Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Međunarodna suradnja
 
Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

Pravilnikom o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, a sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva.

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika.

Međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru

Zemlja

Voditelj/voditeljica

Tajnik/tajnica

1.     Republika Albanija

Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ)

Olgica Tolić

2.     Alžirska Narodna Demokratska Republika

Peđa Grbin (SDP)

Irena Pugelnik

3.     Argentinska  Republika

Ivan Lovrinović (PH)

Bojana Puzigaća

      4.  Republika Armenija Branimir Bunjac (Živi zid)  Olgica Tolić

5.     Australija

Stevo Culej (HDZ)

Maja Roščić Ivanović

6.     Republika Austrija

Tomislav Panenić (Most)

Olgica Tolić

7.     Republika Azerbajdžan

Ljubica Maksimčuk (HDZ)

Goran Kurevija

8.     Kraljevina Belgija

Davor Vlaović (HSS)

Mario Straka

9.     Republika Bjelarus

Ivan Pernar (Živi zid)

Mirela Jelić

10 .     Bosna i Hercegovina

Zlatko Hasanbegović (Neovisni za Hrvatsku)

Krešimir Ivković

11.  Savezna Republika Brazil

Marko Vešligaj (SDP)

Bojana Puzigaća

12.  Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Robert Podolnjak (MOST)

Mirela Jelić

13.  Republika Bugarska

Mario Habek (SDP)

Ana Perić

14.  Crna Gora

Branko Bačić (HDZ)

Ana Favro Šaban

15.  Češka Republika

Vladimir Bilek (NZ)

Gabrijela Herout

16.  Republika Čile

Damir Felak (HDZ)

Milovan Petković

17.  Kraljevina Danska

Ivan Ćelić (HDZ)

Maja Roščić Ivanović

18.  Arapska Republika Egipat

Mihael Zmajlović (SDP)

Maroje Katalinić

19.  Republika Estonija

Željka Josić (HDZ)

Irena Pugelnik

20.  Republika Filipini

Joško Klisović (SDP)

Mirela Jelić

21.  Republika Finska

Saša Đujić (SDP)

Maja Roščić Ivanović

22.  Francuska Republika

Orsat Miljenić (SDP)

Stjepan Vukas

23.  Helenska Republika

Boris Milošević (SDSS)

Maja Roščić Ivanović

24.  Gruzija

Nenad Stazić (SDP)

Mirela Jelić

25.  Republika Indonezija

Domagoj Mikulić (HDZ)

Mirela Jelić

26.  Republika Indija

Veljko Kajtazi (NZ)

Stjepan Vukas 

27.  Islamska Republika Iran

Anka Mrak-Taritaš (GLAS)

Milovan Petković

28.  Irska

Domagoj Hajduković (SDP)

Ana Perić

29.  Island

Ivan Šipić (HDZ)

Mario Straka

30.  Država Izrael

Milijan Brkić (HDZ)

Stjepan Vukas

31.  Japan

Ines Strenja-Linić (MOST)

Maja Roščić Ivanović

32.  Republika Južna Afrika

Ines Strenja-Linić (MOST)

Maja Roščić Ivanović

33.  Kanada

Ivica Mišić (NZ)

Maja Roščić Ivanović

34.  Država Katar

Stjepan Čuraj (HNS)

Karolina Šestak

35.  Republika Kazahstan

Željko Lacković (NZ)

Bojana Puzigaća

36.  Narodna Republika Kina

Gordan Maras (SDP)

Milovan Petković

37.  Republika Kolumbija

Igor Dragovan (SDP)

Maja Roščić Ivanović

38.  Republika Koreja

Franko Vidović (SDP)

Maroje Katalinić

39.  Republika Kosovo

Andrija Mikulić (HDZ)

Joško Pavković

40.  Republika Kuba

Marija Puh (HNS)

Dubravka Grozdanović

41.  Država Kuvajt

Željko Lacković (NZ)

Maroje Katalinić

42.  Republika Latvija

Goran Aleksić (SNAGA)

Irena Pugelnik

43.  Republika Litva

Vesna Pusić (GLAS)

Irena Pugelnik

44.  Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Ines Strenja-Linić (Most)

Mario Straka

45.  Mađarska

Robert Jankovics (NZ)

Ana Perić

46.  Republika Makedonija

Arsen Bauk (SDP)

Maja Roščić Ivanović

47.  Republika Malta

Silvano Hrelja (HSU)

Zdeslav Perković 

48.  Kraljevina Maroko

Marko Šimić (HDZ)

Olgica Tolić

49.  Republika Moldova

Tomislav Panenić (MOST)

Ana Favro Šaban

50.  Kraljevina Nizozemska

Ana-Marija Petin (HSS)

Maja Roščić Ivanović

51.  Savezna Republika Njemačka

Božo Ljubić (HDZ)

Martina Kušnjačić

52.  Sjedinjene Meksičke Države

Mirando Mrsić (NZ)

Dubravka Grozdanović

53.  Kraljevina Norveška

Ranko Ostojić (SDP)

Zora Vukoja

54.  Novi Zeland

Hrvoje Zekanović (HRAST)

Marijana Lojić

55.  Republika Peru

Branimir Bunjac (Živi zid)

Olgica Tolić

56.  Republika Poljska

Damir Tomić (SDP)

Snježana Ramljak

57.  Portugalska Republika

Ante Bačić (HDZ)

Karolina Šestak

58.  Rumunjska

Vesna Bedeković (HDZ)

Ana Perić

59.  Ruska Federacija

Vedran Babić (SDP)

Snježana Ramljak

60.  Kraljevina Saudijska Arabija

Predrag Matić (SDP)

Maroje Katalinić

61.  Sjedinjene Američke Države

Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ)

Zdeslav Perković

62.  Slovačka Republika

Tomislav Sokol (HDZ)

Goran Kurevija

63.  Republika Slovenija

Damir Mateljan (SDP)

Milovan Petković

64.  Republika Srbija

Željko Raguž (HDZ)

Vlasta Paljug

 

65.  Kraljevina Španjolska

Dragica Roščić (HDZ)

Mirela Jelić

66.  Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka

Dragica Roščić (HDZ)

Maja Gregurić

67.  Kraljevina Švedska

Ines Strenja Linić (MOST)

Maja Roščić Ivanović

68.  Švicarska Konfederacija

Ante Sanader (HDZ)

Snježana Ramljak

69.  Talijanska Republika

Anton Kliman (HDZ) 

Mirela Jelić

70.  Turkmenistan

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid)

Ana Favro Šaban

71.  Republika Turska

Goran Beus Richembergh (GLAS)

Ana Perić

72.  Ukrajina

Marijana Balić (HDZ)

Joško Pavković

  Autor: Odbor za međuparlamentarnu suradnju  


Predsjedanje SEI-jem
Predsjedanje Hrvatskog sabora Parlamentarnom dimenzijom Srednjoeuropske inicijative
 
Ured
 
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite