Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Važniji propisi
 
Zakon o političkim strankama

Opće odredbe
Osnivanje i registracija političkih stranaka
Sredstva za rad političkih stranaka
Prestanak političkih stranaka
Nadzor nad provođenjam Zakona
Kaznene odredbe
Prijelazne i zaključne odredbe

   
Vezane informacije:
 


 
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite