Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je  15. sjednicu Hrvatskoga sabora, za

12., 13., 14., 19., 20., 21., 25., 26., 27. i 28. studenoga i 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. i 12. prosinca 2014.

Sjednica je započela u srijedu 12. studenoga 2014. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora.

Dana 12. studenoga 2014., nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice, predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, aktualno prijepodne.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P. Z. BR. 720;
   Rasprava je zaključena 12. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (99 glasova "za", 14 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007.-2012. SKLOPLJEN 4. STUDENOGA 2013., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 718;
   Rasprava je zaključena 12. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 14. studenoga 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje P. Z. E. BR. 733;
   Rasprava je zaključena 12. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 2. prosinca 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (76 glasova "za", 12 "protiv", 7 "suzdržanih".).
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 675 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (94 glasova "za", 18 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 691 – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (93 glasa "za", 4 "protiv", 15 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 705 – predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (90 glasova "za", 21 "suzdržan").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 722 – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (90 glasova "za", 16 "protiv", 6 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 736 – predlagatelj Klub zastupnika IDS-a;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (90 glasova "za", 22 "suzdržana").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 692 – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (89 glasova "za", 18 "protiv", 4 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P. Z. BR. 737 – predlagatelj Klub zastupnika IDS-a;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (89 glasova "za", 17 "protiv", 4 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, prvo čitanje, P. Z. BR. 706 – predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (92 glasa "za", 14 "protiv", 3 "suzdržana").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU, prvo čitanje, P. Z. BR. 707 – predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (90 glasova "za", 15 "protiv", 7 "suzdržanih").
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "U IME OBITELJI" – predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 14. studenoga 2014. (86 glasova "za", 3 "protiv", 19 "suzdržanih").
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 734;
   Rasprava je zaključena 14. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (101 glas "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, prvo čitanje, P. Z. BR. 732;
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 2. prosinca 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (95 glasova "za", 2 "suzdržana").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P. Z. E. BR. 730;
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 2. prosinca 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 97 glasova "za").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM MEHANIZMU ZA SPRJEČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAŽNJAVANJA, prvo čitanje, P. Z. BR. 717;
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 2. prosinca 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 95 glasova "za").
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 731;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 115 glasova "za").
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 735;
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (117 glasova "za", 1 "suzdržan").
  20.  PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2014.
Izmjene i dopune su donesene na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (77 glasova "za", 35 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (83 glasa "za", 35 "protiv", 1 "suzdržan");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (81 glas "za", 34 "protiv", 4 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (83 glasa "za", 32 "protiv", 1 "suzdržan");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (84 glasa "za", 34 "protiv", 2 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (84 glasa "za", 35 "protiv").
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2014. GODINU, drugo čitanje, P. Z. BR. 728;
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (83 glasa "za", 36 "protiv").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. BR. 723;
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (113 glasova "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 726;
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (83 glasa "za", 28 "protiv", 5 "suzdržanih").
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. BR. 725;
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (84 glasa "za", 22 "protiv", 9 "suzdržanih").
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 727;
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (84 glasa "za", 32 "protiv", 2 "suzdržana").
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. BR. 742;
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (83 glasa "za", 30 "protiv", 1 "suzdržan").
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 741;
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (74 glasova "za", 32" protiv", 3 "suzdržana").
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 724;
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (101 glas "za", 2 "protiv", 8 "suzdržanih").
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR.729;
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (89 glasova "za", 4 "protiv", 20 "suzdržanih").
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 721;
   Rasprava je zaključena 21. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (jednoglasno, 114 glasova "za").
  31.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 719;
   Rasprava je zaključena 21. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (jednoglasno, 115 glasova "za").
  32.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 740;
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (jednoglasno, 97 glasova "za").
  33.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. BR. 744;
   Rasprava je zaključena 21. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (81 glas "za", 35 "protiv").
  34.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. BR. 739;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (81 glas "za", 33 "protiv", 1 "suzdržan").
  35.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. BR. 743;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 116 glasova "za").
  36.  LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a – predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije;
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Na 15. sjednici 12. prosinca 2014. za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani su: Neda Ritz (103 glasa), Zdravko Kedžo (101 glas), Ivica Maštruko (98 glasova) i Aleksandar Milošević (91 glas); 117 zastupnika primilo je glasačke listiće i glasovalo, nije bilo nevažećih listića.
  37.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE;
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (93 glasa "za", 1 "protiv", 24 "suzdržanih").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (87 glasova "za", 1 "protiv", 26 "suzdržanih").
  38.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU MEĐUNARODNOG DANA SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE PORAJMOSA/HOLOKAUSTA, KOJI SE OBILJEŽAVA 2. KOLOVOZA – predlagatelj Klub zastupnika nacionalnih manjina;
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (113 glasova "za", 1 "suzdržan").
  39.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA SJEĆANJA NA 20. LIPNJA 1928. GODINE – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
  40.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2013. GODINU;
  41.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  42.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  43.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO – DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 117 glasova "za").
  44.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (109 glasova "za", 1 "suzdržan").
  45.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (107 glasova "za", 5 "suzdržanih").
  46.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 11. prosinca 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 115 glasova "za").
  47.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU S ROBNIM ZALIHAMA ZA 2013. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA;
  48.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2013. GODINU;
  49.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
  50.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  51.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2014. – 2018.;
  52.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRT-a ZA 2013. GODINU;
  53.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
  54.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  55.  IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. GODINU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA;
  56.  KONAČNO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE;
  57.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2013. GODINU;
  58.  IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ, 2014. (RAZDOBLJE 2009. DO 2012.);
  59.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2013. GODINI;
  60.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2013. GODINI;
  61.  a) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ; b) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI OSNIVANJA I ULAGANJA U OPREMANJE I RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA; c) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA TRGOVIČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE(REGIONALNE) SAMOUPRAVE; d) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE;
  62.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P. Z. BR. 619;
  63.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P. Z. BR. 471 - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
  64.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. BR. 695 - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  65.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P. Z. BR. 698 – predlagatelj zastupnik Mladen Novak;
  66.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA - predlagateljica zastupnica Martina Dalić, prvo čitanje P.Z.BR. 713;
  67.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - predlagateljica zastupnica Martina Dalić, prvo čitanje P.Z. BR. 714;
  68.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JEDINICAMA LOKAKNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - predlagateljica zastupnica Martina Dalić, prvo čitanje P.Z. BR. 715;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA - predlagateljica zastupnica Martina Dalić, prvo čitanje, P.Z. BR. 716;
  70.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU FONDA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA, prvo čitanje, P. Z. BR. 738 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
  71.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOG ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU – predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a;
  72.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UČINCIMA ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA (N.N. br. 136/12) – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  73.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - predlagatelj 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  74.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  75.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  76.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
   Dana 18. prosinca 2013. podnositelji zahtjeva za izvanrednim zasjedanjem povlače Prijedlog promjene Ustava RH s dnevnog reda 11., izvanredne, sjednice.
  77.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  78.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. BR. 492 – predlagatelj 32 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  79.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  80.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. BR. 172;
  81.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
Dana 14. studenoga 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 754;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (82 glasa "za", 27 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 26. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (77 glasova "za", 31 "protiv", 1 "suzdržan").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 748;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (83 glasa "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (80 glasova "za", 32 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 752;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (81 glas "za", 27 "protiv", 4 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (81 glas "za", 30 "protiv", 7 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 750;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 33 "protiv").
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (78 glasova "za", 31 "protiv").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 749;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (82 glasa "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 26. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (jednoglasno, 107 glasova "za").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 753;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (79 glasova "za", 31 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (86 glasova "za", 25 "protiv", 5 "suzdržanih").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 747;
   Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 32 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (87 glasova "za", 22 "protiv", 5 "suzdržanih").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 690;
   Rasprava je zaključena 2. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (81 glas "za", 20 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 650/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNAVANJU I IZVRŠAVANJU ODLUKA I PRIHVAĆANJU I IZVRŠAVANJU JAVNIH ISPRAVA U NASLJEDNIM STVARIMA I O USPOSTAVI EUROPSKE POTVRDE O NASLJEĐIVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 751;
   Rasprava je zaključena 2. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 109 glasova "za").
  10.  IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE DO 30. RUJNA 2014. GODINE;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 108 glasova "za").
  11.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 109 glasova "za").
  12.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EUFOR ALTHEA“ U BOSNI I HERCEGOVINI;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 108 glasova "za").
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA";
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 105 glasova "za").
  14.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU.
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 113 glasova "za").
Dana 25. studenoga 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU;
   Rasprava je zaključena 27. studenoga 2014.
Državni proračun je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (85 glasova "za", 23 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesena je na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (84 glasova "za", 21 "protiv", 1 "suzdržan");
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesena je na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (83 glasa "za", 15 "protiv", 2 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesena je na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (83 glasa "za", 14 "protiv", 3 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesena je na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (83 glasa "za", 17 "protiv", 1 "suzdržan");
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesena je na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (83 glasa "za", 13 "protiv", 5 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesena je na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (83 glasa "za", 15 "protiv", 2 "suzdržana").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 746;
   Rasprava je zaključena 27. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (82 glasa "za", 15 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 756;
   Rasprava je zaključena 2. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (89 glasova "za", 19 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (87 glasova "za", 20 "protiv", 7 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I GRUZIJE, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 760;
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (116 glasova "za", 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE MOLDOVE, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 761;
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 119 glasova "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU TE NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I UKRAJINE, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 762;
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 118 glasova "za").
  8.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE;
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (107 glasova "za", 9 "suzdržanih").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (106 glasova "za", 10 "suzdržanih").
  9.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARIA MOHARIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 25. studenoga 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (jednoglasno, 116 glasova "za").
Dana 26. studenoga 2014. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  PRIJEDLOG DEKLARACIJE U SVEZI ODLUKE MEĐUNARODOG KAZNENOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU O PRIVREMENOM PUŠTANJU OPTUŽENIKA VOJISLAVA ŠEŠELJA NA SLOBODU - predlagatelji 12 klubova zastupnika u Hrvatskome saboru
   Rasprava je zaključena 26. studenoga 2014.
Deklaracija je prihvaćena na 15. sjednici 26. studenoga 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
Dana 2. prosinca 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 765;
   Dana 2. prosinca 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 26 "protiv").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 766;
   Dana 2. prosinca 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 24 "protiv").
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (79 glasova "za", 33 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 764;
   Dana 2. prosinca 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (77 glasova "za", 27 "protiv").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (109 glasova "za", 4 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 767;
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (105 glasova "za", 3 "protiv", 3 "suzdržana").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 660;
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (106 glasova "za", 1 "protiv", 5 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 763;
   Rasprava je zaključena 11. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (107 glasova "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 677;
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 118 glasova "za").
  8.  PRIJEDLOG DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2024. GODINE.
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2014.
Plan razvoja je donesen na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno 108 glasova "za").
  9.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV U VEZI ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O UREĐENJU PITANJA DAVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA U KONCESIJU;
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (jednoglasno, 117 glasova "za").
Dana 12. prosinca 2014. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  DAVANJE MIŠLJENJA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA BORISA BLAŽEKOVIĆA
   Mišljenje Odbora je prihvaćeno na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (91 glas "za", 21 "suzdržan").


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2014. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite