Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
TANJA VRBAT GRGIĆ  
SDP


Tanja VrbatRođena je 18. lipnja 1979. u Kopru (Slovenija). Završila Fakultet političkih znanosti u Trstu (VSS - magistra političkih znanosti).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Telefaks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnica je obnašala dužnost zastupnice promatračice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- članica Odbora za vanjsku politiku
- članica Odbora za obranu
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

Izabrana:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VIII. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- članica Mandatno-imunitetnog povjerenstva- od 22. prosinca 2011. do 15. lipnja 2012.
- članica Odbora za europske integracije- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- članica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske- od 18. siječnja 2012. do 20. rujna 2013.
- članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe- od 24. veljače 2012. do 27. rujna 2013.

Prethodni mandati:
6. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite