Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  

Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 14. sjednicu Hrvatskoga sabora, za

17., 18., 19., 24., 25. i 26. rujna 2014.

Sjednica će započeti u srijedu 17. rujna 2014. u 9.30 sati, a održat će se u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Dana 17. rujna 2014. nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, "aktualno prijepodne".

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
  2.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2013.;
  3.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2013. GODINU;
  4.  PRIJEDLOG PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE – predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
  5.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2013. GODINU;
  6.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 626;
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P.Z. br. 650 ;
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA – predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a, prvo čitanje, P.Z. br. 657;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA – predlagateljica zastupnica Vesna Škare Ožbolt, prvo čitanje, P.Z. br. 659 ;
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a, prvo čitanje, P. Z. br. 255 ;
  12.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE;
  13.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2013. GODINU;
  14.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 700;
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 699;
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P. Z. br. 619;
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRADU ZAGREBU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 701;
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 697;
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 690;
  21.  IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU;
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, prvo čitanje, P. Z. br. 687;
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U DOMOVINSKOM RATU, prvo čitanje, P. Z. br. 685;
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, drugo čitanje, P. Z. br. 611;
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPOREZIVANJU DOHOTKA OD ŠTEDNJE GUERNSEYA I REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 696;
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P. Z. br. 682;
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2014. IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NORVEŠKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z . br. 704;
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2014. IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NORVEŠKE, ISLANDA I KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 703;
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 702;
  30.  PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE;
  31.  PRIJEDLOG STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE;
  32.  PRIJEDLOG STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA;
  33.  PRIJEDLOG INDUSTRIJSKE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.;
  34.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA SJEĆANJA NA 20. LIPNJA 1928. GODINE – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
  35.  PRIJEDLOG NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA
  36.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b)PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA;
  37.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014.;
  38.  IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA;
  39.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2013. GODINU;
  40.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU;
  41.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2013. GODINU; IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
  42.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2013. GODINU;
  43.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  44.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  45.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE;
  46.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2013. GODINU;
  47.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
  48.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2013. GODINU;
  49.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2013. GODINU;
  50.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU;
  51.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2013. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA;
  52.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRT-a ZA 2013. GODINU;
  53.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  54.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2014. – 2018.;
  55.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
  56.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  57.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2013. GODINU;
  58.  KONAČNO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE;
  59.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 471;
  60.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević, prvo čitanje, P. Z. br. 675;
  61.  RIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 691;
  62.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 692;
  63.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a, prvo čitanje, P. Z. br. 695;
  64.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE – predlagatelj zastupnik Mladen Novak, prvo čitanje, P. Z. br. 698;
  65.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOG ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU – predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a;
  66.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA- predlagatelj 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  67.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  68.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  69.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
   Dana 18. prosinca 2013. podnositelji zahtjeva za izvanrednim zasjedanjem povlače Prijedlog promjene Ustava RH s dnevnog reda 11., izvanredne, sjednice.
  70.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  71.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj 32 zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, P.Z. br. 492;
  72.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. br. 172;
  74.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2014. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite