenja

1. Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u  Republici Hrvatskoj (NN 104/14)
2. Ustav Republike Hrvatske
3. Poslovnik Hrvatskoga sabora - od čl. 71. do čl. 93.
4. Poslovnik simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola
5. Zakon o medijima (NN 59/04,84/11,81/13)
6. Postupak donošenja zakona i dijagram zakonodavnog postupka

Upute za prijavu

Sastavni dio prijave je ispunjen metodički uputnik (u svim stavkama) za pripremu učenika za Simuliranu sjednicu, zaključno s prijedlogom izlaganja koje može biti u dvije kategorije:
kategorija A - pojedinačno (iz saborske klupe) u trajanju od 1,5 min. (200 do 230 riječi)
kategorija B - u ime kluba zastupnika ili nadležnog odbora (saborska govornica) u trajanju 2 do 2,5 min. (400 do 450 riječi)

Napomena

Da bi prijava škole bila valjana mora sadržavati u jednoj e-poruci najmanje 5 prijedloga govora, odnosno jedan govor u kategoriji B i četiri govora u kategoriji A.

Rok prijave:

Prijave za sudjelovanje primaju se od 5. do 19. ožujka 2018. na adresi elektroničke pošte simulirana-sjednica@sabor.hr.

Povjerenstvo za pripremu Simulirane sjednice razmotrit će pristigle prijave i obavijestiti mentore o izabranim govornicima najkasnije do 9. travnja 2018.

Članovi Povjerenstva:

a)  Ružica Šimunović, prof.  – predsjednica Povjerenstva
     Hrvatski sabor, Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
     E-adresa: simulirana-sjednica@sabor.hr
     Telefon: 01/4569-348
b)  mr. sc. Tomislav Ogrinšak,
     Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
c)  Nevenka  Lončarić  Jelačić, prof. viša savjetnica za nacionalne programe
     Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Sjedište i adresa Povjerenstva za održavanje Sjednice

Hrvatski sabor, Služba za građane
Trg Svetog Marka 3
10 000 Zagreb
Kontakti:
E-adresa: simulirana-sjednica@sabor.hr
Telefon: 01/4569-348

Povjerenstvo će vrednovati pristigle prijave (govore) prema sljedećim kriterijima:

a) preglednost u analizi razmatrane odredbe (članka, stavka) Zakona,
b) inovativnost u prijedlozima za poboljšanje Zakona,
c) jasnoća u obrazloženju prijedloga i potkrijepljenost prijedloga konkretnim primjerima,
d) predloženi govor proizlazi iz istraživanja Zakona o medijima i praksi u Republici Hrvatskoj, ali i istraživanja sličnih zakona u državama članicama EU-a,
e) poštovanje zadanog vremena za izlaganje (broj riječi ili trajanje govora izmjereno štopericom).

  Autor: Služba za građane  

 
Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2017. godine
Peta simulirana sjednica za učenike srednjih škola okupila je 15. svibnja 2017. srednjoškolce iz 33 škole iz cijele Hrvatske i dva učenička doma iz Zagreba. Kao i svih dosadašnjih godina, srednjoškolci zastupnici predano su sudjelovali u programu sjednice. Tema rasprave na Petoj simuliranoj sjednici bila je Zakon o mirenju. Iako je Zakon o mirenju 14 godina na snazi, građani još uvijek ne znaju dovoljno o postupku mirenja, kao izvansudskom načinu rješavanja sporova. To je Zakon koji se vrlo malo koristi u praksi. Na sve to upozorili su srednjoškolci zastupnici i iznijeli niz ideja kako to promjeniti.
 
Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2016. godine
Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, sukladno ishodima Programa međupredmetnih i intedisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja, na praktičan i interaktivan način približava sadržaj pojma demokratskog građanstva našim srednjoškolcima.
 
Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2015. godine
Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je Treću simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 25. svibnja 2015. Tema rasprave bila je sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima.
 
Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2014. godine
Simulirana sjednica 2014.Druga Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola održana je u Hrvatskome saboru u ponedjeljak, 12. svibnja 2014. godine. Sudjelovalo je 150 učenika iz jedanaest srednjih škola iz cijele Hrvatske. Simulirana sjednica tematski se usredotočila na vrlo aktualnu i važnu problematiku korištenja europskih fondova.
 
Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2013. godine
Simulirana sjednica 2013 Prva simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola održana je 13. svibnja 2013. godine u Sabornici Hrvatskoga sabora. Dokument koji su donijeli učenici osam srednjih škola iz cijele Hrvatske na 1. simuliranoj sjednici je "Prijedlog provedbenih mjera za zapošljavanje mladih".

Upute posjetiteljima
 
Obrasci za prijavu posjeta
 
Koliko poznaješ Sabor?
 

Publikacije

 
Europa za djecu
 
Kontakti Službe

e-mail: gradjani@sabor.hr 
              posjeti@sabor.hr

Voditeljica Službe:
Ružica Šimunović
Telefon: 01/45 69 460
Faks: 01/63 03 018
e-mail: ruzica.simunovic@sabor.hr

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite