Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 16. sjednicu Hrvatskoga sabora za

21., 22., 23., 28., 29. i 30. siječnja, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. veljače, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. ožujka 2015.

Sjednica je započela u srijedu, 21. siječnja 2015. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora. Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, „aktualno prijepodne“.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 758;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 85 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 759;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (86 glasova "za", 1 "suzdržan").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 768;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (84 glasa "za", 2 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P. Z. br. 777;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (77 glasova "za", 16 "protiv", 10 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 785
   Rasprava je zaključena 22. siječnja 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 23. siječnja 2015. (85 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 774;
   Dana 21. siječnja 2015. predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 23. siječnja 2015.
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 778;
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 779;
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 770;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P. Z. br. 773;
   Dana 21. siječnja 2015. predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TURKMENISTANA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 771;
  12.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U 2014. GODINI;
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE I DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE NA DIJELU K.O. BRAŠINA, A U SVRHU REALIZACIJE TURISTIČKOG RAZVOJNOG PROJEKTA KUPARI, NA LOKACIJI KUPARI I. U OPĆINI ŽUPA DUBROVAČKA;
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 783;
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 784;
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 782;
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM ZNAKOVNOM JEZIKU I OSTALIM SUSTAVIMA KOMUNIKACIJE GLUHIH I GLUHOSLIJEPIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P. Z. br. 772;
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 775;
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, prvo čitanje, P. Z. br. 780;
  20.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH, prvo čitanje, P. Z. br. 781;
  22.  PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2015. GODINE;
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, prvo čitanje, P. Z. br. 769 - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P. Z. E. br. 730;
  25.  PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE;
  26.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 765;
   Dana 2. prosinca 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 26 "protiv").
  27.  PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU;
  28.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA VIJEĆA ZA VODNE USLUGE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA VODNE USLUGE;
  29.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2013. GODINU;
  30.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  31.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
  32.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2013. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA;
  33.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2013. GODINU;
  34.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
  35.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  36.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE;
  37.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2013. GODINU;
  38.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2018. GODINE;
  39.  PRIJEDLOG NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KLINIČKIH BOLNIČKIH CENTARA, KLINIČKIH BOLNICA, KLINIKA I OPĆIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2014. - 2016.;
  40.  PRIJEDLOG ODLUKE U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE REFERENDUMA O DONOŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU PRATEĆIH I NEOSNOVNIH DJELATNOSTI U JAVNOM SEKTORU - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
  41.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2013. GODINU;
  42.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
  43.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  44.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  45.  IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. GODINU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA;
  46.  KONAČNO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE;
  47.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2013. GODINU;
  48.  IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE;
  49.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2013. GODINI;
  50.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2013. GODINI;
  51.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2014. GODINU;
  52.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2013.;
  53.  a) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ; b) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI OSNIVANJA I ULAGANJA U OPREMANJE I RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA; c) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA TRGOVIČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; d) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE;
  54.  IZVJEŠĆE OBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2013. GODINU;
  55.  IZVJEŠĆE O SLOBODNIM ZONAMA ZA 2013. GODINU;
  56.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE O LJUDSKIM PRAVIMA U KONTEKSTU KATASTROFE UZROKOVANE POPLAVAMA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI;
  57.  POSEBNO IZVJEŠĆE PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM VEZANO ZA ZAŠTITU PRAVA OSOBA S AUTIZMOM I POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA;
  58.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P. Z. br. 619;
  59.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P. Z. br. 471 - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
  60.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. br. 695 - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  61.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P. Z. br. 698 – predlagatelj zastupnik Mladen Novak;
  62.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje P.Z. br. 713 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
  63.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 714 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
  64.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JEDINICAMA LOKAKNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje P.Z. br. 715 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
  65.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 716 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
  66.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU FONDA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA, prvo čitanje, P. Z. br. 738 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
  67.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA SJEVER, prvo čitanje, P. Z. br. 745 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
  68.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P. Z. br. 755 – predlagateljica zastupnica Mirela Holy;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA, prvo čitanje, P. Z. br. 776 – predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  70.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA SJEĆANJA NA 20. LIPNJA 1928. GODINE – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
  71.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOG ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU – predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a;
  72.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UČINCIMA ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA (N.N. br.136/12) – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  73.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - predlagatelji 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  74.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI SRBIJANSKE PRIMJENE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE NAD DRŽAVLJANIMA HRVATSKE – predlagatelji 57 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  75.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RADNIČKOM DIONIČARSTVU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU RIZ – ODAŠILJAČI d.d. – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  76.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  77.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  78.  PRIJEDLOG ODLUKE O UVOĐENJU VIZE ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, KAO POSLJEDICA NEDJELOVANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA AKTIVNOSTI RATNOG ZLOČINCA VOJISLAVA ŠEŠELJA – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  79.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
  80.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelji 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  81.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 492 – predlagatelji 32 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  82.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelji 39 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  83.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  84.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. br. 172;
  85.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2015. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite