Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Međunarodna suradnja
 
Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

Pravilnikom o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, a sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva.

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika.

Međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru

Zemlja

Voditelj/voditeljica

Tajnik/tajnica

1.     Republika Albanija

Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ)

Olgica Tolić

2.     Alžirska Narodna Demokratska Republika

Peđa Grbin (SDP)

Irena Pugelnik

3.     Argentinska  Republika

Ivan Lovrinović (PH)

Bojana Puzigaća

4.     Australija

Stevo Culej (HDZ)

Maja Roščić Ivanović

5.     Republika Austrija

Tomislav Panenić (Most)

Olgica Tolić

6.     Republika Azerbajdžan

Ljubica Maksimčuk (HDZ)

Goran Kurevija

7.     Kraljevina Belgija

Davor Vlaović (HSS)

Mario Straka

8.     Republika Bjelarus

Ivan Pernar (Živi zid)

 

9.     Bosna i Hercegovina

Zlatko Hasanbegović (NZ)

Krešimir Ivković

10.  Savezna Republika Brazil

Marko Vešligaj (SDP)

Bojana Puzigaća

11.  Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Robert Podolnjak (MOST)

Mirela Jelić

12.  Republika Bugarska

Mario Habek (SDP)

Ana Perić

13.  Crna Gora

Branko Bačić (HDZ)

Ana Favro Šaban

14.  Češka Republika

Vladimir Bilek (NZ)

Gabrijela Herout

15.  Republika Čile

Damir Felak (HDZ)

Milovan Petković

16.  Kraljevina Danska

Ivan Ćelić (HDZ)

Maja Roščić Ivanović

17.  Arapska Republika Egipat

Mihael Zmajlović (SDP)

Maroje Katalinić

18.  Republika Estonija

Željka Josić (HDZ)

Irena Pugelnik

19.  Republika Filipini

Joško Klisović (SDP)

Mirela Jelić

20.  Republika Finska

Saša Đujić (SDP)

 

21.  Francuska Republika

Orsat Miljenić (SDP)

Stjepan Vukas

22.  Helenska Republika

Boris Milošević (SDSS)

 

23.  Gruzija

Nenad Stazić (SDP)

Mirela Jelić

24.  Republika Indonezija

Domagoj Mikulić (HDZ)

Mirela Jelić

25.  Republika Indija

Veljko Kajtazi (NZ)

Stjepan Vukas 

26.  Islamska Republika Iran

Anka Mrak-Taritaš (GLAS)

Milovan Petković

27.  Irska

Domagoj Hajduković (SDP)

Ana Perić

28.  Island

Ivan Šipić (HDZ)

Mario Straka

29.  Država Izrael

Milijan Brkić (HDZ)

Stjepan Vukas

30.  Japan

Ines Strenja-Linić (MOST)

Maja Roščić Ivanović

31.  Republika Južna Afrika

Ines Strenja-Linić (MOST)

 

32.  Kanada

Ivica Mišić (NZ)

Maja Roščić Ivanović

33.  Država Katar

 

Mirela Jelić 

34.  Republika Kazahstan

Željko Lacković (NZ)

Bojana Puzigaća

35.  Narodna Republika Kina

Gordan Maras (SDP)

Milovan Petković

36.  Republika Kolumbija

Igor Dragovan (SDP)

 

37.  Republika Koreja

Franko Vidović (SDP)

Maroje Katalinić

38.  Republika Kosovo

Andrija Mikulić (HDZ)

Joško Pavković

39.  Republika Kuba

Marija Puh (HNS)

Dubravka Grozdanović

40.  Država Kuvajt

Željko Lacković (NZ)

Maroje Katalinić

41.  Republika Latvija

Goran Aleksić (SNAGA)

Irena Pugelnik

42.  Republika Litva

Vesna Pusić (GLAS)

Irena Pugelnik

43.  Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Ines Strenja-Linić (Most)

Mario Straka

44.  Mađarska

Robert Jankovics (NZ)

Ana Perić

45.  Republika Makedonija

Arsen Bauk (SDP)

 

46.  Republika Malta

Silvano Hrelja (HSU)

Zdeslav Perković 

47.  Kraljevina Maroko

Marko Šimić (HDZ)

Olgica Tolić

48.  Republika Moldova

Tomislav Panenić (MOST)

Ana Favro Šaban

49.  Kraljevina Nizozemska

Ana-Marija Petin (HSS)

 

50.  Savezna Republika Njemačka

Božo Ljubić (HDZ)

Martina Kušnjačić

51.  Sjedinjene Meksičke Države

Mirando Mrsić (NZ)

Dubravka Grozdanović

52.  Kraljevina Norveška

Ranko Ostojić (SDP)

Zora Vukoja

53.  Novi Zeland

Hrvoje Zekanović (HRAST)

Marijana Lojić

54.  Republika Peru

Branimir Bunjac (Živi zid)

Olgica Tolić

55.  Republika Poljska

Damir Tomić (SDP)

Snježana Ramljak

56.  Portugalska Republika

Ante Bačić (HDZ)

Karolina Šestak

57.  Rumunjska

Vesna Bedeković (HDZ)

Ana Perić

58.  Ruska Federacija

Vedran Babić (SDP)

Snježana Ramljak

59.  Kraljevina Saudijska Arabija

Predrag Matić (SDP)

Maroje Katalinić

60.  Sjedinjene Američke Države

Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ)

Zdeslav Perković

61.  Slovačka Republika

Tomislav Sokol (HDZ)

Goran Kurevija

62.  Republika Slovenija

Damir Mateljan (SDP)

Milovan Petković

63.  Republika Srbija

Željko Raguž (HDZ)

Vlasta Paljug

 

64.  Kraljevina Španjolska

Dragica Roščić (HDZ)

Mirela Jelić

65.  Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka

Dragica Roščić (HDZ)

Maja Gregurić

66.  Kraljevina Švedska

Ines Strenja Linić (MOST)

Maja Roščić Ivanović

67.  Švicarska Konfederacija

Ante Sanader (HDZ)

Snježana Ramljak

68.  Talijanska Republika

Anton Kliman (HDZ) 

Mirela Jelić

69.  Turkmenistan

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid)

 

70.  Republika Turska

Goran Beus Richembergh (GLAS)

Ana Perić

71.  Ukrajina

Marijana Balić (HDZ)

Joško Pavković

  Autor: Odbor za međuparlamentarnu suradnju  


Predsjedanje SEI-jem
Predsjedanje Hrvatskog sabora Parlamentarnom dimenzijom Srednjoeuropske inicijative
 
Ured
 
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite