Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 5. sjednicu Hrvatskoga sabora za 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28. i 29. rujna te 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. listopada 2017.

Sjednica je započela u petak, 15. rujna 2017. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2014. GODINU;
   Rasprava je zaključena 15. rujna 2017.
  2.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2015. GODINU;
   Rasprava je zaključena 15. rujna 2017.
  3.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  4.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2015. GODINU, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  5.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NABAVE I PRAVILNOSTI KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  6.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  7.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  8.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UTJECAJA PROGRAMSKE INICIJATIVE JASPERS NA PODNESENE PROJEKTNE PRIJEDLOGE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  9.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2016. GODINU, podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  10.  a)PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE; b)PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2017.
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 172;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 120;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 176;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 169;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2017.
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 168;
   Rasprava je zaključena 21. rujna 2017.
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 178;
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 177;
  19.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 147 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 173;
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 171;
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA KOJE PROIZLAZI IZ ISTRAŽIVANJA I ISKORIŠTAVANJA EPIKONTINENTALNOG POJASA, MORSKOG DNA I MORSKOG PODZEMLJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 181 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  23.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 106;
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146;
  25.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, drugo čitanje, P. Z. br. 141 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 170;
  27.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 130;
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 174;
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179;
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 15 KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 180 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  31.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;
  32.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
  33.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  34.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  35.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2016. GODINU, podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe;
  36.  PRIJEDLOG STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE;
  37.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU, podnositeljica: Financijska agencija;
  38.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
  39.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE, podnositelj: Upravni odbor Umirovljeničkog fonda;
  40.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2015. GODINU, podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  41.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  42.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016., podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  43.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016., podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  44.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI VATROGASNIH ORGANIZACIJA, podnositelj: Državni ured za reviziju;
  45.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2016. GODINU;
  46.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2014. I 2015. GODINI;
  47.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
  48.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka;
  49.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2016., podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM);
  50.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11, predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  51.  PRIJEDLOG ZAKONA O NASTAVKU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 158, predlagatelji: Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  52.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA, predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;
  53.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije;
  54.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 38, predlagatelj: zastupnik Darinko Dumbović;
  55.  PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI I LOGISTICI U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 81, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. veljače 2017. tijekom utvrđivanja dnevnog reda predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  56.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU, podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  57.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  58.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  59.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2016. GODINU, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  60.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU, podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  61.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU, podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  62.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a, podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  63.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI", podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  64.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost;
  65.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE), predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  66.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABA DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 82, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  67.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 96, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  68.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 115, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  70.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, prvo čitanje, P.Z. br. 103, predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  71.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA IMOVINU KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 148, predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  72.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA , prvo čitanje, P.Z. br 157, predlagateljica: zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj;
   Dana 15. rujna 2017. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.
   
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 167, predlagatelj: zastupnik Goran Aleksić;
  74.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 166, predlagatelj: zastupnik Goran Aleksić;
   Dana 15. rujna 2017., pri utvrđivanju dnevnog reda 5. sjednice Hrvatskoga sabora, predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  75.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ;
  76.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA;
  77.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE;
  78.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE;
  79.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Pravobraniteljica za djecu;
  80.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Pučka pravobraniteljica;
  81.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2016. GODINU, podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  82.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI, podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  83.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU, podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
  84.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA, predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  85.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2014. GODINU, podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  86.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU, podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  87.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2016. GODINU, podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  88.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU, podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
  89.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU, podnositelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva;
  90.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU, podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  91.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2016. GODINU, podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
  92.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE ZA 2015. GODINU, podnositelj: Državni ured za reviziju;
  93.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU, podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  94.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU, podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  95.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU, podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
  96.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI, podnositelj: Ministar unutarnjih poslova;
  97.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI, podnositelj: Ministar unutarnjih poslova;
  98.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2016. GODINU, podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
  99.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU, podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  100.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU, podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  101.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU, podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  102.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2015. GODINU, podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  103.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE, podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  104.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE, podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  105.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE, podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
  106.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE, podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
  107.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA 
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA “NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ” 
  108.  IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV FRANJE LUCIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite