Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English
Kontakt

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr

         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 
Utvrđivanje liste kandidata za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 17. sjednici, održanoj 18. travnja 2018. godine sve kandidature zaprimljene na natječaj za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a, objavljen 9. ožujka 2018. godine u ”Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora i Hrvatske radiotelevizije, te je utvrdio da od 9 zaprimljenih kandidatura, njih 3 ispunjavaju uvjete iz natječaja. Nepravovaljane su kandidature mr.sc. Borisa Sruka, dr.sc. Antuna Paveškovića, mr.sc. Višnje Fortune, doc.dr.sc. Marka Ivkošića i Ive Orlović jer ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, te kandidatura Anite Šimić-Bitunjac koja je zaprimljena nakon isteka roka iz natječaja.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( s 9 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

Uvjete za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a propisane natječajem ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Ljiljana Očko-Marković
2. dr.sc. Antonija Petričušić
3. Tomislav Radić

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Andrija Mikulić

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite