Rad Službe za građane
 
- obavlja poslove izravnih kontakata s građanima s ciljem afirmiranja otvorenosti i dostupnosti Hrvatskoga sabora,
- priprema odgovore na upite građana o radu Sabora i parlamentarnoj proceduri,
- priprema i objavljuje glasilo Sabora te priprema stalne i povremene tiskane publikacije o radu Sabora,
- organizira posjete građana radi razgledavanja zgrade Sabora, odnosno prisustvovanja plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora,
- provodi program volontiranja u Hrvatskom saboru,
- surađuje sa školama u provedbi nastavnog programa Građanskog odgoja i obrazovanja.
      
                  pitajte sluzbu za gradjane.jpg                        pitajte zastupnika.jpg
 
Ispis stranice