Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je  17. sjednicu Hrvatskoga sabora, za

15., 16., 17., 22., 23., 24., 29. i 30. travnja, 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 27., 28., 29. svibnja, 2., 3., 10., 11. , 12., 17., 18., 19. i 30. lipnja te 1., 2. i 3. srpnja 2015.

Sjednica je započela u srijedu, 15. travnja 2015. u 9.30 sati, u Sabornici Hrvatskoga sabora.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, "aktualno prijepodne".

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 15. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 17. travnja 2015. (86 glasova "za", 18 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA 26. RUJNA NACIONALNIM DANOM OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 15. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (jednoglasno, 107 glasova "za").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P. Z. br. 790;
   Rasprava je zaključena 16. travnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 17. travnja 2015. (87 glasova "za", 2 "protiv", 18 "suzdržanih").
  4.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 16. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 17. travnja 2015. (87 glasova "za", 17 "suzdržanih").
  5.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 16. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 17. travnja 2015. (79 glasova "za", 21 "suzdržan").
  6.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2018. GODINE;
   Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Strateški plan je prihvaćen na 17. sjednici 17. travnja 2015. (103 glasa "za", 1 "suzdržan").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, drugo čitanje, P. Z. br. 687;
   Rasprava je zaključena 23. travnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 24. travnja 2015. (85 glasova "za", 1 "protiv", 17 "suzdržanih").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI, drugo čitanje, P. Z. br. 720;
   Rasprava je zaključena 23. travnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 24. travnja 2015. (83 glasa "za", 1 "protiv", 17 "suzdržanih).
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU FONDA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA, prvo čitanje, P. Z. br. 738 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
   Rasprava je zaključena 22. travnja 2015.
Na 17. sjednici 24. travnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (73 glasa "za", 4 "protiv", 21 "suzdržan").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA SJEVER, prvo čitanje, P. Z. br. 745 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
   Rasprava je zaključena 21. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 29. svibnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (76 glasova "za", 4 "protiv").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P. Z. br. 755 – predlagateljica zastupnica Mirela Holy;
   Rasprava je zaključena 22. travnja 2015.
Na 17. sjednici 24. travnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (75 glasova "za", 11 "protiv", 12 "suzdržanih").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 697;
   Rasprava je zaključena 29. travnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (93 glasa "za", 5 "suzdržanih").
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P. Z. br. 814;
   Rasprava je zaključena 29. travnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 92 glasa "za")
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, drugo čitanje, P. Z. br. 732;
   Rasprava je zaključena 29. travnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015.(jednoglasno, 94 glasova "za").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P. Z. br. 825;
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (86 glasova "za", 6 "protiv", 2 "suzdržana").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 827;
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (85 glasova "za", 6 "protiv", 4 "suzdržana").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P. Z. br. 828;
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (83 glasa "za", 6 "protiv", 6 "suzdržana").
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK I NA DOHODAK OD OTUĐENJA IMOVINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 824;
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015.(jednoglasno, 95 glasova "za").
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 821;
   Rasprava je zaključena 7. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (85 glasova "za", 11 "suzdržanih").
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P. Z. br. 682;
   Rasprava je zaključena 6. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (81 glas "za", 14 "suzdržanih").
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 823;
   Rasprava je zaključena 6. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (80 glasova "za", 11 "protiv", 5 "suzdržanih").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENJU RAZMJENE PODATAKA IZMEĐU TIJELA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE NADLEŽNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 829;
   Rasprava je zaključena 6. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015.(jednoglasno, 94 glasova "za").
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 258/2012 O PROVEDBI ČLANKA 10. PROTOKOLA UJEDINJENIH NARODA O VATRENOM ORUŽJU, UTVRĐIVANJU ODOBRENJA ZA IZVOZ VATRENOG ORUŽJA, MJERA ZA UVOZ I PROVOZ VATRENOG ORUŽJA, NJEGOVIH DIJELOVA I KOMPONENATA I STRELJIVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 813;
   Rasprava je zaključena 7. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015.(jednoglasno, 95 glasova "za").
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P. Z. E. br. 822;
   Rasprava je zaključena 7. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 96 glasova "za").
  25.  PRIJEDLOG JEDINSTVENIH METODOLOŠKO–NOMOTEHNIČKIH PRAVILA ZA IZRADU AKATA KOJE DONOSI HRVATSKI SABOR - predlagatelj Odbor za zakonodavstvo;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2015.
Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila donesena su na 17. sjednici 19. lipnja 2015. (91 glas "za", 9 "protiv").
  26.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI (rujan 2014.);
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (80 glasova "za", 13 "protiv", 3 "suzdržana").
  27.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI (siječanj 2015.);
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (80 glasova "za", 13 "protiv", 3 "suzdržana").
  28.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE;
   Rasprava je zaključena 7. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (83 glasa "za", 14 "suzdržanih").
  29.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA;
   Rasprava je zaključena 13. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015.(80 glasova "za", 4 "protiv", 17 "suzdržanih").
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P. Z. br. 820;
   Rasprava je zaključena 13. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 15. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (74 glasa "za", 17 "protiv", 7 "suzdržanih").
  31.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, prvo čitanje, P. Z. br. 807 – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
   Rasprava je zaključena 13. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 15. svibnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (77 glasova "za", 8 "protiv", 16 "suzdržanih").
  32.  PRIJEDLOG ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P. Z. br. 826;
   Rasprava je zaključena 14. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 15. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (98 glasova "za", 4 "suzdržana").
  33.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U DOMOVINSKOM RATU, drugo čitanje, P. Z. br. 685;
   Rasprava je zaključena 20. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (86 glasova "za", 3 "suzdržana").
  34.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2013. GODINI;
   Rasprava je zaključena 24. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (82 glasa "za", 14 "suzdržanih").
  35.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 22. travnja 2015.
Na 17. sjednici 24. travnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Izvješće (73 glasa "za", 18 "protiv", 6 "suzdržanih").
  36.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE O LJUDSKIM PRAVIMA U KONTEKSTU KATASTROFE UZROKOVANE POPLAVAMA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI;
   Rasprava je zaključena 6. svibnja 2015.
Izvješće nije prihvaćeno na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (18 glasova "za", 74 "protiv", 5 "suzdržanih").
  37.  POSEBNO IZVJEŠĆE PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM VEZANO ZA ZAŠTITU PRAVA OSOBA S AUTIZMOM I POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA;
   Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (jednoglasno, 86 glasova "za").
  38.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE O LJUDSKIM PRAVIMA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U OKVIRU DJELOVANJA NACIONALNOG PREVENTIVNOG MEHANIZMA U 2014. GODINI;
   Rasprava je zaključena 27. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (jednoglasno, 82 glasa "za").
  39.  REDOVITO GODIŠNJE IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 27. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (78 glasova "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
  40.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 3. lipnja 2015.
  41.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 19. lipnja 2015. (jednoglasno, 103 glasa "za").
  42.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 28. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (81 glas "za", 1 "protiv").
  43.  a) IZVJEŠĆE O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d.; b) IZVJEŠĆE O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o. o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA.; c) IZVJEŠĆE O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2014. GODINU.; d) IZVJEŠĆE O RADU MIROVINSKIH FONDOVA PBZ CROATIA OSIGURANJE;
  44.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 29. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (95 glasova "za", 1 "suzdržan").
  45.  INFORMACIJA O PROVOĐENJU POSTUPKA PREDSTEČAJNIH NAGODBI NA TEMELJU ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU U RAZDOBLJU 1. 10. 2012. – 31. 12. 2014. – predlagatelj Klub nezavisnih ljevičara;
  46.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2014. GODINI
   Rasprava je zaključena 22. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (79 glasova "za", 6 "protiv").
  47.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P. Z. br. 619;
  48.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P. Z. br. 471 - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
  49.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. br. 695 - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  50.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. br. 797 – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
  51.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P. Z. br. 698 – predlagatelj zastupnik Mladen Novak;
  52.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA, prvo čitanje, P. Z. br. 776 – predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  53.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P. Z. br. 801 – predlagatelj zastupnik Mladen Novak;
   Rasprava je zaključena 7. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. Prijedlog zaključka da se ne prihvaća Prijedlog zakona dobio je sljedeći broj glasova: 21 "protiv", 68 "suzdržanih".
  54.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P. Z. br. 802 – predlagateljica zastupnica Sunčana Glavak;
   Rasprava je zaključena 14. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 15. svibnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (73 glasa "za", 25 "protiv", 1 "suzdržan").
  55.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 806 – predlagateljica zastupnica Jadranka Kosor;
  56.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 810 – predlagatelji Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HNS-a;
   Dana 13. ožujka 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (84 glasa "za", 26 "protiv").
  57.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, prvo čitanje, P. Z. br. 817 – predlagatelj zastupnik Mladen Novak;
  58.  PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐANSKOJ ENERGIJI IZ SUNČANIH ENERGANA, prvo čitanje, P. Z. br. 818 – predlagatelji klubovi zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista, HDSSB-a, Hrvatskih laburista – Stranke rada, nezavisnih ljevičara i nezavisne zastupnice Jadranke Kosor;
  59.  PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P. Z. br. 819 – predlagatelj Klub nezavisnih ljevičara;
  60.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA SJEĆANJA NA 20. LIPNJA 1928. GODINE – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
   Rasprava je zaključena 10. lipnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (95 glasova "za", 1 "suzdržan").
  61.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOG ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU – predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a;
  62.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBUSTAVI OVRŠNIH POSTUPAKA I DELOŽACIJA POKRENUTIM OD STRANE AUSTRIJSKIH BANAKA REIFFEISEN GRUPE – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  63.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UČINCIMA ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA (N.N. br. 136/12) – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  64.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O NAČINU REGULIRANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI – predlagatelji 54 zastupnika Hrvatskoga sabora;
  65.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - predlagatelji 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  66.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI SRBIJANSKE PRIMJENE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE NAD DRŽAVLJANIMA HRVATSKE – predlagatelji 57 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  68.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  69.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO–NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  70.  PRIJEDLOG ODLUKE O UVOĐENJU VIZE ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, KAO POSLJEDICA NEDJELOVANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA AKTIVNOSTI RATNOG ZLOČINCA VOJISLAVA ŠEŠELJA – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  71.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
  72.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelji 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  73.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 492 – predlagatelji 32 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  74.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelji 39 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  75.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  76.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. br. 172;
  77.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
   Rasprava je zaključena 17. travnja; 15. svibnja ; 29. svibnja 2015.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (jednoglasno, 99 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (jednoglasno, 98 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (jednoglasno, 97 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE 
  -Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (jednoglasno, 94 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015. (jednoglasno, 100 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015. (jednoglasno, 97 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE 
  -Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015. (100 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a 
  -Rasprava je zaključena 15. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 15. svibnja 2015. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 29. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (72 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 29. svibnja 2015.
Odluka nije donesena na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (14 glasova "za", 62 "protiv", 2 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE 
  -Rasprava je zaključena 29. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (76 glasova "za", 3 "protiv", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 
  -Rasprava je zaključena 29. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (72 glasa "za", 4 "protiv", 4 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a 
  -Rasprava je zaključena 29. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (78 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
Dana 17. travnja 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ANTE JEROLIMOVA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (106 glasova "za", 2 "suzdržana").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DINKA BURIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 17. travnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 17. travnja 2015. (110 glasova "za", 1 "suzdržan").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 831;
   Rasprava je zaključena 7. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 8. svibnja 2015.(jednoglasno, 96 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA SJEVER, prvo čitanje, P.Z. br. 830 - predlagateljica zastupnica Sunčana Glavak;
   Rasprava je zaključena 21. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 29. svibnja 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (76 glasova "za", 5 "protiv").
  4.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 28. svibnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (81 glas "za", 2 "suzdržana").
  5.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (87 glasova "za", 1 "suzdržan").
  6.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2014. GODINI;
  7.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OBAVIJESTI HRVATSKI SABOR O PODUZETIM RADNJAMA NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA PO PITANJU KREDITA RAIFFEISEN ZADRUGA IZ AUSTRIJE KAKO BI SE SPRIJEČILE NELEGALNE OVRHE I DELOŽACIJE - predlagatelji Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke - reformista;
  8.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE GLAVNI RAVNATELJ HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE DA HRVATSKOM SABORU DOSTAVI DOPUNJENO IZVJEŠĆE O IZNOSIMA PLAĆA NA HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
   Rasprava je zaključena 30. travnja 2015.
Zaključak nije prihvaćen na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (31 glas "za", 58 "protiv").
Dana 24. travnja 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA prof. BERISLAVU ŠIPUŠU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA KULTURE;
   Povjerenje je iskazano na 17. sjednici 24. travnja 2015. (78 glasova "za", 23 "protiv", 2 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 833;
   Rasprava je zaključena 8. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 96 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 832;
   Rasprava je zaključena 13. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 15. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (78 glasova "za", 4 "protiv", 20 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, prvo čitanje, P.Z. br. 834;
   Rasprava je zaključena 6. svibnja 2015.
Na 17. sjednici 8. svibnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 97 glasova "za").
  5.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a ZA 2014. GODINU.
Dana 8. svibnja 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 8. svibnja 2015.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA VLADIMIRA ŠEKSA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA TUGOMIRA KUDUZA 
  -Rasprava je zaključena 8. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (jednoglasno, 110 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA KLARINA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 8. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (jednoglasno, 105 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARINE LOVRIĆ MERZEL, ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 8. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (103 glasa "za", 1 "protiv").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV SLAVKA LINIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 8. svibnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 8. svibnja 2015. (jednoglasno, 99 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 838 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 14. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 15. svibnja 2015.(82 glasa "za", 13 "suzdržanih").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 835;
   Dana 8. svibnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (79 glasova "za", 25 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 21. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (71 glas "za", 10 "protiv", 6 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 837;
   Rasprava je zaključena 21. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (78 glasova "za", 5 "protiv", 5 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 836;
   Rasprava je zaključena 20. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (jednoglasno, 88 glasova "za").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 793;
   Rasprava je zaključena 20. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (81 glas "za", 6 "suzdržanih").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 839;
   Dana 8. svibnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 24 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 21. svibnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 29. svibnja 2015. (81 glas "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  8.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S ULOGOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVEDBI ZAKONA I STRATEŠKIH DOKUMENATA U SVEZI S ISTRAŽIVANJEM I EKSPLOATACIJOM UGLJIKOVODIKA U JADRANSKOM MORU - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  9.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG PROVEDBE PROJEKTA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA U JADRANU – predlagatelji 19 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  10.  a) FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA U KULTURI; b) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI FINANCIRANJA PROGRAMA NEVLADINIH UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA - SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE;
  11.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU;
  12.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 17. lipnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 19. lipnja 2015. (84 glasa "za", 15 "protiv", 3 "suzdržana").
  13.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 18. lipnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 19. lipnja 2015. (96 glasova "za", 2 "protiv", 6 "suzdržanih").
  14.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 10. lipnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (80 glasova "za", 15 "suzdržanih").
  15.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA I ZAMJENICE RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA;
   Rasprava je zaključena 14. svibnja 2015.
  16.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
  17.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "DANA HRVATSKO-MAĐARSKOG PRIJATELJSTVA" - predlagatelj Odbor za vanjsku politiku;
   Dana 17. lipnja 2015. predlagatelj je povukao Prijedlog odluke iz procedure.
   
  18.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODUZME HITNE MJERE ZBRINJAVANJA 130 000 TONA SMEĆA U GRADU VARAŽDINU - predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević.
Dana 15. svibnja 2015. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  KONAČNI PRIJEDLOG STEČAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 777.
   Rasprava je zaključena 2. lipnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (74 glasa "za", 12 "protiv", 6 "suzdržanih").
Dana 29. svibnja 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2014. GODINU
  2.  PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA JAVNE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE
   Rasprava je zaključena 10. lipnja 2015.
Strategija je donesena na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (80 glasova "za", 14 "protiv", 4 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 842
   Rasprava je zaključena 2. lipnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (77 glasova "za", 16 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT NACIONALNOG SUFINANCIRANJA EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2014. – 2020. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 841
   Rasprava je zaključena 2. lipnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (95 glasova "za", 2 "protiv").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOSOVA O EUROPSKOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 840
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 12. lipnja 2015.(jednoglasno, 97 glasova "za").
  6.  PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 35. ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU ("Narodne novine", br. 157/13.)
   Rasprava je zaključena 11. lipnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 12. lipnja 2015. (91 glas "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 843 - predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović
  8.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA
  9.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2014. GODINU
  10.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE ODLUKU O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NAD BIVŠOM ČAKOVEČKOM VOJARNOM I VOJNIM POLIGONOM MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI BEZ NAKNADE - predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević.
Dana 12. lipnja 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 851
   Rasprava je zaključena 18. lipnja 2015.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 845
   Rasprava je zaključena 18. lipnja 2015.
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 844
   Rasprava je zaključena 18. lipnja 2015.
  4.  PRIJEDLOG OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 847
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, drugo čitanje, P.Z. br. 773
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2015.
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 850
   Dana 12. lipnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 26 "protiv").
Rasprava je zaključena 17. lipnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 19. lipnja 2015. (82 glasa "za", 21 "protiv", 4 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 846
   Dana 12. lipnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 24 "protiv").
Rasprava je zaključena 17. lipnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 19. lipnja 2015. (81 glas "za", 19 "protiv", 6 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 848
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 849
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 792
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2015.
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 796
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 855
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2015.
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 852
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 853
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPOREZIVANJU DOHOTKA OD ŠTEDNJE IZMEĐU JERSEYA I REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 854
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2015.
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 856 - predlagatelji klubovi zastupnika HNS-a i HSU-a
  17.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "DANA ZAŠTIĆENIH HRVATSKIH AUTOHTONIH PROIZVODA"
  18.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJESENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
  19.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2014. GODINU
  20.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU
  21.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EU FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  22.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S NJEZINOM ULOGOM U POSTUPKU PREGOVORA EUROPSKE UNIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O SKLAPANJU PARTNERSTVA ZA TRANSATLANTSKU TRGOVINU I ULAGANJA (TTIP) - podnositelji 21 zastupnik u Hrvatskome saboru
  23.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU REFORME JAVNE UPRAVE - podnositelji 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
  24.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2014. GODINU - predlagatelj Odbor za europske poslove
  25.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2014. GODINU
  26.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2014. GODINU


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2015. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite