Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 14. sjednicu Hrvatskoga sabora za

17., 18., 19., 24., 25. i 26. rujna, 1., 2., 3., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23. i 24. listopada 2014.

Sjednica je započela u srijedu 17. rujna 2014. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora. 

Dana 17. rujna 2014., nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice, vrijeme je za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, aktualno prijepodne.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE MARINE LOVRIĆ MERZEL I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE ZORANA VASIĆA 
  -Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 26. rujna 2014. (105 glasova "za", 3 "protiv", 8 "suzdržana").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV BRANKA HRGA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 26. rujna 2014. (113 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  2.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2013.;
   Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (107 glasova "za", 3 "protiv", 8 "suzdržanih").
  3.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (88 glasova "za", 25"protiv", 5 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE – predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
Pravila su donesena na 14. sjednici 26. rujna 2014. (92 glasa "za", 25 "suzdržanih").
  5.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (117 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  6.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (79 glasova "za", 27 "protiv", 13 "suzdržanih").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 626;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (77 glasova "za", 33 "protiv", 4 "suzdržana").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P.Z. br. 650;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (75 glasova "za", 33 "protiv", 7 "suzdržanih).
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA – predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a, prvo čitanje, P.Z. br. 657;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (78 glasova "za", 31 "protiv", 4 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA – predlagateljica zastupnica Vesna Škare Ožbolt, prvo čitanje, P.Z. br. 659;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (78 glasova "za", 30 "protiv", 8 "suzdržanih").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a, prvo čitanje, P. Z. br. 255 ;
   Rasprava je zaključena 18. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (79 glasova "za", 33 "protiv", 4 "suzdržana").
  12.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (jednoglasno, 117 glasova "za").
  13.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (106 glasova "za", 1 "protiv", 10 "suzdržanih").
  14.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;
   Rasprava je zaključena 24. rujna 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 26. rujna 2014. (82 glasa "za", 32 "protiv", 5 "suzdržana").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 700;
   Rasprava je zaključena 24. rujna 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 26. rujna 2014. (87 glasova "za", 7 "protiv", 22 "suzdržana").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 699;
   Rasprava je zaključena 24. rujna 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 26. rujna 2014. (98 glasova "za", 7 "protiv", 9 "suzdržanih).
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P. Z. br. 619;
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRADU ZAGREBU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 701;
   Rasprava je zaključena 24. rujna 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 26. rujna 2014. (86 glasova "za", 21 "protiv", 8 "suzdržanih").
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 697;
   Rasprava je zaključena 25. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (111 glasova "za", 1 "protiv", 6 "suzdržana").
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 690;
   Rasprava je zaključena 25. rujna 2014.
Na 14. sjednici 26. rujna 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 117 glasova "za").
  21.  IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 1. listopada 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 3. listopada 2014. (98 glasova "za", 3 "suzdržana").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, prvo čitanje, P. Z. br. 687;
   Rasprava je zaključena 2. listopada 2014.
Na 14. sjednici 3. listopada 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (83 glasa "za", 20 "suzdržanih").
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U DOMOVINSKOM RATU, prvo čitanje, P. Z. br. 685;
   Rasprava je zaključena 26. rujna 2014.
Na 14. sjednici 3. listopada 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 103 glasa "za").
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, drugo čitanje, P. Z. br. 611;
   Rasprava je zaključena 2. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 3. listopada (102 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPOREZIVANJU DOHOTKA OD ŠTEDNJE GUERNSEYA I REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 696;
   Rasprava je zaključena 2. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P. Z. br. 682;
   Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Na 14. sjednici 17. listopada 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (109 glasova "za", 6 "suzdržanih").
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2014. IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NORVEŠKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z . br. 704;
   Rasprava je zaključena 1. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 102 glasa "za").
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2014. IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE NORVEŠKE, ISLANDA I KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 703;
   Rasprava je zaključena 1. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 102 glasa "za").
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 702;
   Rasprava je zaključena 23. listopada 2013.
Zakon je donesen na 14. sjednici 24. listopada 2014. (100 glasova "za", 1 "suzdržan").
  30.  PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE;
   Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (jednoglasno, 113 glasova "za").
  31.  PRIJEDLOG STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE;
   Rasprava je zaključena 9. listopada 2014.
Strategija je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (94 glasova "za", 1 "protiv", 19 "suzdržanih").
  32.  PRIJEDLOG STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA;
   Rasprava je zaključena 10. listopada 2014.
Strategija je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (105 glasova "za", 3 "protiv", 8 "suzdržanih").
  33.  PRIJEDLOG INDUSTRIJSKE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.;
   Rasprava je zaključena 16. listopada 2014.
Strategija je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (84 glasova "za", 27 "protiv", 9 "suzdržanih").
  34.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA SJEĆANJA NA 20. LIPNJA 1928. GODINE – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
  35.  PRIJEDLOG NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA
   Rasprava je zaključena 2. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (84 glasa "za", 20 "suzdržanih").
  36.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b)PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA;
   Rasprava je zaključena 2. listopada 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
  37.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014.;
   Rasprava je zaključena 22. listopada 2014.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna donesen je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (82 glasa "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Hrvatskih voda donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (81 glas "za", 16 "protiv", 3 "suzdržana").;
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Hrvatskih cesta donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (82 glasa "za", 16 "protiv", 3 "suzdržana").;
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (79 glasova "za", 15 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (83 glasa "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Centra za restrukturiranje i prodaju donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (81 glas "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana");
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila donesen ja na 14. sjednici 24. listopada 2014. (80 glasova "za", 16 "protiv", 4 "suzdržana").
  38.  IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA;
   Rasprava je zaključena 17. listopada 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 24. listopada 2014. (88 glasova "za", 1 "protiv", 12 "suzdržanih").
  39.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2013. GODINU;
  40.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 22. listopada 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 24. listopada 2014. (96 glasova "za", 6 "suzdržanih").
  41.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2013. GODINU; IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 23. listopada 2014.
Izvješća su prihvaćena na 14. sjednici 24. listopada 2014. (90 glasova "za", 10 "protiv", 2 "suzdržana").
  42.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 24. listopada 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 24. listopada 2014. (89 glasova "za", 1 "protiv", 12 "suzdržanih").
  43.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  44.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  45.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE;
   Rasprava je zaključena 23. listopada 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 24. listopada 2014. (83 glasa "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana").
  46.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2013. GODINU;
  47.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
  48.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2013. GODINU;
  49.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2013. GODINU;
  50.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU;
  51.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2013. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA;
  52.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRT-a ZA 2013. GODINU;
  53.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  54.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2014. – 2018.;
  55.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
  56.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  57.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2013. GODINU;
  58.  KONAČNO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE;
  59.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 471;
  60.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević, prvo čitanje, P. Z. br. 675;
  61.  RIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 691;
  62.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 692;
  63.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a, prvo čitanje, P. Z. br. 695;
  64.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE – predlagatelj zastupnik Mladen Novak, prvo čitanje, P. Z. br. 698;
  65.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOG ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU – predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a;
  66.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - predlagatelj 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  67.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  68.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  69.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
   Dana 18. prosinca 2013. podnositelji zahtjeva za izvanrednim zasjedanjem povlače Prijedlog promjene Ustava RH s dnevnog reda 11., izvanredne, sjednice.
  70.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  71.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj 32 zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, P.Z. br. 492;
  72.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. br. 172;
  74.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
   Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.; 17. listopada 2014.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 103 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (112 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (108 glasova "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (101 glas "za", 5 "protiv", 9 "suzdržanih").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU 
  -Rasprava je zaključena 17. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 17. listopada 2014. (106 glasova "za", 3 "protiv", 5 "suzdržanih").
Dana 26. rujna 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 708;
   Rasprava je zaključena 15. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 17. listopada (82 glasa "za", 24 "protiv", 9 "suzdržanih").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 667;
   Rasprava je zaključena 15. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 24. listopada 2014. (87 glasova "za", 14 "protiv", 13 "suzdržanih").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 668;
   Rasprava je zaključena 15. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 24. listopada 2014. (99 glasova "za", 14 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU (2013), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709;
   Rasprava je zaključena 10. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 17. listopada (110 glasova "za", 1 "protiv", 5 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712;
   Rasprava je zaključena 10. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 17. listopada 2014. (jednoglasno, 120 glasova "za").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK I NA IMOVINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711;
   Rasprava je zaključena 22. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 24. listopada 2014. (jednoglasno, 99 glasova "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 710;
   Dana 26. rujna 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 35 "protiv").
Rasprava je zaključena 23. listopada 2014.
Zakon je donesen na 14. sjednici 24. listopada 2014. (78 glasova "za", 6 "protiv", 10 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego, prvo čitanje, P.Z. br. 705;
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE - predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego, prvo čitanje, P.Z. br. 706;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU - predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego, prvo čitanje, P.Z. br. 707;
  11.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PUČKE PRAVOBRANITELJICE;
   Rasprava je zaključena 2. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (84 glasa "za", 20 "suzdržanih").
  12.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2013. GODINU;
  13.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV U VEZI ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O DONOŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU PRATEĆIH I NEOSNOVNIH DJELATNOSTI U JAVNOM SEKTORU;
   Rasprava je zaključena 15. listopada 2014.
Zaključak je donesen na 14. sjednici 17. listopada 2014. (jednoglasno, 116 glasova "za")
  14.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   Rasprava je zaključena 26. rujna 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ANDREJA PLENKOVIĆA 
  -Rasprava je zaključena 26. rujna 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 26. rujna 2014. (jednoglasno, 115 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DAVORA IVE STIERA 
  -Rasprava je zaključena 26. rujna 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 26. rujna 2014. (jednoglasno, 116 glasova "za").
Dana 3. listopada 2014. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA
   Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARINE LOVRIĆ MERZEL, ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 3. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 3. listopada 2014. (jednoglasno, 101 glas "za").
Dana 24. listopada 2014. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
   Rasprava je zaključena 24. listopada 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARINE LOVRIĆ MERZEL, ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 24. listopada 2014.
Odluka je donesena na 14. sjednici 24. listopada 2014. (jednoglasno, 113 glasova "za").


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2014. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite