Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora u 8. sazivu

Pravilnikom o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, a sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva.

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika.


Međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru

Zemlja

Voditeljica/voditelj
(iskazani interes)

Tajnik/tajnica

REPUBLIKA ALBANIJA Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ) Olgica Tolić
ALŽIRSKA NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA Peđa Grbin (SDP) Irena Pugelnik
ARGENTINSKA REPUBLIKA Ranko Ostojić (SDP) Bojana Puzigaća
AUSTRALIJA Marija Budimir (HDZ) Damir Boljat
REPUBLIKA AUSTRIJA Sanja Putica (HDZ) Olgica Tolić
REPUBLIKA AZERBAJDŽAN Josip Bilaver (HDZ) Maja Roščić Ivanović
KRALJEVINA BELGIJA Marko Sladoljev (Most) Mario Straka
REPUBLIKA BJELARUS

-

Hrvoje Sadarić
BOSNA I HERCEGOVINA Juro Martinović (Most) Krešimir Ivković
SAVEZNA REPUBLIKA BRAZIL Ingrid Antičević Marinović (SDP) Milovan Petković
UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE Ružica Vukovac (Most) Maja Roščić Ivanović
REPUBLIKA BUGARSKA Mario Habek (SDP) Ana Perić
CRNA GORA Branko Bačić (HDZ) Milovan Petković
ČEŠKA REPUBLIKA Vladimir Bilek (NZ) Maja Ivanjko
REPUBLIKA ČILE Željko Dilber (HDZ) Milovan Petković
KRALJEVINA DANSKA Robert Podolnjak (Most) Miljenko Cvitanović
ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT

-

Hrvoje Sadarić
REPUBLIKA ESTONIJA

-

Irena Pugelnik
REPUBLIKA FILIPINI Joško Klisović (SDP) Maja Ivanjko
REPUBLIKA FINSKA

-

Dubravka Barić
FRANCUSKA REPUBLIKA Orsat Miljenić (SDP) Iva Mišković
HELENSKA REPUBLIKA

-

Hrvoje Sadarić
GRUZIJA Tihomir Jakovina (SDP) Damir Boljat
REPUBLIKA INDONEZIJA Ljubica Ambrušec (Most) Vlasta Paljug
REPUBLIKA INDIJA Veljko Kajtazi (NZ) Valentina Haić
ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN Anka Mrak Taritaš (HNS) Milovan Petković
IRSKA Domagoj Hajduković (SDP) Ana Perić
ISLAND

-

Mario Straka
DRŽAVA IZRAEL Gordan Jandroković (HDZ) Jelena Špiljak
JAPAN Davorin Mlakar (HDZ) Miljenko Cvitanović
REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA Nenad Stazić (SDP) Katja Vujasinović
KANADA Margareta Mađerić (HDZ) Maja Roščić Ivanović
DRŽAVA KATAR Gordan Maras (SDP) Mirela Jelić
REPUBLIKA KAZAHSTAN Tanja Vrbat Grgić (SDP) Bojana Puzigaća
NARODNA REPUBLIKA KINA Josip Leko (SDP) Milovan Petković
REPUBLIKA KOLUMBIJA Tomislav Saucha (SDP) Katja Vujasinović
REPUBLIKA KOREJA Dario Hrebak (HSLS) Damir Boljat
REPUBLIKA KUBA Marija Puh (HNS) Krešimira Žužić
DRŽAVA KUVAJT Božo Ljubić (HDZ) Maja Roščić Ivanović
REPUBLIKA LATVIJA Željko Glasnović (HDZ) Irena Pugelnik
REPUBLIKA LITVA Radimir Čačić (Reformisti) Irena Pugelnik
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG

-

Mario Straka
MAĐARSKA Šandor Juhas (NZ) - Klub nac manjina Ana Perić
REPUBLIKA MAKEDONIJA Silvano Hrelja (HSU) Dubravka Barić
REPUBLIKA MALTA Arsen Bauk (SDP) Maja Roščić Ivanović
KRALJEVINA MAROKO Josipa Rimac (HDZ) Olgica Tolić
REPUBLIKA MOLDOVA

-

Krešimira Žužić
KRALJEVINA NIZOZEMSKA Milorad Pupovac (SDSS) Maroje Katalinić
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA Ivan Šuker (HDZ) Martina Kušnjačić
SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE Mirando Mrsić (SDP) Barbara Tartaglia Roca
KRALJEVINA NORVEŠKA Ivan Vrdoljak (HNS) Zora Vukoja
NOVI ZELAND Lucian Vukelić (HDZ) Marijana Lojić
REPUBLIKA PERU

-

Olgica Tolić
REPUBLIKA POLJSKA Damir Tomić (SDP) Snježana Ramljak
PORTUGALSKA REPUBLIKA Ante Župan (HDZ) Maja Ivanjko
RUMUNJSKA

-

Krešimira Žužić
RUSKA FEDERACIJA Vedran Babić (SDP) Snježana Ramljak
KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA

-

Irena Pugelnik
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE Irena Petrijevčanin Vuksanović (HRID) Barbara Tartaglia Roca
SLOVAČKA REPUBLIKA Gordana Sobol (SDP) Maja Roščić Ivanović
REPUBLIKA SLOVENIJA Damir Mateljan (SDP) Milovan Petković
REPUBLIKA SRBIJA Marijan Kustić (HDZ) Vlasta Paljug
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA Goran Marić (HDZ) Mirela Jelić
DEMOKRATSKA SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA ŠRI LANKA

-

Maja Gregurić
KRALJEVINA ŠVEDSKA Ines Strenja Linić (Most) Maja Roščić Ivanović
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA Gordana Rusak (NZ) Snježana Ramljak
TALIJANSKA REPUBLIKA Jasen Mesić (HDZ) Miljenko Cvitanović
TURKMENISTAN Tomislav Končevski (HL) Hrvoje Sadarić
REPUBLIKA TURSKA Goran Beus Richemberg (HNS) Ana Perić
UKRAJINA

-

Lada Lozančić
  Autor: Odbor za međuparlamentarnu suradnju  


 
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite