Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik Sabora sazvao je 9. sjednicu Hrvatskoga sabora u dane

19., 20., 21., 26., 27., 28. rujna te 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 29., 30. i 31. listopada 2018. godine.

Sjednica će početi u srijedu, 19. rujna 2018. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Dana 19. rujna 2018., nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice, predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, „aktualno prijepodne“.

Dnevni red:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 394 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 399 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 412 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 411 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 19. rujna 2018. na 9. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 364 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 419 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 421 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 405 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 406 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 407 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 351 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, drugo čitanje, P.Z. br. 418 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 420 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 408 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 358 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 409 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  26.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2013. SKLOPLJEN 9. PROSINCA 2014., drugo čitanje, P.Z. br. 414 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 416 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 417 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 422 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  31.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI EGP FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU ISLANDA, KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA, KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 426 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  32.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 427 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  33.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU, drugo čitanje, P.Z. br. 338 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  34.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 429 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  35.  PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, prvo čitanje, P.Z. br. 428 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  36.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 352 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 430 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 431 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  39.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE RH - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  40.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE- podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  41.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  42.  IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  43.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  44.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
  45.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  46.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
  47.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  48.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU- podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
  49.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
  50.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
  51.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka;
  52.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  53.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
  54.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  55.  PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKOM PUTU BOSNE I HERCEGOVINE - podnositelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
  56.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 28. LISTOPADA 2016. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Odbor za europske poslove;
  57.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  58.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  59.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
  60.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
  61.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
  62.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  63.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2017. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM);
  64.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  65.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  66.  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  67.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  68.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE;
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku;
  70.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
   Dana 6. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  71.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  72.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a;
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  74.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  75.  PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  76.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 402 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  77.  PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  78.  PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  79.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  80.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  81.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  82.  PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  83.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  84.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda;
  85.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  86.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  87.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  88.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  89.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 10. svibnja 2018. na 8. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  90.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  91.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić;
  92.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  93.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  94.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  95.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  96.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
  97.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  98.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  99.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje, P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić;
  100.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić;
  101.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  102.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  103.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  104.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  105.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  106.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U SNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje;
  107.  PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE prvo čitanje, P.Z. br. 424 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  108.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  109.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  110.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  111.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  112.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  113.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  114.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  115.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  116.  PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  117.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost;
  118.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  119.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  120.  PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AGROKOR - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  121.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  122.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  123.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2017. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;
  124.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  125.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  126.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;
  127.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA VILIBORA SINČIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MLADENA MADJERA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA SAUCHE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VLAHE OREPIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite