Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  

 

Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 13. sjednicu Hrvatskoga sabora, za

14., 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29. i 30. svibnja i 4., 5., 6., 11., 12., 13., 16., 17. i 18. lipnja i 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 14. i 15. srpnja 2014.

Sjednica je započela u srijedu 14. svibnja 2014. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice uslijedilo je postavljanje zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske, aktualno prijepodne.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  IZVJEŠĆA MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 14. svibnja 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA SLAVKA LINIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA JOSIPA BENČIĆA 
  -Rasprava je zaključena 14. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 14. svibnja 2014. (jednoglasno, 106 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE NADE ČAVLOVIĆ SMILJANEC I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNICE MARIJANE ŽIVKO 
  -Rasprava je zaključena 14. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 14. svibnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VESNE ŽELJEŽNJAK, ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 14. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 14. svibnja 2014. (jednoglasno, 108 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ADE DAMJANAC, ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 14. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 14. svibnja 2014. (jednoglasno, 108 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA mr. sc. BORISU LALOVCU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA FINANCIJA;
   Rasprava je zaključena 14. svibnja 2014.
Povjerenje je iskazano na 13. sjednici 14. svibnja 2014. (83 glasa "za", 16 "protiv" i 10 "suzdržanih")
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 655;
   Rasprava je zaključena 15. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (82 glasa "za", 30 "protiv")
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 654;
   Rasprava je zaključena 15. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (83 glasa "za", 30 "protiv")
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 663;
   Rasprava je zaključena 15. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (82 glasa "za", 32 "protiv", 1 "suzdržan")
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 660;
   Rasprava je zaključena 15. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (87 glasova "za", 28 "suzdržanih").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU, drugo čitanje, P. Z. E. br. 607;
   Rasprava je zaključena 16. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (76 glasova "za", 23 "protiv", 6 "suzdržanih")
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 666
   Rasprava je zaključena 29. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (80 glasova "za", 26 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 658;
   Rasprava je zaključena 29. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (84 glasa "za", 11 "protiv", 3 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ INFORMACIJSKOJ INFRASTRUKTURI, prvo čitanje, P. Z. br. 653;
   Rasprava je zaključena 21. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (75 glasova "za", 23 "protiv", 2 "suzdržana").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDRUGAMA, drugo čitanje, P. Z. br. 485;
   Rasprava je zaključena 21. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (79 glasova "za", 10 "protiv", 2 "suzdržana").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG OBITELJSKOG ZAKONA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 544;
   Rasprava je zaključena 28. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (79 glasova "za", 15 "protiv", 3 "suzdržana").
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 656;
   Rasprava je zaključena 28. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (77 glasova "za", 29 "suzdržanih").
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, drugo čitanje, P. Z. br. 598;
   Rasprava je zaključena 22. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (77 glasova "za", 30 "protiv", 1 "suzdržan")
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 667
   Rasprava je zaključena 22. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (78 glasova "za", 30 "suzdržanih").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 668
   Rasprava je zaključena 23. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (82 glasa "za", 26 "suzdržanih").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 661;
   Rasprava je zaključena 23. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 98 glasova "za")
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 662;
   Rasprava je zaključena 23. svibnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 96 glasova "za")
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 665;
   Rasprava je zaključena 4. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (77 glasova "za", 18 "protiv").
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O KAMATAMA, prvo čitanje, P. Z. br. 664;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2014.
Na 13. sjednici 13. lipnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (80 glasova "za", 15 "suzdržanih").
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O MJERITELJSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 651;
   Rasprava je zaključena 5. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (80 glasova "za", 16 "suzdržanih").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 652;
   Rasprava je zaključena 5. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (79 glasova "za", 13 "protiv", 6 "suzdržanih").
  23.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA;
   Rasprava je zaključena 5. lipnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (80 glasova "za", 11 "protiv", 6 "suzdržanih").
  24.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU;
   Rasprava je zaključena 5. lipnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (79 glasova "za", 14 "protiv", 4 "suzdržana").
  25.  REDOVITO GODIŠNJE IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2013.;
   Rasprava je zaključena 16. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (82 glasa "za", 27 "protiv", 1 "suzdržan").
  26.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 16. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (90 glasova "za", 22 "protiv").
  27.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 18. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  28.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (100 glasova "za", 2 "suzdržana").
  29.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 29. svibnja 2014.
Godišnji financijski izvještaji potvrđeni su na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (95 glasova "za", 1 "suzdržan")
  30.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 5. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (jednoglasno, 97 glasova "za").
  31.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2013.;
  32.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 13. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (88 glasova "za", 3 "protiv").
  33.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  34.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2014. – 2018.;
   Dana 30. lipnja 2014. predlagatelj je povukao Strateški plan iz procedure.
   
  35.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 6. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 6. lipnja 2014. (jednoglasno, 96 glasova "za").
  36.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O ISTRAŽIVANJU, UREĐENJU I ODRŽAVANJU VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 21 "protiv", 4 "suzdržana").
  37.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RADZOBLJA ZA 2013. GODINU
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (81 glas "za", 23 "protiv", 5 "suzdržana").
  38.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE U 2013. GODINI;
   Rasprava je zaključena 17. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (81 glas "za", 31 "suzdržan").
  39.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  40.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
  41.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 626;
  42.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 650;
  43.  PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a, prvo čitanje, P. Z. br. 657;
  44.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA - predlagateljica zastupnica Vesna Škare Ožbolt, prvo čitanje, P. Z. br. 659;
  45.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a, prvo čitanje, P. Z. br. 255;
  46.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada, prvo čitanje, P. Z. br. 471;
  47.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - predlagatelj 1/3 zastupnika Hrvatskoga sabora;
  48.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  49.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  50.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
   Dana 18. prosinca 2013. podnositelji zahtjeva za izvanrednim zasjedanjem povlače Prijedlog promjene Ustava RH s dnevnog reda 11., izvanredne, sjednice.
  51.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  52.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj 32 zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, P. Z. br. 492;
  53.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  54.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P. Z. br. 172;
  55.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
   Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014. ; 4. srpnja 2014.; 15. srpnja 2014.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 95 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 94 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 93 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 94 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 94 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 95 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 106 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 104 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 100 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 101 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 101 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (77 glasova "za", 18 "protiv", 5 "suzdržanih").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 99 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 98 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 99 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (80 glasova "za", 17 "protiv", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 100 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 99 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 92 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 91 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 92 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 91 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE I RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 90 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 89 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
  -Rasprava je zaključena 15. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 90 glasova "za").
Dana 30. svibnja 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NADE ČAVLOVIĆ SMILJANEC, ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 669;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (jednoglasno, 95 glasova "za").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 557;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (85 glasova "za", 26 "protiv").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 670;
   Dana 30. svibnja 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 28 "protiv").
Rasprava je zaključena 12. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (76 glasova "za", 16 "protiv").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 612;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (80 glasova "za", 13 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O DRUGOM ZAJMU ZA RAZVOJNU POLITIKU GOSPODARSKOG OPORAVKA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 671;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (jednoglasno, 94 glasova "za").
  7.  a) PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU; b) PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 2. srpnja 2014.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju DP-a je prihvaćen na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 25 "protiv", 3 "suzdržana").
b) Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila je prihvaćen na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Hrvatskih voda za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Hrvatskih cesta za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 23 "protiv", 5 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 22 "protiv", 6 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Agencije za upravljanje državnom imovinom za I – IX 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 25 "protiv", 3 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Centra za restrukturiranje i prodaju za X – XII 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 27 "protiv", 1 "suzdržan");
  8.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. GODINE;
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (76 glasova "za", 16 "suzdržanih").
  9.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  10.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TURISTIČKIH ZAJEDNICA I INSTITUTA ZA TURIZAM;
   Rasprava je zaključena 2. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (106 glasova "za", 1 "protiv", 4 "suzdržana").
  11.  IZVJEŠĆE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU O OBAVLJENOJ REVIZIJI OČUVANJA PRIRODE, ZAŠTITE BIORAZNOLIKOSTI I UPRAVLJANJA U NACIONALNIM PARKOVIMA;
   Rasprava je zaključena 2. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 110 glasova "za").
  12.  IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - POTVRĐIVANJE.
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2014.
Izmjene i dopune Statuta su potvrđene na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (jednoglasno, 92 glasa "za").
Dana 6. lipnja 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 672
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (jednoglasno, 94 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 673
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (jednoglasno, 94 glasova "za").
  3.  IZVJEŠĆE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU
   Rasprava je zaključena 2. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (107 glasova "za", 5 "suzdržanih").
  4.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2013. GODINU
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Izvješće je prihvaćeno na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (106 glasova "za", 1 "protiv", 3 "suzdržana").
  5.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2013. GODINU
  6.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2013. GODINU
  7.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOGA ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a
Dana 13. lipnja 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA prim. SINIŠI VARGI, dr. med. dent., ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA ZDRAVLJA;
   Povjerenje je iskazano na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (82 glasa "za", 24 "protiv", 11 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA prof. dr. sc. VEDRANU MORNARU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA;
   Povjerenje je iskazano na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (84 glasa "za", 24 "protiv", 10 "suzdržanih").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O SANIRANJU POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 674;
   Dana 13. lipnja 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno).
Rasprava je zaključena 17. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (109 glasova "za", 1 "suzdržan").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 618;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (83 glasa "za", 18 "protiv", 10 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KLINIČKIH BOLNIČKIH CENTARA, KLINIČKIH BOLNICA, KLINIKA I OPĆIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2014.–2016;
   Dana 10. srpnja 2014. predlagatelj je povukao Prijedlog iz procedure
   
  6.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  7.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT;
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 110 glasova "za").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 110 glasova "za").
  8.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE.
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 4 "protiv", 22 "suzdržana").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 4 "protiv", 22
"suzdržana").
Dana 18. lipnja 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 18. lipnja 2014
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA doc. dr. sc. ŽELJKA JOVANOVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA LIDIJE BAGARIĆ 
  -Rasprava je zaključena 18. lipnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (118 glasova "za", 1 "suzdržan").
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA prof. dr. sc. RAJKA OSTOJIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA BORISLAVA KOVAČIĆA 
  -Rasprava je zaključena 18. lipnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (118 glasova "za", 1 "suzdržan").
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA JOZE RADOŠA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA VESNE SABOLIĆ 
  -Rasprava je zaključena 18. lipnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 18. lipnja 2014. (jednoglasno, 120 glasova "za").
  2.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE;
  3.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2013. GODINU;
  4.  PRIJEDLOG PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
  5.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU.
   Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (85 glasova "za", 24 "suzdržana").
Dana 4. srpnja 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆA MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA
   Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE BILJANE BORZAN 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TONINA PICULE 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE RUŽE TOMAŠIĆ 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA JAKOVČIĆA 
  -Rasprava je zaključena 4. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA PROVEDBU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 678;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (85 glasova "za", 14 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LIJEKOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 679;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (101 glas "za", 6 "suzdržanih").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, drugo čitanje P.Z. br. 656;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (86 glasova "za", 28 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 606/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU ZAŠTITNIH MJERA U GRAĐANSKIM STVARIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 680;
   Rasprava je zaključena 10. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 683;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 677;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
Na 13. sjednici 15. srpnja 2014. donesen je zaključak da je o Prijedlogu zakona provedena rasprava u prvom čitanju. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (86 glasova "za", 18 "protiv", 4 "suzdržana").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 606;
   Rasprava je zaključena 9. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (80 glasova "za", 34 "protiv").
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 604;
   Rasprava je zaključena 9. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (111 glasova "za", 3 "protiv").
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU RADNIKA U ODLUČIVANJU U EUROPSKOM DRUŠTVU (SE) I U EUROPSKOJ ZADRUZI (SCE), drugo čitanje, P.Z.E. br. 608;
   Rasprava je zaključena 9. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 114 glasova "za").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, drugo čitanje, P.Z. br. 601;
   Rasprava je zaključena 9. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (83 glasa "za", 26 "protiv").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA, drugo čitanje P.Z.E. br. 666
   Rasprava je zaključena 9. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (89 glasova "za", 16 "protiv", 4 "suzdržana").
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, drugo čitanje, P.Z. br. 584;
   Rasprava je zaključena 10. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (89 glasova "za", 16 "protiv").
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ INFORMACIJSKOJ INFRASTRUKTURI, drugo čitanje, P.Z. br. 653;
   Rasprava je zaključena 10. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (92 glasa "za", 18 "protiv", 3 "suzdržana").
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 571;
   Rasprava je zaključena 10. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (85 glasova "za", 22 "suzdržana").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 689;
   Rasprava je zaključena 10. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 110 glasova "za").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 686;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (86 glasova "za", 22 "suzdržana").
  18.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FAKTORINGU, drugo čitanje, P.Z. br. 621;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (102 glasa "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 676;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
U skladu s člankom 193. Poslovnika Hrvatskoga sabora donesen je zaključak: Za povratno djelovanje članka 6. Konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji postoje posebno opravdani razlozi. (jednoglasno, 109 glasova "za").
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 620;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (81 glas "za", 31 "protiv", 2 "suzdržana").
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 684;
   Rasprava je zaključena 8. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROGRAM POBOLJŠANJA KVALITETE I DJELOTVORNOSTI PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 688;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  23.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE; c) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (92 glasa "za", 10 "protiv").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (83 glasa "za", 16 "protiv", 4 "suzdržana").
c) Odluka o imenovanju je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (83 glasa "za", 12 "protiv", 8 "suzdržanih").
  24.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE.
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (96 glasova "za", 8 "protiv").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (94 glasa "za", 6 "protiv", 2 "suzdržana").
Dana 11. srpnja 2014. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IGORA RAĐENOVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA KAROLINE LEAKOVIĆ 
  -Rasprava je zaključena 11. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 11. srpnja 2014. (jednoglasno, 87 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ODLUKE U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "STOŽER ZA OBRANU HRVATSKOG VUKOVARA" - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 14. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (95 glasova "za", 10 "suzdržanih").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694;
   Rasprava je zaključena 14. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (83 glasa "za", 21 "protiv").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 693;
   Rasprava je zaključena 14. srpnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (jednoglasno, 102 glasa "za").
  5.  PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA.
   Rasprava je zaključena 14. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (94 glasa "za", 8 "suzdržanih").
Dana 14. srpnja 2014. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 126. STAVKA 1., A U VEZI S ČLANCIMA 60., 62. I 63. ZAKONA O POLICIJI ("Narodne novine", broj 34/11 i 130/12) - predlagatelj Odbor za zakonodavstvo.
   Rasprava je zaključena 14. srpnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 15. srpnja 2014. (78 glasova "za", 8 "protiv", 2 "suzdržana").


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2014. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite