Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora 7. saziva
 
Zapisnici plenarnih sjednica 7. saziva Hrvatskoga sabora (22.12.2011.-25.9.2015.)
Hrvatski sabor 7. saziva konstituiran je 22. prosinca 2011., a odluku o svome raspuštanju donio je 25. rujna 2015. Tijekom saziva održano je 20 plenarnih sjednica. O radu svake sjednice Sabora donosi se zapisnik. U privitku su cjeloviti tekstovi zapisnika svih plenarnih sjednica 7. saziva Hrvatskoga sabora.
   
Vezane informacije:
  


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite