Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 16. sjednicu Hrvatskoga sabora za

21., 22., 23., 28., 29. i 30. siječnja, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. veljače, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. ožujka 2015.

Sjednica je započela u srijedu, 21. siječnja 2015. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora. Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, „aktualno prijepodne“.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 758;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 85 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 759;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (86 glasova "za", 1 "suzdržan").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 768;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (84 glasa "za", 2 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P. Z. br. 777;
   Rasprava je zaključena 21. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 23. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (77 glasova "za", 16 "protiv", 10 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 785
   Rasprava je zaključena 22. siječnja 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 23. siječnja 2015. (85 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 774;
   Dana 21. siječnja 2015. predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 23. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 30. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (106 glasova "za", 4 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 778;
   Rasprava je zaključena 28. siječnja 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 30. siječnja 2015.(jednoglasno, 111 glasova "za").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 779;
   Rasprava je zaključena 4. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. veljače 2015. (82 glasa "za", 1 "protiv", 25 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 770;
   Rasprava je zaključena 28. siječnja 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (86 glasova "za", 20 "protiv", 5 "suzdržanih").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P. Z. br. 773;
   Dana 21. siječnja 2015. predlagatelj je povukao prijedlog o hitnosti postupka te uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 28. siječnja 2015.
Na 16. sjednici 30. siječnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (87 glasova "za", 24 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TURKMENISTANA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 771;
   Rasprava je zaključena 28. siječnja 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 30. siječnja 2015.(jednoglasno, 111 glasova "za").
  12.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U 2014. GODINI;
   Rasprava je zaključena 28. siječnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (85 glasova "za", 19 "protiv", 8 "suzdržanih").
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE I DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE NA DIJELU K.O. BRAŠINA, A U SVRHU REALIZACIJE TURISTIČKOG RAZVOJNOG PROJEKTA KUPARI, NA LOKACIJI KUPARI I. U OPĆINI ŽUPA DUBROVAČKA;
   Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 6. veljače 2015. (100 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 783;
   Rasprava je zaključena 4. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. veljače 2015. (79 glasova "za", 2 "protiv", 27 "suzdržanih").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 784;
   Rasprava je zaključena 4. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. veljače 2015. (79 glasova "za", 31 "suzdržan").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 782;
   Rasprava je zaključena 4. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. veljače 2015. (79 glasova "za", 30 "suzdržanih").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM ZNAKOVNOM JEZIKU I OSTALIM SUSTAVIMA KOMUNIKACIJE GLUHIH I GLUHOSLIJEPIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P. Z. br. 772;
   Rasprava je zaključena 4. veljače 2015.
Na 16. sjednici 6. veljače 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (109 glasova "za", 1 "suzdržan").
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 775;
   Rasprava je zaključena 6. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. veljače 2015. (80 glasova "za", 29 "suzdržanih").
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, prvo čitanje, P. Z. br. 780;
   Rasprava je zaključena 11. veljače 2015.
Na 16. sjednici 13. veljače 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno 118 glasova "za").
  20.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
   Rasprava je zaključena 6. veljače 2015.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 16. sjednici 6. veljače 2015. (78 glasova "za", 26 "suzdržanih").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 16. sjednici 6. veljače 2015. (77 glasova "za", 30 "suzdržanih").
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH, prvo čitanje, P. Z. br. 781;
   Rasprava je zaključena 11. veljače 2015.
Na 16. sjednici 13. veljače 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (118 glasova "za", 1 "suzdržan").
  22.  PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2015. GODINE;
   Rasprava je zaključena 11. veljače 2015.
Plan je donesen na 16. sjednici 13. veljače 2015. (118 glasova "za", 2 "suzdržana").
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, prvo čitanje, P. Z. br. 769 - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 25. veljače 2015.
Na 16. sjednici 27. veljače 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (76 glasova "za", 38 "protiv").
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P. Z. E. br. 730;
   Rasprava je zaključena 19. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (jednoglasno, 113 glasova "za").
  25.  PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE;
   Rasprava je zaključena 19. veljače 2015.
Strategija je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (jednoglasno, 114 glasova "za").
  26.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 765;
   Dana 2. prosinca 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 26 "protiv").
  27.  PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU;
   Rasprava je zaključena 20. veljače 2015.
Plan je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (jednoglasno, 113 glasova "za").
  28.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA VIJEĆA ZA VODNE USLUGE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA VODNE USLUGE;
   Rasprava je zaključena 6. veljače 2015.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 16. sjednici 6. veljače 2015. (82 glasa "za", 21 "protiv", 3 "suzdržana").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 16. sjednici 6. veljače 2015. (79 glasova "za", 19 "protiv", 7 "suzdržanih").
  29.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 5. veljače 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 6. veljače 2015. (108 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  30.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 19. siječnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (85 glasova "za", 4 "protiv", 22 "suzdržana").
  31.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 29. siječnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (85 glasova "za", 20 "protiv", 6 "suzdržanih").
  32.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2013. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA;
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (80 glasova "za", 8 "protiv", 14 "suzdržanih").
  33.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 6. veljače 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 13. veljače 2015. (80 glasova "za", 1 "protiv").
  34.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2013. GODINU;
  35.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU;
  36.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE;
   Rasprava je zaključena 26. ožujka 2015.
Izvješće je primljeno na znanje na 16. sjednici 27. ožujka 2015. (80 glasova "za", 5 "protiv", 22 "suzdržana").
  37.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2013. GODINU;
  38.  STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2018. GODINE;
  39.  PRIJEDLOG NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KLINIČKIH BOLNIČKIH CENTARA, KLINIČKIH BOLNICA, KLINIKA I OPĆIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2014. - 2016.;
   Rasprava je zaključena 11. veljače 2015.
Nacionalni plan je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (79 glasova "za", 27 "suzdržanih")
  40.  PRIJEDLOG ODLUKE U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE REFERENDUMA O DONOŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU PRATEĆIH I NEOSNOVNIH DJELATNOSTI U JAVNOM SEKTORU - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 25. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (79 glasova "za", 37 "protiv").
  41.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 26. veljače 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 6. ožujka 2015. (73 glasova "za", 25 "protiv", 1 "suzdržan").
  42.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2013. GODINU;
  43.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  44.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  45.  IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. GODINU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA;
   Rasprava je zaključena 12. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (jednoglasno, 113 glasova "za").
  46.  KONAČNO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE;
   Rasprava je zaključena 12. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (110 glasova "za", 1 "suzdržan").
  47.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 13. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (98 glasova "za", 4 "suzdržana").
  48.  IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE;
   Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 100 glasova "za").
  49.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2013. GODINI;
  50.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2013. GODINI;
   Rasprava je zaključena 11. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  51.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 100 glasova "za").
  52.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2013.;
   Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (103 glasa "za", 1 "protiv").
  53.  a) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ; b) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI OSNIVANJA I ULAGANJA U OPREMANJE I RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA; c) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA TRGOVIČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; d) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE;
   Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješća su prihvaćena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (100 glasova "za", 1 "suzdržan").
  54.  IZVJEŠĆE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (100 glasova "za", 2 "suzdržana").
  55.  IZVJEŠĆE O SLOBODNIM ZONAMA ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 26. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 27. ožujka 2015. (108 glasova "za", 1 "suzdržan").
  56.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE O LJUDSKIM PRAVIMA U KONTEKSTU KATASTROFE UZROKOVANE POPLAVAMA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI;
  57.  POSEBNO IZVJEŠĆE PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM VEZANO ZA ZAŠTITU PRAVA OSOBA S AUTIZMOM I POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA;
  58.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P. Z. br. 619;
  59.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P. Z. br. 471 - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
  60.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. br. 695 - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  61.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P. Z. br. 698 – predlagatelj zastupnik Mladen Novak;
  62.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje P.Z. br. 713 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
   Rasprava je zaključena 5. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (73 glasa "za", 7 "protiv", 19 "suzdržanih").
  63.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 714 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
   Rasprava je zaključena 5. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (74 glasa "za", 7 "protiv", 17 "suzdržanih").
  64.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JEDINICAMA LOKAKNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje P.Z. br. 715 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
   Rasprava je zaključena 5. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (72 glasa "za", 7 "protiv", 20 "suzdržanih").
  65.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 716 - predlagateljica zastupnica Martina Dalić;
   Rasprava je zaključena 5. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (73 glasa "za", 7 "protiv", 19 "suzdržanih").
  66.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU FONDA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA, prvo čitanje, P. Z. br. 738 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
  67.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA SJEVER, prvo čitanje, P. Z. br. 745 – predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević;
  68.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P. Z. br. 755 – predlagateljica zastupnica Mirela Holy;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA, prvo čitanje, P. Z. br. 776 – predlagatelj Klub zastupnika HSU-a;
  70.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA SJEĆANJA NA 20. LIPNJA 1928. GODINE – predlagatelj zastupnik Branko Hrg;
  71.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOG ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU – predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a;
  72.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UČINCIMA ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA (N.N. br.136/12) – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  73.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI POSTAVLJANJA DVOJEZIČNIH NATPISA U GRADU VUKOVARU I PRIMJENI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - predlagatelji 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  74.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROBLEMATICI SRBIJANSKE PRIMJENE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE NAD DRŽAVLJANIMA HRVATSKE – predlagatelji 57 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  75.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RADNIČKOM DIONIČARSTVU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU RIZ – ODAŠILJAČI d.d. – predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  76.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  77.  PRIJEDLOG REZOLUCIJE O NAČELIMA PROMETNOG POVEZIVANJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI USPOSTAVE USTAVNOPRAVNE JEDNAKOSTI SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a;
  78.  PRIJEDLOG ODLUKE O UVOĐENJU VIZE ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, KAO POSLJEDICA NEDJELOVANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA AKTIVNOSTI RATNOG ZLOČINCA VOJISLAVA ŠEŠELJA – predlagatelj zastupnik Ivan Šimunović;
  79.  PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;
  80.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelji 34 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  81.  PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 492 – predlagatelji 32 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  82.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelji 39 zastupnika u Hrvatskom saboru;
  83.  MREŽA JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost;
  84.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, prvo čitanje, P.Z. br. 172;
  85.  IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
   Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015. ; 13. veljače 2015.; 27. veljače 2015.; 20. ožujka 2015.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (103 glasa "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" 
  -Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (101 glas "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 78 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 79 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 78 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 79 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 79 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 79 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU DVA ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
  -Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 13. veljače 2015. (jednoglasno, 79 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (99 glasova "za", 4 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (jednoglasno, 112 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (jednoglasno, 108 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU POTPREDSJEDNICA I ČLANOVA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 
  -Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (104 glasa "za", 5 "protiv", 2 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 96 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 92 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (94 glasa "za", 1 "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 93 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (93 glasa "za", 2 "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 93 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU POTPREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 93 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 97 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 98 glasova "za").
Dana 30. siječnja 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, drugo čitanje, P.Z. br. 691;
   Rasprava je zaključena 12. veljače 2015.
Na 16. sjednici dana 13. veljače 2015. nije prihvaćen Prijedlog zakona (14 glasova "za", 97 "protiv", 3 "suzdržana").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, drugo čitanje, P.Z. br. 692;
   Rasprava je zaključena 12. veljače 2015.
Na 16. sjednici 13. veljače 2015. Prijedlog zakona nije prihvaćen (20 glasova "za", 57 "protiv", 4 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 786;
   Rasprava je zaključena 18. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (79 glasova "za", 34 "protiv").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 790;
   Rasprava je zaključena 18. veljače 2015.
Na 16. sjednici 27. veljače 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (98 glasova "za", 6 "protiv", 2 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 787;
   Dana 30. siječnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (81 glas "za", 23 "protiv", 8 "suzdržanih").
Rasprava je zaključena 18. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (78 glasova "za", 1 "protiv", 32 "suzdržana").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 789
   Dana 30. siječnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (77 glasova "za", 26 "protiv", 9 "suzdržanih").
Rasprava je zaključena 5. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. veljače 2015. (77 glasova "za", 22 "protiv", 5 "suzdržanih").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 788;
   Rasprava je zaključena 18. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (78 glasova "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 733;
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (78 glasova "za", 4 "protiv", 20 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 791.
   Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (75 glasova "za", 25 "protiv", 3 "suzdržana").
  10.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015.
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ŽELJKA KERUMA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (jednoglasno, 111 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA NIKOLE VULJANIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA NENADA PLEŠE 
  -Rasprava je zaključena 30. siječnja 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 30. siječnja 2015. (jednoglasno, 110 glasova "za").
Dana 6. veljače 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 792;
   Rasprava je zaključena 4. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 103 glasa "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, prvo čitanje, P.Z. br. 793;
   Rasprava je zaključena 4. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 6. ožujka 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (96 glasova "za", 2 "protiv", 4 "suzdržana").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, drugo čitanje, P.Z. br. 722;
   Rasprava je zaključena 12. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. veljače 2015. (77 glasova "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ODLUKE U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O UREĐENJU PITANJA DAVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA U KONCESIJU - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 25. veljače 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 27. veljače 2015. (79 glasova "za", 36 "protiv).
  5.  IZVJEŠĆE O RADU I PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA HRT-a ZA 2013. GODINU;
   Rasprava je zaključena 26. veljače 2015.
Izvješće nije prihvaćeno na 16. sjednici 6. ožujka 2015. (95 glasova "protiv", 5 "suzdržanih").
  6.  PROGRAM RADA EUROPSKE KOMISIJE ZA 2015. GODINU.
   Rasprava je zaključena 13. veljače 2015.
Dana 13. veljače 2015. na 16. sjednici prihvaćen je podneseni zaključak o Programu (jednoglasno, 82 glasa "za")
Dana 13. veljače 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 796;
   Rasprava je zaključena 6. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 13. ožujka 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (107 glasova "za", 4 "protiv", 4 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z. br. 795;
   Dana 13. veljače 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 33 "protiv", 5 "suzdržanih").
Rasprava je zaključena 19. veljače 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. veljače 2015. (81 glas "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z. br. 794.
   Rasprava je zaključena 4. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. ožujka 2015.(jednoglasno, 104 glasa "za").
Dana 27. veljače 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 799
   Rasprava je zaključena 4. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. ožujka 2015. (74 glasa "za", 2 "protiv", 23 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798
   Rasprava je zaključena 11. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (79 glasova "za", 4 "protiv", 30 "suzdržanih").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM PREVENTIVNOM MEHANIZMU ZA SPRJEČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAŽNJAVANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 717
   Rasprava je zaključena 11. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015.(jednoglasno, 113 glasova "za").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 774
   Rasprava je zaljučena 5. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 6. ožujka 2015. (79 glasova "za", 23 "suzdržana").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 758
   Rasprava je zaključena 11. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (104 glasa "za", 1 "protiv", 5 "suzdržanih").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 759
   Rasprava je zaključena 11. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015.(jednoglasno, 111 glasova "za").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 768
   Rasprava je zaključena 11. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015.(jednoglasno, 110 glasova "za").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 804
   Rasprava je zaključena 12. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (83 glasa "za", 18 "protiv", 8 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA O TROPSKOM DRVU IZ 2006., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800
   Dana 27. veljače 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 34 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 12. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (106 glasova "za", 1 "suzdržan").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 805
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (100 glasova "za", 3 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE PROJEKTA OBNOVE INFRASTRUKTURE LUKE SPLIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 803
   Rasprava je zaključena 12. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 13. ožujka 2015.(jednoglasno, 112 glasova "za").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj zastupnik Branko Hrg, prvo čitanje, P.Z. br. 797
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU - predlagatelj zastupnik Mladen Novak, prvo čitanje, P.Z. br. 801
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST - predlagateljica zastupnica Sunčana Glavak, prvo čitanje, P.Z. br. 802
  15.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2013. DO 15. SRPNJA 2014.
   Rasprava je zaključena 27. ožujka 2015.
  16.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBUSTAVI OVRŠNIH POSTUPAKA I DELOŽACIJA POKRENUTIM OD STRANE AUSTRIJSKIH BANAKA REIFFEISEN GRUPE - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada
  17.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA ZASTUPNICE ĐURĐICE SUMRAK
   Rasprava je zaključena 27. veljače 2015.
Mišljenje je prihvaćeno na 16. sjednici 27. veljače 2015. (73 glasova "za", 27 "protiv").
Dana 6. ožujka 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 809;
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (83 glasa "za", 3 "protiv", 17 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 808;
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 20. ožujka 2015.(jednoglasno, 104 glasa "za").
  3.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA I IMENOVANJU TAJNICE HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj predsjednik Hrvatskog sabora;
   Rasprava je zaključena 6. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 6. ožujka 2015. (79 glasova "za", 13 "protiv", 4 "suzdržana").
  4.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE;
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (101 glas "za", 2 "suzdržana").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (80 glasova "za", 20 "suzdržanih").
  5.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE;
   Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (94 glasa "za", 10 "suzdržanih").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (94 glasa "za", 9 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG JEDINSTVENIH METODOLOŠKO-NOMOTEHNIČKIH PRAVILA ZA IZRADU AKATA KOJE DONOSI HRVATSKI SABOR - predlagatelj Odbor za zakonodavstvo;
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 806 - predlagateljica zastupnica Jadranka Kosor;
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, prvo čitanje, P.Z. br. 807 - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
  9.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O NAČINU REGULIRANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI - predlagatelji 54 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  10.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   Rasprava je zaključena 6. ožujka 2015.
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE VESNE FABIJANČIĆ KRIŽANIĆ I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE BORISLAVA KOVAČIĆA 
  -Rasprava je zaključena 6. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 6. ožujka 2015. (jednoglasno, 101 glas "za").
Dana 13. ožujka 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelji klubovi zastupnika SDP-a i HNS-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810;
   Dana 13. ožujka 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (84 glasa "za", 26 "protiv").
  2.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA 26. RUJNA NACIONALNIM DANOM OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 811;
   Rasprava je zaključena 25. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 27. ožujka 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (86 glasova "za", 19 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 812;
   Rasprava je zaključena 25. ožujka 2015.
Na 16. sjednici 27. ožujka 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (79 glasova "za", 3 "protiv", 25 "suzdržanih").
  5.  INFORMACIJA O PROVOĐENJU POSTUPKA PREDSTEČAJNIH NAGODBI, TEMELJEM ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU U RAZDOBLJU 1.10.2012. - 31.12.2014. - predlagatelj Klub nezavisnih ljevičara;
  6.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE O LJUDSKIM PRAVIMA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U OKVIRU DJELOVANJA NACIONALNOG PREVENTIVNOG MEHANIZMA U 2014. GODINI;
  7.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA;
   Rasprava je zaključena 26. ožujka 2015.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 16. sjednici 27. ožujka 2015. (105 glasova "za", 2 "suzdržana").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 16. sjednici 27. ožujka 2015. (101 glas "za", 5 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE KOJE IMENUJE HRVATSKI SABOR.
   Rasprava je zaključena 18. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (85 glasova "za", 19 "suzdržanih").
Dana 20. ožujka 2015. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ŽELJKA SABE I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA JOSIPA KRNIĆA 
  -Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 103 glasa "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 816;
   Dana 20. ožujka 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (73 glasa "za", 25 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 25. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. ožujka 2015. (75 glasova "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O USKRATI ISPLATE POJEDINIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 815:
   Dana 20. ožujka 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 25 "protiv").
Rasprava je zaključena 25. ožujka 2015.
Zakon je donesen na 16. sjednici 27. ožujka 2015. (76 glasova "za", 29 "protiv", 3 "suzdržana").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P. Z. br. 790.


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
Hrvatski sabor 2015. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite